Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 09/10/2014

shopping

Käibemaks

Maksa käibemaksu riigis, kus ostu sooritad

Eraisikuna ELis oste tehes peate käibemaksu maksma vaid korra - riigis, kus te oma ostu teete.

Te saate koju tuua kõike, mida te teises ELi liikmesriigis ostate, ilma et teid peatataks piiril või et peaksite täitma tollideklaratsiooni. Ainsaks tingimuseks on see, et teie ostud peavad olema teie enda või teie perekonna isiklikuks tarbeks, mitte edasimüügiks.

Erand sõidukite puhul

Mõnes teises ELi liikmesriigis ostetud uue auto puhul makstakse käibemaksu riigis, kus te oma auto registreerite, see tähendab, teie elukohajärgses riigis.

Uueks peetakse autot, mille läbisõit on alla 6000 kilomeetri või mis on alla kuue kuu vana. Sellist käibemaksuskeemi kohaldatakse ka teiste uute transpordivahendite (paadid, õhusõidukid) suhtes.

Eraisikult ostetud kasutatud autode ja muude kasutatud sõidukite puhul on käibemaksu tasunud juba selle esimene ostja riigis, kus ost sooritati.

Seetõttu ei peaks te eraisikult ostetud kasutatud auto puhul käibemaksu tasuma mitte kummaski riigis (kus sõiduk osteti või kus see registreeriti).

Kasutatud autona käsitletakse autot, mis on enam kui kuus kuud vana ja mille läbisõit on üle 6 000 km.

Nii uute kui kasutatud autode puhul peate siiski maksma nende registreerimisega seotud kohalikke tasusid teie elukohariigis.

Lugege täiendavalt oma õiguste kohta auto ostmisel teises ELi liikmesriigis.

Abi ja nõuanded

Footnote

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.