Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/04/2017

Alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, skaidra nauda

Alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi

Kad dodaties ceļā no vienas ES valsts uz citu, līdz varat ņemt personiskām vajadzībām, nevis pārdošanai domātus tabakas izstrādājumus un alkoholiskos dzērienus.

Saskaņā ar ES tiesībam jums nav jāpierāda, ka preces domātas personiskām vajadzībām, ja jūsu bagāžā ir ne vairāk kā:

 • 800 cigarešu,
 • 400 cigarillu,
 • 200 cigāru,
 • 1 kg tabakas,
 • 10 litri spirta,
 • 20 litri stiprinātā vīna,
 • 90 litri vīna (tostarp lielākais 60 litri dzirkstošā vīna),
 • 110 litri alus.

ES valstis var noteikt ierobežojumus tam, cik cigarešu drīkstat vest līdzi no dažām citām ES valstīm, kurās vēl nav ieviesta akcīzes nodokļa minimālā likme. Tomēr šis daudzums nedrīkst būt mazāks par 300 cigaretēm. Pirms brauciena to noskaidrojiet apmeklējamās valsts muitas iestādēs.

Ja jūsu bagāžā ir vairāk tabakas izstrādājumu vai alkoholisko dzērienu nekā personiskajām vajadzībām automātiski pieļaujams, no jums var prasīt,

 • lai pierādāt, ka tie ir domāti jūsu personiskajām vajadzībām,
 • lai uzrādāt pirkuma pierādījumu (kvīti vai faktūru).

Ja ceļojat un jūsu bagāžā ir tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni tādā daudzumā, kas nepārsniedz personiskajām vajadzībām noteiktos limitus, jums nevajadzēs maksāt akcīzes nodokli tajā ES valstī, uz kuru dodaties.

Šie noteikumi neattiecas uz ceļotājiem, kuri ir jaunāki par 17 gadiem. Viņiem nav atļauts pārvadāt nekādus tabakas izstrādājumus vai alkoholiskos dzērienus. Bez nodokļiem nevar iepirkties ceļotāji, kuri dodas no vienas ES valsts uz citu.

Skaidra nauda

Ja plānojat doties uz kādu ES valsti, līdzi ņemot skaidrā naudā 10 000 un vairāk eiro vai līdzvērtīgu skaidras naudas summu citā valūtā, jums jānoskaidro to valstu muitas iestādēs, kuras atstājat, šķērsojat vai kurās iebraucat, vai jums šī naudas summa ir jādeklarē.

Ja plānojat iebraukt ES vai izbraukt no tās, līdzi ņemot skaidrā naudā 10 000 un vairāk eiro (vai līdzvērtīgu skaidras naudas summu citā valūtā), jums tas ir jādeklarēfrançaisDeutschEnglish muitas iestādēs.

Akcīzes nodokļi

Ja jūs ierodaties ES no ārpussavienības valstsfrançaisDeutschEnglish, jums ierobežotā daudzumā (kas norādīts zemāk) ir atļauts personiskai lietošanai ievest preces bez PVN un akcīzes nodokļa. Šie paši noteikumi ir spēkā, iebraucot no Kanāriju salām, Normandijas salām, Gibraltāra un citām teritorijām, uz kurām neattiecas ES noteikumi par PVN un akcīzi.

Alkoholiskie dzērieni

 • 1 litrs dzērienu, kuros alkohola saturs pārsniedz 22 % no tilpuma, vai 2 litri stiprināta vai dzirkstošā vīna,
 • 4 litri nedzirkstošā vīna,
 • 16 litri alus.

Tabakas izstrādājumi

Ceļotājiem no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ierobežojumi visā ES nav vienādi,— ir augstākie un zemākie ierobežojumi. ES valstis, kas piemēro zemāko ierobežojumu, to attiecina vai nu tikai uz tiem, kas ceļo pa sauszemi un jūru (Bulgārija, Grieķija, Latvija, Lietuva, Polija, Slovākija un Ungārija), vai arī uz visiem ceļotājiem (Igaunija un Rumānija).

Augstākais ierobežojums

Zemākais ierobežojums

200 cigaretes vai
100 cigarilli, vai
50 cigāri, vai
250 g tobakas

40 cigaretes vai
20 cigarilli, vai
10 cigāri, vai
50 g tobakas

Citas preces, tai skaitā smaržas

To vērtība vienam ceļotājam nedrīkst pārsniegt 300 eiro (vai 430 eiro ceļotājiem, kas ceļo ar lidmašīnu vai kuģi). Dažas ES dalībvalstis ir noteikušas 150 eiro robežlielumu ceļotājiem, kuri ir jaunāki par 15 gadiem.

ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.