Cesta

Aktualizováno : 28/06/2016

travel

Převoz výrobků živočišného původu

Pro převoz těchto výrobků mezi zeměmi EU neexistují žádná obecná omezení, neboť všechny země Unie musí dodržovat přísné společné veterinární normy. Totéž se vztahuje i na případy, kdy cestujete do nebo z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina či Švýcarska.

Určitá omezení však mohou být zavedena v případě vypuknutí nákazy zvířat v určité oblasti.

Přijíždíte-li do EU z nečlenské země, nesmíte s sebou vézt žádné masné či mléčné výrobky, nemáte-li k nim řádnou veterinární dokumentaci. Účelem tohoto opatření je zabránit zavlečení vážných nákaz zvířat français Deutsch English do Unie.

Povoleno je převážet kojenecké mléko v prášku, kojeneckou stravu a za určitých podmínek i potraviny, které potřebujete ze zdravotních důvodů. V omezeném množství a pro osobní spotřebu můžete rovněž převážet jiné živočišné výrobky, včetně rybích produktů, hlemýžďů a medu.

Malé množství masných nebo mléčných výrobků pro osobní spotřebu smějí převážet cestující přijíždějící do EU z Faerských ostrovů, Grónska a Islandu.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.