Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
 
	Jaga Twitter´is
 
	Jagage Google+ vahendusel
 
	Jaga linkedIn´is

KKK – Välismaal ostmine


Need küsimused laadis üles ja vastas neile Euroopa tarbijanõustamise teenistus. Kas teil on oma küsimusi? Võtke ühendust kohaliku Euroopa tarbijakeskusega. English

Valuuta ja käibemaks

 • Kas kõik Euroopa riigid tunnustavad valuutana eurot?

  EI   - Praegu on ELis 28 liikmesriiki, kuid üksnes 18 neist on kasutusel euro: Austrias, Belgias, Eestis, Iirimaal, Itaalias, Hispaanias, Kreekas, Küprosel, Läti, Luksemburgis, Madalmaades, Maltal, Portugalis, Prantsusmaal, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias ja Soomes.

  Teistel on kavas ühineda.

 • Kas ma pean mõnest teisest ELi liikmesriigist ostetud kaupade pealt maksma käibemaksu?

  JAH   - Käibemaksuvabad ostud, näiteks lennujaamades, on üksnes mõeldud väljastpoolt ELi pärit isikutele, kelle sihtkoht asub EList väljaspool. ELis elavad isikud peavad maksma käibemaksu isegi siis, kui nad ostavad midagi mõnest teisest ELi liikmesriigist.

  Erandjuhtudel võidakse teid käibemaksust vabastada, kui te ostate auto mõnes teises ELi liikmesriigis.

Ostu tühistamine

 • Pärast mööblipoelt saadud kutset läksin ma sinna ja kirjutasin ostulepingule alla. Nüüdseks olen aga meelt muutnud. Kas ma saan oma tellimuse tühistada?

  Üksnes juhul, kui müüja on sellega nõus. Kuigi saite kutse posti teel, kirjutasite te lepingule alla kaupluses ning seega on see lõplik. Lugege lepingul väikeses kirjas olev tekst selle olemasolu korral läbi ning saage teada, millistel tingimustel ja kas üldse on teie tellimust võimalik tühistada.

Parandused, asendused, hüvitised

 • Hispaanias asuv müüja on valmis minu defektset kaamerat parandama, kuid kes peab maksma edasi-tagasi postikulude eest?

  ELi õigusaktide dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska alusel tuleb õigusega tagatud kaheaastase garantiiperioodi jooksul defektsed tooted parandada või asendada ilma mingisuguste lisakuludeta tarbijale. See hõlmab ka postikulu. Seega peab müüja põhimõtteliselt katma kõik postikulud (kui saadate defektse kaamera müüjale ja kui müüja saadab parandatud kaamera teile tagasi).

  Müüja võib siiski avaldada soovi kaamerat lähemalt uurida, et teada saada, kas see oli ikka ostmise ajal defektne. Sellisel juhul peate võib-olla kõigepealt kaamera tagasisaatmise eest maksma ning taotlema postikulu hüvitamist, juhul kui müüja on nõus sellega, et see tõepoolest oli defektne.

 • Internetist ostetud tooteid ei toimetatud kohale / olid saabudes vigased. Mida teha?

  Kui sooritate oste Internetis, on teil täpselt samad õigused, kui seda kaupluses tehes:          

  • kui ostate tooteid, mille kvaliteet on ebarahuldav, on teil sõltuvalt olukorrast õigus lasta need parandada, asendada, nende eest raha tagasi saada või saada hinnaalandust;
  • mis tahes teave toodete või teenuste kohta peab olema täpne ja mitteeksitav. Kui teile on antud valet või eksitavat teavet, võib teil olla õigus raha tagasi saada.

  Kontrollige tingimusi ning tagastusvõimalusi müüja veebisaidilt. Võtke nendega ühendust, et selgitada oma probleemi ning küsida sellele lahendust. Kui te ei saa rahuldavat vastust ning müüja asukohaks on EL, võite ühendust võtta Euroopa tarbijakeskusega English oma koduriigis.

 • Ma elan Ühendkuningriigis ning ma ostsin Hispaanias olles kaamera. See ei tööta. Mida teha?

  ELi eeskirjade dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska alusel peavad tooted olema täpselt sellised nagu müüja on neid kirjeldanud, töökorras ning rahuldava kvaliteedi ja tulemustega.

  Loodetavasti on teil ikka veel alles ostukviitung müüja andmetega. Peaksite kõigepealt ühendust võtma just temaga ning selgitama oma probleemi ja paluma kaamera remonti või asendamist. Kui see ei ole võimalik, peaksite taotlema raha tagastamist.

  Kui te ei saa müüjalt rahuldavat vastust, võite ühendust võtta oma kohaliku Euroopa Tarbijakeskusega English või selle riigi omaga, kus te ostu sooritasite.

 • Mu televiisor ei lülitu sisse, kuigi ma ostsin selle alles kolm kuud tagasi. Ma ei usalda enam seda kauplust, kust ma selle ostsin – kas ma võin raha tagasi nõuda?

  EI, MITTE KOHE – ELi õigusaktide alusel peab müüja andma teile valiku defektse televiisori parandamise või selle asendamise vahel. Kui kumbki lahendus ei toimi (nt kui see võtab ülemäära palju aega või on müüjale liiga kulukas), võite raha tagasi nõuda.

 • Mu uus telefon ei tööta. Kellega peaksin ühendust võtma – kas müüja või tootjaga?

  See sõltub sellest, millist kahest tootegarantiist dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska soovite kasutada: õiguslikku või kaubagarantiid.

  Õiguslik garantii on siduv müüja jaoks. See kehtib kaks aastat ning hõlmab ELis ostetud tooteid.

  Müüja või tootja võivad teile samuti anda kaubagarantii, mille tingimusi selgitatakse lepingus. Tootjapoolse kaubagarantii tingimused võivad teile õigusliku garantii omadest kasulikumad olla. Kaubagarantii ei asenda kaheaastast õiguslikku garantiid. Kui ostu sooritades antakse teile üheaastane kaubagarantii, võite ikka kasutada kaheaastast õiguslikku garantiid, et nõuda viimase alusel pärast ühe aasta ja vähem kui kahe aasta möödumist müüjalt hüvitist.

 • Mõni kuu pärast ostmist hakkab mu nahkdiivan kuluma. Müüja väidab, et see tuleneb minu higistamisest, mis näib absurdne. Mida teha?

  ELi õigusaktidega on sätestatud kaheaastane garantii dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska mis tahes uutele toodetele, mis ostetakse ELis tegutsevalt kutseliselt müüjalt. Selle kaheaastase ajavahemiku jooksul vastutab müüja toote juures ilmnenud mis tahes vea eest. Te peaksite saama oma diivanit kasutada tavapäraselt, ilma et ilmneksid mingid vead.

  Nahk on siiski õrn materjal, mida valede materjalidega puhastamine või higi kergesti kahjustab.  Sellisel juhul peab müüja teid ostu sooritades teavitama sellest, kas toodetega tuleb mingil kindlal viisil ümber käia.

 • Ostsin köögimööbli kauplejalt, kes külastas mu kodu. Üksnes osa sellest on kohale toimetatud. Mida teha?

  Teie kodu või töökohta külastavalt kauplejalt või tema äriruumidest väljaspool toimuval üritusel tema käest ostetavad kaubad on hõlmatud konkreetsete ELi eeskirjadega dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska.

  Kontrollige teie poolt allakirjutatud lepingus olevaid kohaletoimetamistingimusi. Kui lepingus sätestatud kohaletoimetamisperiood on möödunud, peaksite kauplejale esitama kirjaliku kaebuse. Kui kaupleja asub mõnes teises ELi liikmesriigis, võtke ühendust oma kohaliku Euroopa tarbijakeskusega English.

 • Ostsin riidekapi, kuid üks selle ustest ei sulgu korralikult. Riidekapp oli väga kallis ning ma soovin, et müüja selle uuega asendaks. Kuid müüja keeldub seda tegemast ning pakub, et parandab hoopis vigase hinge. Kas parandamise ja asendamise vaheline valik ei ole mitte minu teha?

  JAH   – On teie valida, kas vigane toode parandatakse või asendatakse, välja arvatud juhul, kui teie valik osutub müüjale teostamatuks või ebaproportsionaalselt kulukaks. Siiski, kui toote viga on väike nagu käesoleval juhul, võib parandamine osutuda kõige kiiremaks lahenduseks.

 • Ostsin veidi rohkem kui aasta tagasi telefoni, mis nüüd enam ei tööta. Müüja keeldub seda tasuta parandamast. Kas mul ei olegi kaheaastast õiguslikku garantiid?

  Õiguslik garantii kehtib kogu Euroopas kaks aastat. Kuid sellega on seotud teatavad tingimused.

  Õiguslik garantii hõlmab kõiki defekte, mis olid juba eeldatavasti olemas kättesaamishetkel ning mis ilmnesid kahe järgneva aasta jooksul. Siiski on siin olulise tähtsusega kuuekuuline ostujärgne ajavahemik:

  • kuue kuu jooksul ilmneva mis tahes vea puhul eeldatakse, et see oli juba olemas toote kättesaamisel. Sellisel juhul peab müüja teie telefoni tasuta ära parandama või asendama (või teile raha tagasi maksma, kui parandus või asendamine ei ole võimalikud).
  • Pärast kuue kuu möödumist võite siiski pidada müüjat kogu kaheaastase garantiiperioodi jooksul vastutavaks mis tahes defektide eest. Kui müüja selle vaidlustab, siis peate suutma tõestada, et defekt oli olemas juba kättesaamishetkel. Sageli on see keerukas ning ilmselt peate selleks kasutama tehnikaspetsialisti abi.

Tagatised

 • Millal hakkab kaheaastane õiguslik garantii kehtima?

  Kaheaastane garantiiperiood algab päevast, mil te saite toote oma valdusse. Kui te läksite kauplusse ning väljusite sealt koos tootega, siis algab garantiiperiood asjaomasest kuupäevast. Kui te maksite toote eest, kuid see toimetati teieni hiljem, algab kaheaastane periood kättetoimetamiskuupäevast.

  Seepärast hoidke kassatšekid ja tarneteated alati alles.

 • Minu arvuti, mille ostsin veidi rohkem kui aasta tagasi, ei hakka enam tööle. Müüja on samuti arvamusel, et see on vigane, kuid keeldub seda tasuta parandamast, sest tootjapoolne garantii kehtib ainult üks aasta. Mida teha?

  Garantii, millele müüja viitab, on teie arvuti suhtes kehtiv tootjapoolne kaubagarantii. See ei ole mingil viisil seotud teie õigusliku garantiiga, millega on seotud müüja. Õiguslik garantii kehtib kaks aastat.

  Kui müüja nõustub sellega, et teie arvuti on vigane, peab ta selle tasuta parandama või uuega asendama. Edasi on juba nende probleem see juhtum omavahel tootjaga lahendada.

Teenuste ostmine

 • Soovin ühelt Saksamaa veebisaidilt osta pesumasinat. Aga ma ei leia saidilt müüja kontaktandmeid. Kas see on normaalne?

  EI   - Müüja peab seaduse alusel oma veebisaidil avaldama enda kohta peamised andmed, et teil oleks probleemide tekkimisel võimalik temaga ühendust võtta. Selline teave peab sisaldama ettevõtte nime, registreerimisnumbrit, füüsilist asukohta (mitte ainult postkasti numbrit), e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega