Navigointipolku

Päivitetty : 31/01/2012

shopping

Hintasyrjintä

Samat hinnat ulkomaalaisille

Kun EU-kansalainen on ostamassa tuotteita tai palveluita toisesta EU-maasta, häneltä voidaan periä korkeampi hinta kuin paikallisilta vain silloin, jos hintaerolle on perusteltu syy (lisätietoa jäljempänä).

Matkailunähtävyyksissä turisteilta peritään toisinaan korkeampaa hintaa kuin paikallisilta. Tämä on laitonta syrjintää, eikä sitä pidä hyväksyä.

Esimerkkitapaus

EU-matkailijoita on kohdeltava tuotteiden hinnoittelun suhteen samoin kuin paikallisia

Esimerkiksi seuraavassa tapauksessa on kyse laittomasta syrjinnästä:

  • Itävallassa matkaileva brittiperhe maksaa autosta korkeampaa vuokraa kuin Itävallassa asuvat.
  • Saksalainen matkailija joutuu maksamaan Italian arkeologisiin kaivauksiin tutustumisesta korkeamman hinnan kuin paikalliset asukkaat.
  • Ranskalainen perhe joutuu maksamaan portugalilaisessa kaupungissa rannan läheisyydessä sijaitsevasta parkkipaikastaan enemmän kuin paikalliset asukkaat.

Jos sinulle käy näin, muista vedota oikeuksiisi. EU:n neuvontapalvelut English voivat auttaa tässä.

Perustellut hintaerot

Joskus hintaerot ovat perusteltuja, kun niiden syynä ovat esimerkiksi tuotteiden toimittamisesta ulkomaalaisille asiakkaille aiheutuvat korkeammat kuljetuskustannukset. 

Esimerkkitapaus

Joskus hintaeroille on hyvä syy

Hollantilainen Bart on käymässä ystävänsä luona Saksassa ja menee uimahalliin. Häneltä peritään korkeampi maksu kuin paikallisilta. Bart pohtii, onko kyse laittomasta hintasyrjinnästä.

Tässä tapauksessa hintaero on perusteltu. Uimahalli on kunnan ylläpitämä ja sen toimintaa rahoitetaan kunnallisveroilla, joten paikkakunnan omat asukkaat ovat jo maksaneet osan uimahallin ylläpitokustannuksista ja pääsevät siksi uimaan edullisemmin.

Apua ja neuvoja

Footnote

Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja

Retour au texte en cours.