Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 25/04/2017

Alkohol, duhan, gotovina

Alkohol i duhan

Kada putujete iz jedne države članice EU-a u drugu, možete sa sobom ponijeti duhanske i alkoholne proizvode za osobnu uporabu, ali ne za preprodaju.

U skladu s propisima EU-a ne morate dokazivati da je roba za vašu osobnu uporabu ako nosite manje od:

 • 800 cigareta
 • 400 cigarilosa
 • 200 cigara
 • 1 kg duhana
 • 10 litara žestokih alkoholnih pića
 • 20 litara pojačanog vina
 • 90 litara vina (uključujući najviše 60 litara pjenušavih vina)
 • 110 litara piva.

Države EU-a mogu ograničiti broj cigareta koje smijete donijeti sa sobom iz nekih drugih država EU-a koje još ne naplaćuju najnižu stopu trošarine. To ograničenje ne smije biti manje od 300 cigareta. Prije nego krenete na put, provjerite dopuštenu količinu kod carinskih tijela države u koju putujete.

Ako nosite više duhana ili alkohola nego što je automatski dopušteno za osobnu uporabu, može se od vas zatražiti:

 • da dokažete da su za vašu osobnu uporabu
 • da predočite dokaz o kupnji (potvrdu ili račun).

Ako putujete s duhanom ili alkoholom i niste prekoračili ograničenja za osobnu uporabu, ne morate platiti trošarine u državi članici EU-a u koju putujete.

Ta pravila ne važe za putnike mlađe od 17 godina kojima uopće nije dopušteno nositi alkohol ili duhan. Ne postoji bescarinska kupovina za putnike koji putuju iz jedne države članice EU-a u drugu.

Gotovina

Ako putujete unutar država članica EU-a s 10 000 eura ili više u gotovini ili protuvrijednosti druge valute, morate provjeriti kod carinskih nadležnih tijela država iz kojih izlazite, u koje ulazite ili kroz koje prolazite trebate li novac prijaviti.

Ako namjeravate ući u EU ili izaći iz EU-a s 10 000 eura ili više u gotovini (ili protuvrijednosti druge valute) morate to prijavitifrançaisDeutschEnglish carinskim nadležnim tijelima.

Trošarine

Ako ulazite u EUfrançaisDeutschEnglish, robu za osobnu uporabu možete unijeti bez plaćanja PDV-a i trošarina unutar ograničenja navedenih u nastavku. Isto vrijedi i ako dolazite s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, iz Gibraltara ili ostalih područja u kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i trošarinama.

Alkoholna pića

 • 1 litra alkholnog pića s postotkom alkohola iznad 22 % ili 2 litre pojačanog ili pjenušavog vina
 • 4 litre negaziranog vina
 • 16 litara piva.

Duhanski proizvodi

Ako ulazite u EU, dopuštene količine ovise o državi koju posjećujete. Ako država članica EU-a donese odluku o primjeni većih ograničenja, može donijeti i odluku o primjeni tih ograničenja samo na putnike koji putuju kopnom i morem (Bugarska, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska i Slovačka) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

Manja ograničenja

Veća ograničenja

200 cigareta ili
100 cigarilosa ili
50 cigara ili
250 g duhana

40 cigareta ili
20 cigarilosa ili
10 cigara ili
50 g duhana

Ostala roba uključujući parfeme

Takva je roba dopuštena u vrijednosti do 300 EUR po putniku ili 430 EUR po putniku koji putuje zrakom ili morem. Neke države EU-a primjenjuju veća ograničenja u iznosu od 150 EUR za putnike mlađe od 15 godina.

Zakonodavstvo EU
Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje