Navigačný riadok

Vytlačiť túto stránku

Aktualizované : 20/09/2013

Dovozné a vývozné obmedzenia pre cestujúcich v EÚ

Ak sa chystáte na cestu do inej krajiny EÚ, mali by ste mať prehľad o tom, čo si môžete zabaliť do svojej batožiny. Existujú množstvové obmedzenia určitých výrobkov?

Budete musieť  oznámiť, aké množstvo hotovosti máte so sebou, alebo platiť pri prechode hraníc dane?

Ďalšie informácie nájdete tu:

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.