Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Živočíchy a rastliny – najčastejšie otázky

 • Platí pas EÚ pre spoločenské zvieratá aj pre morčatá?

  NIE - pas EÚ pre spoločenské zvieratá platí iba pre psy, mačky a fretky. Na všetky ostatné zvieratá sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy.

 • Potrebujem na cestu s vtákokrídlovcom (motýľom) medzi krajinami EÚ nejaké povolenie?

  ÁNO - pohyb ohrozených živočíšnych druhov vrátane vtákokrídlovca je prísne kontrolovaný. Na vašu cestu budete potrebovať povolenie.

  Podrobnejšie informácie o tom, či na dovoz rastlín alebo živočíchov do svojej krajiny potrebujete povolenie, nájdete v databáze EÚ pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami English . Takisto môžete kontaktovať vnútroštátny orgán CITES vo vašej krajine.

 • Plánujem sa usadiť v Írsku a rád by som si so sebou zobral svojho psa.  Čo sa stane v prípade, že nespĺňa požiadavky na vstup do Írska?

  Príslušné orgány môžu vášho psa poslať späť do krajiny vášho pôvodu, resp. nechať ho v karanténe (na vaše náklady) na čas potrebný na splnenie zdravotných požiadaviek (maximálne však 21 dní) alebo ho v krajnom prípade môžu nechať utratiť.

 • Som slepec a chcel by som letieť z Paríža do Londýna.  Môže môj vodiaci pes letieť so mnou?

  ÁNO - letecký dopravca musí umožniť prepravu vodiaceho psa s osvedčením na palube lietadla.

 • Existujú nejaké obmedzenia dovozu určitých chránených živočíchov alebo rastlín do EÚ?

  ÁNO - určité ohrozené druhy a ich časti sú chránené Washingtonským dohovorom (CITES).  Na dovoz takýchto druhov do EÚ sa uplatňujú prísne pravidlá.

 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi