1.Kako pogosto obiščete to spletišče?

To je moj prvi obisk
Vsak dan
Vsak teden
Vsak mesec
Večkrat na leto
Enkrat na leto ali manj
Ni odgovora.


2.Koliko ste stari?

Mlajši od 12 let
12–16 let
17–24 let
25–34 let
35–44 let
45–54 let
55–64 let
Starejši od 65 let
Ne želim povedati.
Ni odgovora.


3.Kje se nahajate?

Doma
Na delovnem mestu
V šoli/višji šoli/na univerzi
V internetnem kotičku, javni knjižnici oziroma podobnem kraju
Na potovanju (v avtu, na vlaku, na avtobusu)
Nekje drugje.
Ni odgovora.


4.Navedite področje svojega delovanja

Izobraževanje – študent
Izobraževanje – učitelj ali raziskovalec
Zasebni sektor – samozaposleni
Zasebni sektor – zaposleni
Zasebni sektor – vodstveni delavec
Javni sektor, vlada, mednarodna organizacija
Nisem zaposlen/iskalec zaposlitve
Drugo
Upokojen
Ni odgovora.


5.Kako bi na podlagi današnjega obiska ocenili to spletišče?

Odlično
Dobro
Zadostno
Nezadovoljivo
Zelo slabo
Ni odgovora.


5a.Kako lahko spletišče izboljšamo?

6.Katere informacije ste iskali?

Delo v tujini
Pravice potrošnikov v tujini (nakupi in storitve, spletne pravice, bančni račun)
Potovanje v tujino
Zdravstveno varstvo v tujini
Študij v tujini
Čezmejno družinsko pravo
Pogoji prebivanja v tujini
Nakupovanje/Vožnja z avtomobilom v tujini
Drugo


7.Ste našli želene informacije?

Da, v celoti
Da, deloma
Ne, vendar sem našel druge koristne informacije
Ne, sploh ne
Iskal(-a) nisem nič določnega
Ni odgovora.


7a.Katerih informacij niste našli?


7b.Kje ste še iskali želene informacije in kaj boste zdaj storili?

8.Kako ste našli spletišče Tvoja Evropa?

Na portalu Europa
Z internetnimi iskalniki
Publikacije
Oglaševanje
Prijatelji
Družabni mediji
Drugo


8a.Pri odgovoru „Drugo“ navedite natančneje.

Izjava o zasebnosti