Navigacijski put

Ažurirano : 05/09/2016

travel

Alkohol, duhan, gotovina

Kada putujete iz jedne države članice EU-a u drugu, možete sa sobom ponijeti duhanske i alkoholne proizvode za osobnu uporabu, ali ne za preprodaju.

U skladu s propisima EU-a ne morate dokazivati da je roba za vašu osobnu uporabu ako nosite manje od:

 • 800 cigareta
 • 400 cigarilosa
 • 200 cigara
 • 1 kg duhana
 • 10 litara žestokih alkoholnih pića
 • 20 litara pojačanog vina
 • 90 litara vina (uključujući najviše 60 litara pjenušavih vina)
 • 110 litara piva.

Države EU-a mogu ograničiti broj cigareta koje smijete donijeti sa sobom iz nekih drugih država EU-a koje još ne naplaćuju najnižu stopu trošarine. To ograničenje ne smije biti manje od 300 cigareta. Prije nego krenete na put, provjerite dopuštenu količinu kod carinskih tijela države u koju putujete.

Ako nosite više duhana ili alkohola nego što je automatski dopušteno za osobnu uporabu, može se od vas zatražiti:

 • da dokažete da su za vašu osobnu uporabu
 • da predočite dokaz o kupnji (potvrdu ili račun).

Ako putujete s duhanom ili alkoholom i niste prekoračili ograničenja za osobnu uporabu, ne morate platiti trošarine u državi članici EU-a u koju putujete.

Ta pravila ne važe za putnike mlađe od 17 godina kojima uopće nije dopušteno nositi alkohol ili duhan. Ne postoji bescarinska kupovina za putnike koji putuju iz jedne države članice EU-a u drugu.

Gotovina

Ako putujete unutar država članica EU-a s 10 000 eura ili više u gotovini ili protuvrijednosti druge valute, morate provjeriti kod carinskih nadležnih tijela država iz kojih izlazite, u koje ulazite ili kroz koje prolazite trebate li novac prijaviti.

Ako namjeravate ući u EU ili izaći iz EU-a s 10 000 eura ili više u gotovini (ili protuvrijednosti druge valute) morate to prijaviti français Deutsch English carinskim nadležnim tijelima.

Zakonodavstvo EU
 • Formalnosti za prtljagu English
 • Izuzeća za putnike čeština Dansk suomi français Deutsch Ελληνικά magyar italiano Nederlands polski português română español svenska English
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

In this case, the 27 EU member states + Iceland, Liechtenstein and Norway

Retour au texte en cours.

In this case, the 27 EU member states + Iceland, Liechtenstein and Norway

Retour au texte en cours.