1.Ako často navštevujete túto webovú lokalitu?

Toto je moja prvá návšteva
Každý deň
Raz za týždeň
Raz za mesiac
Niekoľkokrát za rok
Raz za rok alebo menej
Bez odpovede


2.Váš vek?

menej ako 12 rokov
12 – 16 rokov
17 – 24 rokov
25 – 34 rokov
35 – 44 rokov
45 – 54 rokov
55 – 64 rokov
65 a viac rokov
Nemám záujem zverejniť túto informáciu
Bez odpovede


3.Kde sa momentálne nachádzate?

doma
v práci
v škole/na univerzite
v internetovej kaviarni, verejnej knižnici a pod.
na ceste (napr. vo vlaku, autobuse, aute)
Na inom mieste
Nemám záujem zverejniť túto informáciu
Iné
Bez odpovede


4.V ktorej oblasti ste aktívni?

Vzdelávanie – študent
Vzdelávanie – učiteľ alebo výskumník
Súkromný sektor – samostatne zárobkovo činná osoba
Súkromný sektor – zamestnanec
Súkromný sektor – manažér
Verejný sektor, vláda, medzinárodná organizácia
Bez zamestnania/Hľadajúci zamestnanie
Iné
Dôchodca
Bez odpovede


5.Aké informácie hľadáte?

Práca v zahraničí
Práva spotrebiteľa v zahraničí (nákup tovaru a služieb, online práva, bankový účet)
Cestovanie do zahraničia
Zdravotná starostlivosť v zahraničí
Štúdium v zahraničí
Rodinné právo s cezhraničnými dôsledkami
Formality spojené s pobytom v zahraničí
Kúpa/Šoférovanie auta v zahraničí
Iné


6.Našli ste informáciu, ktorú ste hľadali?

Áno, úplne
Áno, čiastočne
Nie
Nehľadal(-a) som nič konkrétne
Bez odpovede


6a.Povedzte nám, čo ste nemohli nájsť a čo sa chystáte urobiť

7.Ako by ste na základe vašej dnešnej návštevy ohodnotili kvalitu našich stránok?

Vynikajúca
Dobrá
Uspokojivá
Nízka
Veľmi nízka
Bez odpovede


7a.Ako by sme mali vylepšiť tieto stránky?

8.Z akých zdrojov ste sa dozvedeli o lokalite Vaša Európa?

Europa, portál inštitúcií EÚ
Internetové vyhľadávače
Publikácie
Reklama
Priatelia
Sociálne médiá
Iné


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov