Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

Alkohol, tubakas, sularaha

Alkohol ja tubakas

Ühest ELi liikmesriigist teise reisides võite võtta kaasa tubaka- ning alkoholitooteid isiklikuks tarbeks, kuid mitte edasimüügiks.

ELi õigusaktide kohaselt ei pea te tõendama, et tooted on mõeldud teie isiklikuks tarbeks, kui kannate neid kaasas vähem alljärgnevalt kehtestatud piirmääradest.

 • 800 sigaretti
 • 400 sigarillot
 • 200 sigarit
 • 1 kg tubakat
 • 10 liitrit piiritusjooki
 • 20 liitrit kangendatud veini
 • 90 liitrit veini (sealhulgas maksimaalselt 60 liitrit vahuveini)
 • 110 liitrit õlut.

ELi liikmesriigid võivad piirata teatavatest teistest ELi liikmesriikidest, mis veel ei kohalda aktsiisi miinimummäära, kaasa toodavate sigarettide arvu. See piirarv ei tohi olla väiksem kui 300 sigaretti. Küsige lisateavet selle riigi tolliasutuselt, kuhu teil on kavas reisida.

Kui kannate kaasas isiklikuks tarbeks kasutatavate toodete kehtestatud piirmääradest suuremaid koguseid, võidakse teilt nõuda järgmist:

 • tõendada, et asjaomased tooted on isiklikuks tarbeks;
 • esitada ostu tõendav dokument (tšekk või arve).

Kui kannate reisil kaasas tubakat või alkoholi isiklikuks tarbeks kehtestatud piirmäärade ulatuses, ei pea te tasuma aktsiisi ELi liikmesriigis, kuhu te suundute.

Kõnealused eeskirjad ei kehti alla 17-aastaste isikute suhtes, kes ei tohi alkoholi ega tubakat üldse kaasas kanda. Ühest Euroopa liikmesriigist teise reisimisel maksuvaba kaubandus puudub.

Sularaha

Kui soovite reisida ELi liikmesriikide vahel, kandes kaasas sularaha 10 000 eurot või enam või samaväärse summa ulatuses mõnes teises vääringus, peate konsulteerima asjaomaste liikmesriikide (kust lahkute, kuhu sisenete või millest läbi sõidate) tolliasutustega, kas te peate seda deklareerima.

Kui kavatsete ELi siseneda või sellest lahkuda, kandes kaasas sularaha 10 000 eurot või enam (või samaväärse summa ulatuses mõnes teises vääringus) peate selle deklareerimafrançaisDeutschEnglish tolliasutuste juures.

Aktsiis

Saabudes Euroopa Liitu väljastpooltfrançaisDeutschEnglish, võite isiklikuks tarbimiseks kaasa tuua käibe- ja aktsiisimaksuta kaupu allpool loetletud kogustes. Samad nõuded kehtivad ka siis, kui saabute Gibraltarilt, Kanaari saartelt, Kanalisaartelt või mujalt, kus ei kehti käibe- ja aktsiisimaksu käsitlevad ELi eeskirjad.

Alkohoolsed joogid

 • 1 liiter alkohoolseid jooke, mille kangus on üle 22 mahuprotsendi, või 2 liitrit kangendatud veini või vahuveini
 • 4 liitrit veini
 • 16 liitrit õlut

Tubakatooted

Kui saabute Euroopa Liitu väljaspoolt, sõltub piirmäär külastatavast riigist. Kui ELi liikmesriik otsustab kohaldada madalamat piirmäära, võib ta valida, kas kohaldada seda ainult maa- ja meretranspordiga saabuvate reisijate suhtes (Bulgaaria, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Slovakkia ja Ungari) või kõigi reisijate suhtes (Eesti ja Rumeenia).

Kõrgem piirmäär

Madalam piirmäär

200 sigaretti või
100 sigarillot või
50 sigarit või
250 g tubakat

40 sigaretti või
20 sigarillot või
10 sigarit või
50 g tubakat

Muud kaubad (sh parfüümid)

Neid on lubatud tuua kuni 300 euro väärtuses reisija kohta või kuni 430 euro väärtuses lennu- või laevareisija kohta. Mõned liikmesriigid kohaldavad reisijate suhtes, kes on nooremad kui 15 aastat, madalamat piirmäära (150 eurot).

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid