Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
 
	Přidej na Twitter
 
	Přidej na google+
 
	Přidej na linkedIn

Časté otázky – Nakupování v zahraničí


Uvedené dotazy zodpověděla Evropská poradenská služba pro spotřebitele. Chtěli byste se zeptat na něco jiného? Obraťte se na své místní Evropské spotřebitelské centrum. English

Měna a DPH

 • Dá se ve všech zemích Unie platit eurem?

  NE – V současné době má EU 28 zemí, ale jen v 18 se používá euro: v Belgii, Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, na Kypru, Lotyšsko, v Lucembursku, na Maltě, v Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku a Španělsku.

  Ostatní země se mají k eurozóně připojit později.

 • Musím platit DPH za zboží, které si koupím v jiné zemi EU?

  ANO – Nakupování za ceny bez DPH (tzv. „duty-free shopping“, třeba na letištích) mohou využívat pouze ty osoby, které v EU nebydlí a jejichž cíl cesty je mimo její hranice. Obyvatelé EU musí DPH platit, i když nakupují v Unii mimo svou zemi.

  Jestliže kupujete auto v jiné zemi EU, můžete být od placení DPH někdy osvobozeni.

Odstoupení od smlouvy o koupi

 • Poté, co jsem obdržel pozvánku z obchodu s nábytkem, jsem tam zašel a podepsal smlouvu o koupi. Teď jsem si to však rozmyslel. Mohou svou objednávku zrušit?

  Jedině pokud s tím prodejce souhlasí. I když jste byli nejdříve kontaktováni písemně, podpis smlouvy proběhl v obchodě, a smlouva je proto závazná. Přečtěte si pořádně smlouvu (i části psané drobným písmem). Najdete v ní, za jakých podmínek a jestli vůbec můžete objednávku zrušit.

Oprava, výměna zboží, vrácení peněz

 • Asi před rokem jsem si koupila nový mobil, ale ten teď přestal fungovat. Prodejce ho odmítá zdarma opravit. Dvouletá záruka se na něj nevztahuje?

  Právní záruka na zboží platí v EU dva roky. I zde však existují určité podmínky.

  Právní záruka se vztahuje na jakékoli závady, které už pravděpodobně existovaly v době prodeje a které se projevily do dvou let. Rozhodujících je však šest měsíců od prodeje:

  • O jakékoli závadě, která se objeví do šesti měsíců, se předpokládá, že existovala už v době prodeje. V takovém případě musí prodejce váš mobil zdarma opravit nebo vyměnit (pokud to není možné, musí vám vrátit peníze).
  • I po skončení šesti měsíců můžete činit prodejce zodpovědným za jakékoli závady během celé dvouleté záruční doby. Pokud to však prodejce popře, musíte dokázat, že závada existovala již v době prodeje. Často je však velmi těžké to prokázat. Budete pravděpodobně potřebovat pomoc nějakého technického odborníka.
 • Doma mě navštívil prodejce a nabízel mi kuchyňskou linku, kterou jsem nakonec koupila. Dovezli mi však jen část linky. Co mám dělat?

  Na vámi popsaný druh prodeje (prodejce vás navštíví doma či na pracovišti nebo si zboží zakoupíte na prodejní akci) se vztahují specifická pravidla EU dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska.

  Přečtěte si podmínky dodání zboží uvedené ve smlouvě, kterou jste podepsali. Jestliže dodací lhůta již uplynula, měli byste obchodníkovi podat písemnou stížnost. Pokud se nachází v jiné zemi EU, obraťte se na místní Evropské spotřebitelské centrum English.

 • Koupila jsem si skříň a jedny z dveří dobře nedovírají. Skříň byla velmi drahá, a proto chci, aby ji prodejce vyměnil. Ten to však odmítá a místo toho mi nabízí, že pouze vymění vadný závěs dveří. Cožpak nemám jako zákazník právo si vybrat, jestli nechám vadný výrobek opravit nebo vyměnit?

  ANO – Jako zákazník máte právo si vybrat, zda chcete vadný výrobek opravit nebo vyměnit. To však neplatí v případě, že by vaši žádosti nebyl prodejce schopen vyhovět, nebo by byla pro něj příliš nákladná. Pokud je však závada na výrobku jen drobná, jako v tomto případě, může být oprava tím nejrychlejším řešením.

 • Koupila jsem si v Německu fotoaparát, ale nefunguje. Co mám dělat?

  Podle právních předpisů EU dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska musí zboží odpovídat popisu, musí být vhodné pro daný účel a musí mít odpovídající kvalitu a vlastnosti.

  Důležité je, abyste měla schovanou stvrzenku, mimo jiné proto, že jsou na ní uvedeny základní údaje o prodejci. Obraťte se nejdříve na něj a požádejte ho, aby vám fotoaparát vyměnil nebo ho nechal opravit. Jestliže to není možné, žádejte vrácení peněz.

  Pokud nebude prodejce na vaši žádost reagovat nebo vám nebude chtít vyhovět, obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum v České republice English nebo v zemi koupě (v tomto případě v Německu).

 • Mám nový mobil, ale nefunguje mi. Na koho se mám obrátit – na prodejce nebo na výrobce?

  To záleží na tom, který ze dvou typů záruky na výrobek dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska chcete uplatnit: právní záruku nebo komerční záruku.

  Právní záruka je závazná pro prodejce. Platí dva roky a týká se výrobků zakoupených v EU.

  Prodejce nebo výrobce vám také může poskytnout komerční záruku, jejíž podmínky jsou uvedeny ve smlouvě. Podmínky komerční záruky od výrobce mohou být pro vás výhodnější než podmínky právní záruky. Komerční záruka však nenahrazuje dvouletou právní záruku. Pokud využijete jednoletou komerční záruku, neznamená to, že jste se vzdali dvouleté právní záruky.

 • Můj nový televizor nefunguje, i když jsem ho koupil teprve před třemi měsíci. Obchodu, ve kterém mi ho prodali, už nedůvěřuji. Mohu požadovat vrácení peněz?

  NE, ALESPOŇ NE HNED – Podle práva EU vám musí prodejce dát na vybranou, jestli vám má porouchaný televizor opravit nebo vyměnit. Pokud ani jedno řešení není možné (například by oprava trvala nepřiměřeně dlouho nebo by byla pro prodejce příliš nákladná), můžete žádat vrácení peněz.

 • Prodejce v Německu souhlasí s opravou porouchaného fotoaparátu. Kdo ale zaplatí náklady na přepravu?

  Podle právních předpisů EU dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska musí být vadný výrobek během dvouleté záruční doby opraven nebo vyměněn bez jakýchkoli nákladů ze strany spotřebitele. To se týká i nákladů na přepravu zboží. Prodejce by tedy v zásadě měl uhradit veškeré náklady spojené se zasláním vadného zboží k němu a opraveného výrobku zpět k vám.

  Prodejce může nicméně požadovat, že nejdříve zkontroluje, jestli byl fotoaparát vadný již v době prodeje. V takovém případě budete možná muset zaplatit za doručení přístroje k prodejci a požádat ho, aby vám náklady na přepravu proplatil, pokud zjistí, že fotoaparát byl opravdu nefunkční již při prodeji.

 • Před několika měsíci jsem si koupil nový kožený gauč. Barva mezitím už ale značně vybledla. Výrobce tvrdí, že je to kvůli potu, což se mi zdá absurdní. Co mám dělat?

  Podle evropských právních předpisů existuje na každé nové zboží zakoupené od profesionálního prodejce v EU dvouletá záruční lhůta dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska. Během té doby je prodejce odpovědný za jakoukoli závadu výrobku. Pokud tedy gauč používáte běžným způsobem, nesmí se na něm objevit žádné závady.

  Kůže je nicméně citlivý materiál, který se může lehce poškodit potem nebo nesprávným čištěním. V takových případech, jako je tento, vás musí prodejce při koupi zboží informovat, zda je třeba s ním zacházet nějakým zvláštním způsobem.

 • Zboží, které jsem koupil na internetu, mi nedoručili, nebo přišlo poškozené. Co mám dělat?

  Jestliže nakupujete na internetu, máte stejná práva jako při koupi zboží v běžném obchodě:           

  • pokud koupíte zboží, jehož kvalita není odpovídající, můžete mít nárok na jeho opravu, výměnu, vrácení peněz či snížení ceny (to závisí na okolnostech)
  • veškeré informace o zboží či službách musí být přesné a správné. Pokud jste obdrželi nesprávné nebo zavádějící informace, můžete mít nárok na vrácení peněz.

  Přečtěte si podmínky a informace o vracení zboží na internetových stránkách prodejce. Vysvětlete mu svůj problém a požádejte ho o řešení. Pokud se vám nedostane uspokojivé odpovědi a prodejce se nachází v EU, můžete se obrátit na evropské spotřebitelské centrum English ve své zemi.

Záruka na zboží

 • Odkdy začíná platit dvouletá právní záruka?

  Dvouletá záruka začíná dnem, kdy si výrobek převezmete. Jestliže vejdete do obchodu a vyjdete z něj se zakoupeným výrobkem, začíná záruční lhůta platit tímto dnem. Pokud jste za výrobek zaplatili, ale byl vám doručen později, začíná dvouletá záruka dnem doručení.

  Měli byste si proto vždy uschovat všechny doklady o zaplacení a potvrzení o dodání.

 • Počítač, který jsem koupil před více než rokem, už nejde spustit. Prodejce souhlasí s tím, že jde o závadu. Nechce ho však nechat opravit zdarma, protože záruka od výrobce platí jen jeden rok. Co mám dělat?

  Záruka, na kterou se prodejce odvolává, je tzv. komerční záruka od výrobce na váš počítač. Ta nemá nic společného s právní zárukou, která je pro prodejce závazná a trvá dva roky.

  Pokud prodejce souhlasí s tím, že počítač má poruchu, musí ho nechat zdarma opravit nebo vyměnit. Řešit celou záležitost s výrobcem je úkolem prodejce.

Zakoupení služby

 • Chci si v německém internetovém obchodě koupit pračku. Nikde však na stránkách nemohu najít kontaktní údaje o prodejci. Je to normální?

  NE – Ze zákona je prodejce povinen na svých webových stránkách uvést základní informace, abyste ho v případě problémů mohli kontaktovat. Musí zde být uveden název firmy, její IČO, místo podnikání (ne pouze poštovní přihrádka), e-mailová adresa a telefonní číslo.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?

Poradenství o právech občanů v EU

Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem