Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Alkoholické výrobky, tabakové výrobky a hotovosť

Alkohol a tabak

Ak cestujete z jedného členského štátu EÚ do druhého, môžete so sebou prepravovať tabakové a alkoholické výrobky určené na osobnú spotrebu, nie však na opätovný predaj.

Podľa právnych predpisov EÚ nemusíte preukazovať skutočnosť, že výrobky sú určené na osobnú spotrebu, ak ich množstvo je menej ako:

 • 800 cigariet
 • 400 tenkých cigár
 • 200 cigár
 • 1 kg tabaku
 • 10 litrov liehovín
 • 20 litrov obohateného vína
 • 90 litrov vína (z toho maximálne 60 litrov šumivého vína)
 • 110 litrov piva.

Krajiny EÚ môžu obmedziť množstvo cigariet dovážaných z niektorých iných krajín EÚ, ktoré zatiaľ neuplatňujú minimálnu výšku spotrebnej dane. Toto obmedzenie sa však nemôže vzťahovať na dovoz cigariet v počte menej ako 300 kusov. Pred cestou do zahraničia si tieto informácie overte s colnými orgánmi príslušnej cieľovej krajiny.

V prípade, že prevážate väčšie množstvo tabakových a alkoholických výrobkov, ako je automaticky dovolené pre osobnú spotrebu, môžete byť požiadaný, aby ste:

 • dokázali, že sú určené na osobnú spotrebu;
 • predložili doklad o kúpe (účet alebo faktúru).

Ak množstvo tabakových alebo alkoholických výrobkov neprekračuje uvedené limity pre osobnú spotrebu, nebudete v krajine EÚ, do ktorej prichádzate, platiť žiadnu spotrebnú daň.

Tieto pravidlá sa však nevzťahujú na osoby mladšie ako 17 rokov, ktoré nesmú prevážať žiadne alkoholické ani tabakové výrobky. Osoby cestujúce zo štátu do štátu avšak vo vnútri EÚ, nemajú možnosť nakupovať tovary oslobodené od cla (tzv. duty-free).

Hotovosť

Ak chcete v rámci EÚ prevážať hotovosť vo výške 10 tisíc EUR a viac alebo ekvivalent v inej mene, informujte sa u príslušných colných orgánov (krajiny východiskového, tranzitného a cieľového štátu), či ju musíte precliť.

Ak opúšťate EÚ alebo do nej vstupujte s hotovosťou 10 tisíc EUR a viac (alebo s ekvivalentom v iných menách), musíte ju precliťfrançaisDeutschEnglish .

Spotrebná daň

Ak prichádzate do EÚ z krajiny mimo EÚfrançaisDeutschEnglish, môžete si doniesť tovar na osobnú spotrebu oslobodený od DPH a spotrebných daní v medziach limitov uvedených ďalej v texte. To isté platí, ak prichádzate z Kanárskych ostrovov, Normanských ostrovov, Gibraltáru alebo iných území, na ktorých neplatia pravidlá EÚ týkajúce sa DPH a spotrebnej dane.

Alkoholické nápoje

 • 1 liter liehovín s objemovým percentom alkoholu nad 22 % alebo 2 litre fortifikovaného alebo šumivého vína
 • 4 litre klasického vína
 • 16 litrov piva

Tabakové výrobky

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či na tabakové výrobky budú uplatňovať vyššie alebo nižšie limity. Ak sa daná krajina rozhodne uplatniť nižšie limity, môže si vybrať, či budú platiť len pre cestujúcich využívajúcich pozemnú a námornú dopravu (Bulharsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Slovensko) alebo pre všetkých cestujúcich (Estónsko a Rumunsko).

Vyšší limit

Nižší limit

200 cigariet alebo
100 krátkych cigár alebo
50 cigár alebo
250 gramov tabaku

40 cigariet alebo
20 krátkych cigár alebo
10 cigár alebo
50 gramov tabaku

Iný tovar vrátane parfumu

Povolený je dovoz do hodnoty 300 EUR na cestujúceho alebo 430 EUR na cestujúceho, ktorý využíva leteckú alebo námornú dopravu. Niektoré členské štáty EÚ však uplatňujú nižší limit (150 EUR) pre cestujúcich do 15 rokov.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo