Navigacijski put

Ažurirano : 28/06/2016

travel

Nošenje proizvoda životinjskog podrijetla na put

Ne postoje opća ograničenja na nošenje bilo kojeg od tih proizvoda ako putujete unutar EU-a budući da sve države članice EU-a moraju poštovati stroge zajedničke veterinarske norme. To isto važi ako putujete u Andoru, Lihtenštajn, Norvešku, San Marino ili Švicarsku ili iz njih.

Neka ograničenja mogu se primijeniti u slučaju lokaliziranog izbijanja bolesti životinja.


Ako dolazite u EU iz države koja nije prethodno navedena, možda uopće nećete moći sa sobom donijeti meso ili mliječne proizvode bez službene veterinarske dokumentacije. Time se želi spriječiti da se ozbiljne bolesti životinja français Deutsch English unesu u EU.

Međutim, dopušteno je ponijeti mlijeko u prahu za dojenčad, dječju hranu i hranu potrebnu iz medicinskih razloga uz određena ograničenja. Dopušteno je nositi i ograničene količine drugih proizvoda životinjskog podrijetla uključujući proizvode ribarstva, puževe i med, ako su za osobnu uporabu.

Putnici koji dolaze u EU s Farskih otoka, Grenlanda i Islanda smiju nositi male količine mesa i mliječnih proizvoda za osobnu potrošnju.

Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

In this case, the 27 EU member states + Iceland, Liechtenstein and Norway

Retour au texte en cours.