Cesta

Aktualizováno : 31/01/2012

shopping

Cenová diskriminace

Stejné ceny pro zahraniční zákazníky

Jste-li občanem EU, nesmí vám být v jiné zemi Unie prodáno zboží či služba za cenu vyšší, než by byla nabídnuta tuzemskému zákazníkovi. Výjimkou jsou případy, kdy lze cenový rozdíl náležitě odůvodnit (viz dále).

S vyššími cenami pro cizince se někdy setkáme u turistických atrakcí. Jedná se o nezákonnou cenovou diskriminaci, kterou byste neměli akceptovat.

Ukázkový příběh

S turisty v EU by mělo být z hlediska cen nakládáno stejně jako s tuzemskými zákazníky

Uveďme si několik příkladů nezákonné cenové diskriminace:

  • Britské rodině na dovolené účtují v Rakousku za pronájem auta vyšší cenu než místním obyvatelům.
  • Německý turista musí za prohlídku archeologických vykopávek v Itálii zaplatit vyšší vstupné než místní.
  • Francouzská rodina byla nucena zaplatit vyšší parkovné u pláže v Portugalsku.

Pokud se ocitnete v podobné situaci, měli byste na svých právech trvat. Pomoci vám při tom může poradenská a asistenční služba EU English.

Odůvodnitelné cenové rozdíly

Některé rozdíly v cenách lze náležitě odůvodnit – například vyšší poštovné za doručení výrobků zákazníkům v zahraničí. 

Ukázkový příběh

Oprávněné důvody pro rozdíly v cenách

Bart z Nizozemska je na návštěvě u kamaráda v Německu. Jednoho dne se rozhodnou jít plavat. Bartovi naúčtují za vstupné do bazénu vyšší cenu, což ho překvapí, a tak se snaží zjistit, jestli se nejednalo o nezákonnou cenovou diskriminaci.

V tomto případě je však rozdíl v ceně zdůvodnitelný. Bazén totiž spravuje místní úřad, který náklady na jeho provoz financuje z daňových poplatků odváděných městu místními obyvateli. Ti tak na provoz tohoto zařízení již nepřímo přispěli, a proto mají nárok na snížené vstupné.

Pomoc a poradenství

Footnote

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.