Navigačný riadok

Aktualizované : 09/10/2014

shopping

DPH

DPH sa platí v krajine nákupu

Ako súkromná osoba, ktorá nakupuje v rámci EÚ, musíte zaplatiť DPH iba raz - v krajine nákupu tovaru alebo služieb.

Tovar z iných krajín EÚ si môžete doviezť domov bez toho, aby ste zaň museli platiť clo alebo ho deklarovať na hraniciach. Jedinou podmienkou je, že takýto tovar musí byť určený pre vašu osobnú potrebu a nie na ďalší predaj.

Autá ako výnimka

Pri kúpe nového auta v inom členskom štáte EÚ sa DPH platí v krajine, kde auto prihlásite do evidencie, t. j. v krajine vášho bydliska.

Za nové sa považuje vozidlo, ktoré nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov. Toto pravidlo sa uplatňuje aj na iné dopravné prostriedky, ako sú napr. lode a lietadlá.

Ak kupujete ojazdené auto alebo iný ojazdený dopravný prostriedok od súkromnej osoby, DPH platiť nemusíte, pretože ju zaplatil pôvodný majiteľ vozidla v krajine jeho nadobudnutia.

Pri takejto kúpe ojazdeného vozidla by ste teda nemali platiť DPH v krajine, kde ho kupujete, ani v krajine, kde vozidlo prihlasujete do evidencie.

Za ojazdené sa považuje vozidlo, ktoré je staršie ako 6 mesiacov a má najazdených viac ako 6 000 km.

V prípade nových aj ojazdených áut však budete musieť zaplatiť miestny poplatok za registráciu vozidla v krajine vášho bydliska.

Ďalšie informácie o vašich právach pri kúpe vozidla v inom členskom štáte EÚ

Pomoc a poradenstvo

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.