Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Najčastejšie otázky – Nakupovanie v zahraničí


Odpovede na otázky vypracovala Európska poradenská služba pre spotrebiteľov. Trápi vás iný problém? Obráťte sa na najbližšie Európske spotrebiteľské centrum. English

Mena a DPH

 • Musím z tovaru, ktorý si kúpim v inom členskom štáte EÚ, zaplatiť DPH?

  ÁNO   – bezcolné nakupovanie (napríklad na letiskách) môžu využiť len osoby s pobytom v nečlenských krajinách, ktoré cestujú mimo EÚ. Osoby s bydliskom v EÚ musia zaplatiť DPH aj pri svojich nákupoch v iných štátoch Únie.

  DPH nemusíte za určitých okolností zaplatiť pri nákupe vozidla v inom členskom štáte.

 • Môžem platiť eurom vo všetkých štátoch EÚ?

  NIE   – Európsku úniu tvorí v súčasnosti 28 štátov, ale len týchto 18 z nich používa euro:  Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko.

  Ostatné členské štáty sa majú k eurozóne pripojiť neskôr.

Zrušenie nákupu

 • Dostala som pozvánku do obchodu s nábytkom. Keď som obchod navštívila, podpísala som kúpnu zmluvu. Teraz som si všetko rozmyslela. Môžem objednávku zrušiť?

  Áno, ale iba so súhlasom predajcu. Aj keď sa na vás predajca najprv obrátil poštou, objednávku ste podpísali v obchode. Prečítajte si podmienky zmluvy, v ktorých by malo byť uvedené, ako (ak vôbec) môžte objednávku zrušiť.

Opravy, náhrady a vrátenie ceny

 • Kúpil som si skriňu, ale dvere sa nedajú poriadne zavrieť. Skriňa bola veľmi drahá a chcem, aby ju predajca vymenil. On to odmieta a navrhuje opravu chybných pántov. Nemôžem si sám vybrať, či chcem, aby mi predajca skriňu vymenil alebo opravil?

  ÁNO - môžte si sám vybrať, či chcete, aby vám výrobok vymenili alebo opravili. Predajca však môže vašu požiadavku odmietnuť, ak je preňho neprimerane drahá alebo ak je jej splnenie nemožné. Ak ide o drobnú chybu, ako vo vašom prípade, oprava môže byť tým najrýchlejším riešením.

 • Môj nový kožený gauč začal na niektorých miestach blednúť pár mesiacov po kúpe. Predajca tvrdí, že to je od môjho potu, čo sa mi zdá absurdné. Čo mám robiť?

  Podľa právnych predpisov EÚ sa na všetky nové výrobky kúpené od predajcov so sídlom v EÚ vzťahuje dvojročná záruka dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska. Počas tejto záručnej lehoty je predajca zodpovedný za všetky chyby výrobku. Normálne používanie gauča nemôže mať za následok jeho poškodenie.

  Niektoré druhy kože sú však mimoriadne citlivé – nevhodný čistiaci prostriedok alebo pot na nich môžu zanechať stopy. V takomto prípade vás však predajca musí upozorniť, že sa predmetný výrobok musí ošetrovať špeciálnym spôsobom.

 • Môj nový telefón nefunguje. Koho mám kontaktovať, predajcu alebo výrobcu?

  To závisí od toho, ktorú z dvoch záruk dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska chcete využiť: zákonnú alebo obchodnú záruku.

  Zákonná záruka zaväzuje predajcu. Trvá dva roky a vzťahuje sa na výrobky kúpené v EÚ.

  Predajca alebo výrobca vám môžu poskytnúť obchodnú záruku, ktorej podmienky sú vysvetlené v kúpnej zmluve. Podmienky obchodnej záruky výrobcu môžu byť pre vás výhodnejšie ako zákonná záruka. Obchodná záruka však nenahrádza zákonnú záruku. To znamená, že ak vám predajca poskytol napríklad ročnú obchodnú záruku, môžte stále využiť dvojročnú zákonnú záruku a požiadať v tejto lehote o nápravu.

 • Môj telefón, ktorý som si kúpil pred vyše rokom, prestal fungovať. Predajca ho odmieta opraviť na vlastné náklady. Nevzťahuje sa naň dvojročná zákonná záruka?

  Zákonná záruka trvá dva roky a platí na celom území EÚ. Na jej uplatnenie však musia byť splnené určité podmienky.

  Zákonná záruka pokrýva všetky chyby, o ktorých sa predpokladá, že existovali v čase dodania výrobku a ktoré sa preukázali počas prvých dvoch rokov. Kľúčovým obdobím je prvých šesť mesiacov po kúpe.

  • Akákoľvek chyba, ktorá sa objaví počas tohto obdobia sa považuje za chybu, ktorá existovala v čase dodania výrobku. Predajca musí opraviť alebo vymeniť váš telefón na vlastné náklady. Ak to nie je možné, musí vám vrátiť sumu, ktorú ste zaplatili.
  • Aj po šiestich mesiacoch naďalej ručí za chyby výrobku predajca. Ak však vaše tvrdenie spochybní, musíte dokázať, že chyba existovala v momente doručenia resp. kúpy výrobku. To je často mimoriadne náročné a pravdepodobne sa nezaobídete bez pomoci technického experta.
 • Môj televízor, ktorý som si kúpil pred troma mesiacmi, sa nedá zapnúť. Obchodníkovi, ktorý mi ho predal, už viac nedôverujem. Môžem ho požiadať o vrátenie peňazí?

  NIE HNEĎ   – podľa právnych predpisov EÚ vám predajca môže najprv ponúknuť opravu alebo výmenu televízora. Až po tom, čo tieto riešenia zlyhajú (napríklad oprava by bola pre predajcu príliš drahá alebo jej trvanie by bolo neúmerne dlhé), môžte požadovať vrátenie zaplatenej ceny.

 • Od obchodníka, ktorý ma navštívil doma, som si kúpil kuchynskú linku. Doručili mi však len jej časť. Čo mám robiť?

  Na nákup tovaru pri návšteve predajcu vo vašom dome, na pracovisku alebo mimo zvyčajných obchodných priestorov predajcu sa vzťahujú osobitné pravidlá EÚ dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska.

  Overte si podmienky doručenia v zmluve, ktorú ste podpísali. Ak lehota doručenia vypršala, adresujte predajcovi písomnú sťažnosť. Ak sa obchodník nachádza v inom členskom štáte EÚ, kontaktujte miestne Európske spotrebiteľské centrum English.

 • Predajca v Španielsku je ochotný opraviť môj nefunkčný fotoaparát. Kto však zaplatí za jeho odoslanie do Španielska a spätné doručenie na Slovensko?

  Podľa právnych predpisov EÚ dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska musia byť chybné výrobky v rámci dvojročnej zákonnej záruky opravené alebo vymenené na náklady predajcu   vrátane  nákladov za  poštovné.

  Môže sa však stať, že predajca chce zistiť, či mal fotoaparát poruchu aj v momente, keď ste si ho kupovali. V tom prípade je možné, že budete musieť zaplatiť za vrátenie fotoaparátu a požiadať predajcu o náhradu poštovného (za predpokladu, že predajca súhlasí s tým, že fotoaparát bol pokazený).

 • Tovar, ktorý som si objednal cez internet, bol síce doručený, ale v poškodenom stave. Čo mám robiť?

  Ak nakupujete cez internet, máte rovnaké práva, ako keď nakupujete v kamennom obchode:          

  • ak je kvalita tovaru nevyhovujúca, mate v závislosti od okolností nárok na opravu, výmenu, refundáciu, vrátenie zaplatenej ceny alebo na jej zníženie.
  • Všetky informácie o tovare alebo službe musia byť presné a nesmú zavádzať spotrebiteľa. Ak vám predajca poskytol o tovare nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, môžete mať nárok na refundáciu.

  Prečítajte si predajné podmienky na internetových stránkach predajcu. Informujte ho o svojom probléme a požiadajte o nápravu. Ak nedostanete uspokojivú odpoveď a predajca má sídlo v EÚ, kontaktujte Európske spotrebiteľské centrum English vo vašej domovskej krajine.

 • Žijem na Slovensku a v Španielsku som si kúpil fotoaparát. Ten však nefunguje. Čo mám urobiť?

  Podľa platných predpisov EÚ dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska platí, že váš fotoaparát musí zodpovedať opisu, ktorý vám poskytol predajca, musí byť vhodný na predpokladaný účel a jeho kvalita a funkčnosť by mali byť uspokojivé.

  Ak máte účet s kontaktnými údajmi predajcu,  kontaktujte ho a vysvetlite mu, aký máte s fotoaparátom problém, a či vám ho môže vymeniť alebo opraviť. Ak to nie je možné, požiadajte o refundáciu.

  Ak od predajcu nedostanete uspokojivú odpoveď, môžte sa obrátiť na európske spotrebiteľské centrum English na Slovensku alebo v Španielsku.

Záruky

 • Od ktorého momentu začína plynúť dvojročná zákonná záruka?

  Dvojročná zákonná záruka začína plynúť odo dňa, keď ste sa stal vlastníkom výrobku. To znamená, že ak ste si kúpili výrobok v obchode, zákonná záruka začína plynúť odo dňa predaja. Ak vám bol tovar doručený niekoľko dní po zaplatení, záruka začína plynúť odo dňa doručenia.

  Preto si vždy uschovajte doklad o kúpe alebo potvrdenie o dodaní tovaru.

 • Počítač, ktorý som si kúpil pred rokom, sa nedá zapnúť. Predajca uznal, že počítač má poruchu, ale nechce ho bezplatne opraviť, pretože záruka výrobcu platí len rok. Čo mám robiť?

  Predajca sa odvoláva na obchodnú záruku výrobcu vášho počítača. Tá však nijak nesúvisí so zákonnou zárukou, ktorou je viazaný predajca a ktorá trvá minimálne dva roky.

  Ak predajca uzná, že počítač má poruchu, musí ho bezplatne vymeniť alebo opraviť. O to, ako predajca vyrieši tento problém s výrobcom, sa ako spotrebiteľ nemusíte starať.

Nákup služieb

 • Chcem si kúpiť práčku od nemeckého internetového predajcu. Na jeho stránke však neviem nájsť žiadne kontaktné údaje.  Je to normálne?

  NIE   – predajca musí na svojich stránkach uviesť kontaktné informácie. Medzi povinné údaje patrí meno spoločnosti, registračné číslo, fyzická adresa (nie len P.O. box), e-mailová adresa a telefónne číslo.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi