Navigačný riadok

Živočíchy a rastliny – najčastejšie otázky

 • Platí pas EÚ pre spoločenské zvieratá aj pre morčatá?

  NIE - pas EÚ pre spoločenské zvieratá platí iba pre psy, mačky a fretky. Na všetky ostatné zvieratá sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy.

 • Potrebujem na cestu s vtákokrídlovcom (motýľom) medzi krajinami EÚ nejaké povolenie?

  ÁNO - pohyb ohrozených živočíšnych druhov vrátane vtákokrídlovca je prísne kontrolovaný. Na vašu cestu budete potrebovať povolenie.

  Podrobnejšie informácie o tom, či na dovoz rastlín alebo živočíchov do svojej krajiny potrebujete povolenie, nájdete v databáze EÚ pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami English . Takisto môžete kontaktovať vnútroštátny orgán CITES vo vašej krajine.

 • Plánujem sa usadiť v Írsku a rád by som si so sebou zobral svojho psa.  Čo sa stane v prípade, že nespĺňa požiadavky na vstup do Írska?

  Príslušné orgány môžu vášho psa poslať späť do krajiny vášho pôvodu, resp. nechať ho v karanténe (na vaše náklady) na čas potrebný na splnenie zdravotných požiadaviek (maximálne však 21 dní) alebo ho v krajnom prípade môžu nechať utratiť.

 • Som slepec a chcel by som letieť z Paríža do Londýna.  Môže môj vodiaci pes letieť so mnou?

  ÁNO - letecký dopravca musí umožniť prepravu vodiaceho psa s osvedčením na palube lietadla.

 • Existujú nejaké obmedzenia dovozu určitých chránených živočíchov alebo rastlín do EÚ?

  ÁNO - určité ohrozené druhy a ich časti sú chránené Washingtonským dohovorom (CITES).  Na dovoz takýchto druhov do EÚ sa uplatňujú prísne pravidlá.

 

Pomoc a poradenstvo