Cesta

Časté otázky: Zvířata a rostliny

 • Jedu do zahraničí a potřebuji s sebou vzít naše morčata. Zajímalo by mě, zda je možné si pro ně nechat vystavit cestovní pas EU vydávaný pro domácí zvířata?

  NE - Pro morčata se cestovní pas EU nevydává. Cestovní pas EU pro domácí zvířata se vydává jen pro psy, kočky a fretky. Máte-li jiná domácí zvířata, platí vnitrostátní právní předpisy.

 • Potřebuji povolení pro převoz exotických motýlů, jako je např. ptákokřídlec (ornithoptera chimaera), mezi zeměmi EU?

  ANO - Pohyb ohrožených druhů zvířat, včetně tropických motýlů, je přísně kontrolován. Proto budete potřebovat zvláštní osvědčení.

  Informace o povinném povolení pro přepravu určitých druhů najdete v databázi EU věnované obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami English , případně se můžete obrátit na úřad CITES ve vaší zemi.

 • Mám v úmyslu se odstěhovat do Irska a vzít s sebou svého psa.  Co se stane, pokud jeho stav nebude odpovídat požadavkům pro vstup na území Irska?

  V takovém případě může být vrácen do země původu, nebo po dobu nezbytnou ke splnění veterinárních požadavků umístěn do karantény (na vaše náklady), a to maximálně na 21 dnů. V extrémních případech může být utracen.

 • Jsem zrakově postižená a potřebuji se letecky dopravit z Paříže do Londýna.  Mohu s sebou vzít svého vodícího psa?

  ANO - Letecký dopravce má povinnost asistenčního psa s odpovídajícím potvrzením přepravit přímo v kabině letadla.

 • Existují nějaká omezení dovozu některých chráněných zvířat nebo rostlin do EU?

  ANO - Určité ohrožené druhy nebo jejich části jsou chráněny Washingtonskou úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a   jejich dovoz do EU se řídí přísnými pravidly.

 

Pomoc a poradenství

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem