Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 28/06/2016

Τι μπορείτε να πάρετε μαζί σας;

Όταν ταξιδεύετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, καλό είναι να ξέρετε τι μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας στις αποσκευές σας. Υπάρχουν ανώτατα όρια για ορισμένα προϊόντα;

Μήπως χρειάζεται να δηλώσετε πόσα μετρητά έχετε μαζί σας ή να πληρώσετε φόρο γι' αυτά;

Περισσότερα για:

Δείτε επίσης: Ασφάλεια των πτήσεων

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.