Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 09/10/2014

shopping

VAT

Ħallas il-VAT fil-pajjiż minn fejn tixtri

Bħala individwu privat li qed tagħmel xi xiri fl-UE, għandek tħallas il-VAT darba biss, fil-pajjiż minn fejn tixtri.

Tista' ġġib lura f'pajjiżek kull ma tixtri f'pajjiżi oħra tal-UE, mingħajr ma toqgħod tieqaf għad-dwana. L-unika kondizzjoni hi li x-xiri jrid ikun għall-użu personali tiegħek jew tal-familja tiegħek, u mhux biex tbigħu.

Eċċezzjoni għall-karozzi

Għall-karozzi ġodda mixtrija f'pajjiż ieħor tal-UE, il-VAT titħallas fil-pajjiż fejn tirreġistra l-karozza, jiġifieri fil-pajjiż fejn tgħix.

Karozza ġdida tfisser karozza li għadha għamlet inqas minn 6,000 km, jew li għandha inqas minn sitt xhur. Din l-iskema tal-VAT tapplika wkoll għal modi oħra ta' trasport, bħal dgħajjes u ajruplani.

Għall-karozzi użati u vetturi oħra second-hand mixtrija minn persuna privata, il-VAT tkun diġà tħallset meta nxtrat l-ewwel darba l-karozza.

Għaldaqstant m'għandekx tħallas VAT għal karozza użata li tixtri mingħand persuna privata, la fil-pajjiż fejn tixtriha u lanqas fejn tirreġistraha.

' Karozza użata ' jiġifieri waħda li jkollha aktar minn sitt xhur  u li għamlet aktar minn 6,000 km.

Għal karozzi ġodda u użati, xorta jkollok tħallas biex tirreġistra l-karozza fil-pajjiż fejn tgħix.

Skopri aktar dwar drittijietek meta tixtri karozza f'pajjiż ieħor tal-UE.

Għajnuna u pariri

Footnote

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.