Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
  
	Aqsam fuq Twiter
  
	Ixxerja fuq Google+
  
	Aqsam fuq linkedIn

Xiri

Aġġornat : 14/03/2014

Kif tibgħat lura oġġetti li ma tridx

Mit-13 ta' Ġunju 2014, se jkun hemm regoli ġodda dwar id-drittijiet tal-konsumatur mal-UE kollha. Tgħallem aktar dwar id-drittijiet ġodda tiegħek English u bidliet oħrajn.

Sebat ijiem biex tikkanċella x-xiri fuq oġġetti li ma jkun fihom xejn ħażin

Fl-UE, għandek id-dritt li tikkanċella x-xiri li tkun għamilt mill-internet fi żmien sebat ijiem.

Dan il-perjodu ta' sebat ijiem jibda fil-ġurnata meta jasallek dak li tkun ordnajt.

Tista' tiddeċiedi li tikkanċella l-ordni għal kwalunkwe raġuni f'dan iż-żmien - anki jekk sempliċiment biddilt il-fehma.

Il-bejjiegħ irid iroddlok flusek lura fi żmien 30 jum. U għandu jagħtik ukoll il-flus li nfaqt għall-posta meta ordnajt l-oġġett.

Dan japplika kull meta tixtri oġġetti minn barra ħanut (pereżempju bit-telefown, faks jew katalgu, kif ukoll minn fuq l-internet).

Għalkemm għandek id-dritt għal flusek lura, int ikollok tħallas l-ispejjeż tal-posta għall-affarijiet li tkun xtrajt minn fuq l-internet biex tibgħathom lura.

Ċerti prodotti esklużi

Il-perjodu ta' sebat ijiem ma japplikax għal:

  • biljetti tal-ajruplan, ferrovija jew kunċerti, jew għal reservazzjoni ta' lukanda
  • ikel u xorb li jaslulek regolarment (bħal tal-ħalib jew mis-supermarket).

Storja bħala eżempju

Għandek tkun taf li ma jistax jerġa' jibdielek dwar xi tipi ta' xiri

Jane xtrat biljett minn fuq l-internet għal kunċert tal-U2 fl-Irlanda. L-għada skopriet li se tkun imsiefra fid-data tal-kunċert u ppruvat tikkanċella l-ordni. Madankollu, l-bejjiegħ irrifjuta li jikkanċella l-ordni u jagħtiha flusha lura.

Skont il-liġi tal-UE għandek id-dritt tikkanċella l-ordnijiet li għamit minn fuq l-internet jew permezz ta' modi oħra ta' "xiri mill-bogħod" Deutsch English español français italiano (bħat-telefown jew katalgu) fi żmien sebat ijiem. Madankollu hemm xi eċċezzjonijiet.

Fil-każ ta' vaganza, vjaġġar, akkomodazzjoni, u reservazzjoni ta' avvenimenti ta' divertiment, il-bejjiegħ m'għandux dritt jirrifondik jekk tikkanċella l-ordni.

Il-bejgħ privat huwa eskluż ukoll

Jekk tixtri oġġetti mingħand individwu privat minflok mingħand kumpanija, it-tranżazzjoni ma tkunx koperta mill-istess leġiżlazzjoni tal-konsumatur. M'għandekx id-dritt legali tibdel fehmtek fi żmien sebat ijiem mill-ordni tiegħek.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?

Footnote

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.