Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Co se smí nebo nesmí převážet

Aktualizováno : 25/07/2013

travel

Výrobky živočišného původu

Pro převoz těchto výrobků mezi zeměmi EU neexistují žádná obecná omezení, neboť všechny země Unie musí dodržovat přísné společné veterinární normy. Totéž se vztahuje i na případy, kdy cestujete do nebo z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina či Švýcarska.

Určitá omezení však mohou být zavedena v případě vypuknutí nákazy zvířat v určité oblasti.

Přijíždíte-li do EU z nečlenské země, nesmíte s sebou vézt žádné masné či mléčné výrobky, nemáte-li k nim řádnou veterinární dokumentaci. Účelem tohoto opatření je zabránit zavlečení vážných nákaz zvířat English do Unie.

Povoleno je převážet kojenecké mléko v prášku, kojeneckou stravu a za určitých podmínek i potraviny, které potřebujete ze zdravotních důvodů. V omezeném množství a pro osobní spotřebu můžete rovněž převážet jiné živočišné výrobky, včetně rybích produktů, hlemýžďů a medu.

Malé množství masných nebo mléčných výrobků pro osobní spotřebu smějí převážet cestující přijíždějící do EU z Faerských ostrovů, Grónska a Islandu.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.