Cesta

Aktualizováno : 05/09/2016

travel

Alkohol, tabák, peníze v hotovosti

Alkohol a tabák

Jestliže cestujete z jedné země EU do jiné, můžete si s sebou vzít tabákové a alkoholové výrobky určené k osobní spotřebě, nikoliv však k dalšímu prodeji.

Podle práva EU nemusíte prokazovat, že určité zboží máte k osobní spotřebě, jestliže převážíte méně než:

  • 800 cigaret
  • 400 doutníčků
  • 200 doutníků
  • 1 kg tabáku
  • 10 litrů destilátů
  • 20 litrů alkoholizovaného vína
  • 90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína)
  • 110 litrů piva.

Členské země EU mohou omezit množství cigaret, které si s sebou smíte přivézt z jiných zemí EU, jež zatím minimální spotřební daň neuplatňují. Tento limit nesmí být méně než 300 cigaret. Doporučujeme vám, abyste si tento údaj před cestou ověřili u celního orgánu země, do které se chystáte.

Jestliže převážíte množství přesahující povolené limity, můžete být vyzváni, abyste:

  • prokázali, že zboží je určené k vaší osobní potřebě
  • předložili doklad o koupi (účet či fakturu).

Je-li množství vámi převážených tabákových nebo alkoholických výrobků v mezích osobní spotřeby, nebudete muset v zemi EU, do které cestujete, platit spotřební daň.

Tato pravidla se nevztahují na osoby mladší 17 let, které nesmějí převážet žádné alkoholické ani tabákové výrobky. Při cestování mezi členskými státy EU nelze využít možnosti nakupovat za ceny bez DPH (tzv. „duty-free shopping").

Peníze v hotovosti

Chystáte-li se cestovat mezi zeměmi EU s 10 000 nebo více eury v hotovosti nebo s penězi stejné hodnoty v jiné měně, musíte se informovat u celních orgánů všech zemí, kterými budete projíždět, jestli je třeba tyto peníze nahlásit.

Pokud plánujete opustit území EU nebo do Unie přicestovat s 10 000 nebo více eury v hotovosti (nebo s penězi stejné hodnoty v jiné měně), musíte to nahlásit français Deutsch English celním úřadům.

Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.