Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Какво можете да вземете със себе си? – Faq

Актуализация : 03/09/2014

Алкохол, тютюневи изделия, пари в брой

Често задавани въпроси — Алкохол, тютюневи изделия, пари в брой

 • Планирам пътуване от Брюксел до Куба и приятели ме помолиха да им донеса пури, когато се връщам.  Имам ли право, тъй като разбирам, че подобен внос трябва да е за лична употреба?

  Счита се, че внесените продукти са за лична употреба, ако ги внасяте от време на време и са предназначени за употреба от вас или вашето семейство или за подаръци.

 • Отивам на ваканция от Ирландия в Ланзароте.  Имам ли право на безмитен внос, когато се връщам в Ирландия от Ланзароте?

  ДА — при условие че не надвишавате допустимите количества за лична употреба на съответните стоки, можете да ги внесете от Канарските острови без да заплащате мито, ДДС и акцизи.

 • Ако отида в друга страна от ЕС с чек за повече от 10 000 евро, трябва ли да го декларирам или съм длъжна да декларирам само пари в брой на стойност над 10 000 евро.

  Когато влизате или излизате от ЕС с 10 000 евро или повече (или техния еквивалент в друга валута) и/или всякакви други финансови/парични инструменти, които могат да бъдат прехвърляни анонимно от едно лице на друго, трябва да декларирате това пред митническите власти, като използвате декларацията на ЕС за движение на пари в брой. Когато пътувате в ЕС също може да имате подобни задължения, тъй като в някои страни от Съюза се упражнява контрол и върху движението на пари в брой в рамките на ЕС.

 • Необходимо ли е да се декларира вносът на злато или скъпоценни камъни на стойност над 10 000 евро?

  НЕ — злато, благородни метали и скъпоценни камъни не трябва да се декларират съгласно правилата на ЕС за контрол на движението на пари в брой.  Въпреки това тези материали попадат в обхвата на митническите закони и е възможно за тях да се прилагат специфични национални правила.

 

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган