Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Alkohol, tobak, kontanter

Alkohol og tobak

Når du rejser fra ét EU-land til et andet, må du medbringe tobak og alkohol til eget brug, men ikke til videresalg.

Ifølge EU's regler skal du ikke bevise, at varerne er til eget brug, hvis du medbringer mindre end:

 • 800 cigaretter
 • 400 cigarillos
 • 200 cigarer
 • 1 kg tobak
 • 10 liter spiritus
 • 20 liter hedvin
 • 90 liter vin (herunder højst 60 liter mousserende vin)
 • 110 liter øl.

EU-landene kan sætte grænser for, hvor mange cigaretter du må tage med dig fra visse EU-lande, som endnu ikke anvender mindsteniveauet for punktafgifter. Denne grænse kan være under 300 cigaretter. Spørg toldmyndighederne i det land, du rejser til, inden afrejsen.

Hvis du medbringer mere tobak eller alkohol end de tilladte mængder til eget brug, kan du blive bedt om at:

 • bevise, at det er til eget brug
 • fremvise dokumentation for anskaffelse (bon eller faktura).

Hvis du rejser med tobak eller alkohol og holder dig inden for grænserne for eget brug, skal du ikke betale punktafgift i det EU-land, du rejser til.

Disse regler gælder ikke for rejsende under 17 år. De må ikke medbringe hverken alkohol eller tobak. Rejsende inden for EU kan ikke handle toldfrit.

Kontanter

Hvis du vil rejse inden for EU med 10 000 euro eller mere eller et tilsvarende beløb i en anden valuta, skal du undersøge hos toldmyndighederne i de lande, du rejser fra, til og igennem, hvorvidt beløbet skal opgives.

Hvis du vil rejse ind eller ud af EU med 10 000 euro eller mere i kontanter (eller et tilsvarende beløb i andre valutaer), skal du opgive detfrançaisDeutschEnglish til toldmyndighederne.

Punktafgifter

Hvis du rejser ind i EUfrançaisDeutschEnglish, kan du told- og afgiftsfrit medbringe varer til eget brug inden for nedenstående grænser. Dette gælder også, hvis du kommer fra De Kanariske Øer, Kanaløerne, Gibraltar eller andre områder, hvor EU's moms- og afgiftsregler ikke finder anvendelse.

Alkoholholdige drikke

 • 1 liter spiritus over 22 % vol. eller 2 liter hedvin eller mousserende vin
 • 4 liter vin
 • 16 liter øl.

Tobaksvarer

Der findes øvre eller nedre grænser, afhængigt af hvilket land, du besøger, hvis du kommer fra et land uden for EU. Hvis et EU-land vælger at anvende de nedre grænser, kan det vælge kun at gøre det for rejsende til lands eller til vands (Bulgarien, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen og Slovakiet) eller for alle rejsende (Estland og Rumænien).

Øvre grænse

Nedre grænse

200 cigaretter eller
100 cigarillos eller
50 cigarer eller
250 g tobak

40 cigaretter eller
20 cigarillos eller
10 cigarer eller
50 g tobak

Andre varer, herunder parfume

Der kan medbringes varer op til en værdi på 300 euro pr. rejsende eller 450 euro for fly- eller sørejsende. Visse EU-lande anvender en lavere grænse på 150 euro for rejsende under 15 år.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning