Navigačný riadok

Aktualizované : 05/09/2016

travel

Alkoholické výrobky, tabakové výrobky a hotovosť

Alkohol a tabak

Ak cestujete z jedného členského štátu EÚ do druhého, môžete so sebou prepravovať tabakové a alkoholické výrobky určené na osobnú spotrebu, nie však na opätovný predaj.

Podľa právnych predpisov EÚ nemusíte preukazovať skutočnosť, že výrobky sú určené na osobnú spotrebu, ak ich množstvo je menej ako:

 • 800 cigariet
 • 400 tenkých cigár
 • 200 cigár
 • 1 kg tabaku
 • 10 litrov liehovín
 • 20 litrov obohateného vína
 • 90 litrov vína (z toho maximálne 60 litrov šumivého vína)
 • 110 litrov piva.

Krajiny EÚ môžu obmedziť množstvo cigariet dovážaných z niektorých iných krajín EÚ, ktoré zatiaľ neuplatňujú minimálnu výšku spotrebnej dane. Toto obmedzenie sa však nemôže vzťahovať na dovoz cigariet v počte menej ako 300 kusov. Pred cestou do zahraničia si tieto informácie overte s colnými orgánmi príslušnej cieľovej krajiny.

V prípade, že prevážate väčšie množstvo tabakových a alkoholických výrobkov, ako je automaticky dovolené pre osobnú spotrebu, môžete byť požiadaný, aby ste:

 • dokázali, že sú určené na osobnú spotrebu;
 • predložili doklad o kúpe (účet alebo faktúru).

Ak množstvo tabakových alebo alkoholických výrobkov neprekračuje uvedené limity pre osobnú spotrebu, nebudete v krajine EÚ, do ktorej prichádzate, platiť žiadnu spotrebnú daň.

Tieto pravidlá sa však nevzťahujú na osoby mladšie ako 17 rokov, ktoré nesmú prevážať žiadne alkoholické ani tabakové výrobky. Osoby cestujúce zo štátu do štátu avšak vo vnútri EÚ, nemajú možnosť nakupovať tovary oslobodené od cla (tzv. duty-free).

Hotovosť

Ak chcete v rámci EÚ prevážať hotovosť vo výške 10 tisíc EUR a viac alebo ekvivalent v inej mene, informujte sa u príslušných colných orgánov (krajiny východiskového, tranzitného a cieľového štátu), či ju musíte precliť.

Ak opúšťate EÚ alebo do nej vstupujte s hotovosťou 10 tisíc EUR a viac (alebo s ekvivalentom v iných menách), musíte ju precliť français Deutsch English .

Právne predpisy EÚ
 • Daňové oslobodenie pri cestovaní čeština Dansk suomi français Deutsch Ελληνικά magyar italiano Nederlands polski português română español svenska English
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.