Navigacijski put

Ažurirano : 09/09/2013

shopping

Cjenovna diskriminacija

Jednake cijene za strance

Kao građaninu EU-a, ne smiju vam prilikom kupnje proizvoda ili usluga bilo gdje drugdje u EU-u naplatiti veću cijenu neko lokalnim stanovnicima, osim ako je razlika u cijeni opravdana (vidi dolje).

Posjetitelji često plaćaju više cijene za posjet turističkim znamenitostima nego lokalni stanovnici To je nezakonita diskriminacija i ne smijete ju prihvatiti.

Primjer

Prema turistima iz EU-a mora se postupati kao prema lokalnim stanovnicima - po pitanju cijena

Ovo su primjeri nezakonite diskriminacije:

  • Obitelj iz Britanije na putovanju u Austriji plaća više za najam automobila od Austrijanaca.
  • Njemački turist mora platiti više od lokalnih stanovnika ako želi posjetiti arheološke iskopine u Italiji.
  • Obitelj iz Francuske mora platiti više od lokalnih stanovnika ako želi parkirati u blizini plaže u portugalskom mjestu.

Ako se nađete u takvoj situaciji, morate zahtijevati svoja prava. Službe EU-a za savjete ili pomoć mogu vam u tome pomoći.

Opravdane razlike u cijenama

Neke su razlike u cijenama opravdane (kao što su veće cijene poštarine za isporuku proizvoda stranim potrošačima).  

Primjer

Ponekad razlike u cijeni mogu biti opravdane

Bart, koji je iz Nizozemske, posjećuje prijatelja u Njemačkoj i odlazi na bazen. Tamo mu naplaćuju višu cijenu nego lokalnim stanovnicima i on se pita je li to nezakonita cjenovna diskriminacija.

U njegovom je slučaju razlika u cijeni opravdana. Budući da bazenom upravljaju lokalne vlasti koje se financiraju iz lokalnih poreza, lokalni su stanovnici već doprinijeli vođenju bazena i stoga mogu ulaznice dobiti po nižoj cijeni.

Pomoć i savjeti

Footnote

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein and Norway

Retour au texte en cours.