Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 11/06/2015

Mida võite endaga kaasa võtta?

Mõnda teise ELi liikmesriiki reisides on hea teada, mida võite oma pagasis kaasa võtta. Kas teatavate toodete puhul on kehtestatud maksimumkogused?

Kas peate deklareerima, kui palju sularaha kaasas kannate või maksma selle pealt makse?

Täiendavalt:

Vaata ka: Lennuohutus ja -julgestus

 

Antud juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.