Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Alkohol, tabák, peníze v hotovosti

Alkohol a tabák

Jestliže cestujete z jedné země EU do jiné, můžete si s sebou vzít tabákové a alkoholové výrobky určené k osobní spotřebě, nikoliv však k dalšímu prodeji.

Podle práva EU nemusíte prokazovat, že určité zboží máte k osobní spotřebě, jestliže převážíte méně než:

 • 800 cigaret
 • 400 doutníčků
 • 200 doutníků
 • 1 kg tabáku
 • 10 litrů destilátů
 • 20 litrů alkoholizovaného vína
 • 90 litrů vína (včetně max. 60 litrů šumivého vína)
 • 110 litrů piva.

Členské země EU mohou omezit množství cigaret, které si s sebou smíte přivézt z jiných zemí EU, jež zatím minimální spotřební daň neuplatňují. Tento limit nesmí být méně než 300 cigaret. Doporučujeme vám, abyste si tento údaj před cestou ověřili u celního orgánu země, do které se chystáte.

Jestliže převážíte množství přesahující povolené limity, můžete být vyzváni, abyste:

 • prokázali, že zboží je určené k vaší osobní potřebě
 • předložili doklad o koupi (účet či fakturu).

Je-li množství vámi převážených tabákových nebo alkoholických výrobků v mezích osobní spotřeby, nebudete muset v zemi EU, do které cestujete, platit spotřební daň.

Tato pravidla se nevztahují na osoby mladší 17 let, které nesmějí převážet žádné alkoholické ani tabákové výrobky. Při cestování mezi členskými státy EU nelze využít možnosti nakupovat za ceny bez DPH (tzv. „duty-free shopping").

Peníze v hotovosti

Chystáte-li se cestovat mezi zeměmi EU s 10 000 nebo více eury v hotovosti nebo s penězi stejné hodnoty v jiné měně, musíte se informovat u celních orgánů všech zemí, kterými budete projíždět, jestli je třeba tyto peníze nahlásit.

Pokud plánujete opustit území EU nebo do Unie přicestovat s 10 000 nebo více eury v hotovosti (nebo s penězi stejné hodnoty v jiné měně), musíte to nahlásitfrançaisDeutschEnglish celním úřadům.

Spotřební daně

Pokud přijíždíte do EUfrançaisDeutschEnglish, můžete si dovézt zboží pro osobní spotřebu, aniž byste museli platit DPH nebo spotřební daň, pokud jeho množství nepřesáhne níže stanovené limity. Totéž platí, pokud přijíždíte nebo přilétáte z Kanárských ostrovů, Normanských ostrovů, Gibraltaru nebo jiných území, na kterých neplatí právní předpisy EU ohledně DPH a spotřebních daní.

Alkoholické nápoje

 • 1 litr destilátů s obsahem alkoholu vyšším než 22 % objemových nebo 2 litry dolihovaného nebo šumivého vína
 • 4 litry tichého vína (tzn. „bez bublinek")
 • 16 litrů piva

Tabákové výrobky

Pokud přijíždíte z nečlenské země, vztahují se na vás buď vyšší, anebo nižší limity - podle toho, který stát navštívíte. Jestliže se některá země Unie rozhodne uplatnit nižší limity, může je uplatňovat pro ty, kdo cestují po zemi a po moři (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Řecko a Slovensko), nebo pro všechny cestující (Estonsko a Rumunsko).

Vyšší limit

Nižší limit

200 cigaret nebo
100 doutníčků nebo
50 doutníků nebo
250 g tabáku

40 cigaret nebo
20 doutníčků nebo
10 doutníků nebo
50 g tabáku

Jiné zboží včetně parfémů

Do hodnoty 300 EUR na osobu nebo 430 EUR pro osoby cestující letecky nebo lodí. Některé země EU uplatňují u osob mladších 15 let nižší dovozní limit zboží ve výši 150 EUR.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství