Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Често задавани въпроси - Пазаруване в чужбина


Тези въпроси са зададени на Европейската служба за съвети на потребителите , която отговаря . Имате ли въпроси ? Свържете се с вашия местен Европейски потребителски център. English

Валута и данък добавена стойност (ДДС)

 • Всички европейски страни ли приемат еврото?

  НЕ   -  В момента ЕС има 28 държави-членки, но само 18 използват еврото: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.

  Предвидено е и други страни да се присъединят към тях.

 • Трябва ли да плащам ДДС за продукти, които купувам в друга страна от ЕС?

  ДА   - Безмитното пазаруване, например на летищата, е възможно само за граждани на страни извън ЕС, които пътуват за страна извън Съюза. Гражданите на ЕС трябва да плащат ДДС, дори когато пазаруват в друга страна от Съюза.

  Има случаи, в които може да бъдете освободени от плащане на ДДС - например когато купувате автомобил в друга страна от ЕС.

Анулиране на покупка

 • След като получих по пощата рекламни материали от магазин за мебели, отидох в него и подписах договор за покупка. Сега промених решението си. Мога ли да анулирам поръчката?

  Само със съгласието на продавача. Въпреки че първоначално от магазина са ви изпратили рекламни материали по пощата, вие сте подписали договор в магазина и поради това той е окончателен. Винаги четете текста, написан с дребен шрифт в договора, за да знаете при какви условия - ако това изобщо е възможно - можете да анулирате поръчката си.

Поправки, замени, възстановяване на платени суми

 • Живея във Великобритания и си купих фотоапарат в Испания. Той обаче не работи. Какво да направя?

  Съгласно правилата на ЕС dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska стоките трябва да отговарят на описанието, предоставено от продавача, да бъдат годни за употреба, а качеството и работата им трябва да бъдат задоволителни.

  Надяваме се, че все още пазите разписката с данните за връзка с продавача. Първо трябва да се свържете с него, за да обясните проблема си и да поискате фотоапарата ви да бъде поправен или заменен. Ако това не може да стане, трябва да поискате да ви бъдат върнати парите.

  Ако отговорът на продавача не ви удовлетворява, можете да се  свържете с вашия местен Европейски потребителски център English или с центъра в страната, в която сте извършили покупката.

 • Купените от мен онлайн стоки не бяха доставени/пристигнаха повредени. Какво мога да направя?

  Когато пазарувате онлайн, имате същите права както при покупка в магазин:

  • ако купите стоки, чието качество е незадоволително, в зависимост от обстоятелствата може да имате право на поправка, замяна, връщане на парите или отстъпка в цената.
  • всяка информация за стоки и услуги трябва да е точна и да не е подвеждаща. Ако ви е била предоставена невярна или подвеждаща информация, може да имате право да ви върнат парите.

  Проверете условията и политиката за възстановяване на суми на уебсайта на продавача. Свържете се с него, обяснете проблема си и попитайте какво решение предлага. Ако не получите удовлетворителен отговор и ако продавачът е базиран в ЕС, можете да се свържете с Европейския потребителски център English във вашата страна.

 • Купих кухня от търговец, посетил ме вкъщи. Само част от нея ми бе доставена. Какво да направя?

  Има специални правила на ЕС dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska за стоките, купени от търговец по време на посещение в дома ви, на вашето работно място или по време на проява извън сградите, в които търговецът обикновено извършва своята дейност.

  Проверете условията за доставка в подписания от вас договор. Ако периодът на доставка, определен в договора, е изтекъл, оплачете се писмено на търговеца. Ако той се намира в друга страна от ЕС, свържете се с Европейския потребителски център във вашата страна English.

 • Купих си гардероб, но една от вратите му не се затваря както трябва. Беше много скъп и бих искал продавачът да го замени. Той обаче отказва и предлага вместо това да поправи дефектния шарнир. Не мога ли да избирам между поправка или замяна?

  ДА   - Вие решавате дали дефектният продукт да бъде поправен или заменен, освен ако избраното от вас не се окаже невъзможно или твърде скъпо за продавача. Ако дефектът на продукта е незначителен - както е в този случай - поправката може би е най-бързото решение.

 • Новият ми телефон не работи. С кого да се свържа - с продавача или с производителя?

  Зависи от това на кой от двата вида гаранция за продукта dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska искате да се позовете: законовата гаранция или търговската гаранция.

  Законовата гаранция е задължителна за продавача. Тя е валидна за срок от 2 години и важи за продукти, купени в ЕС.

  Продавачът или производителят могат също така да ви предоставят търговска гаранция, чиито условия са обяснени в договора ви; условията на търговската гаранция на производителя могат да предлагат повече предимства, отколкото законовата гаранция. Търговската гаранция не заменя двегодишната законова гаранция. Ако сте получили едногодишна търговска гаранция при покупката на продукта и от нея е изминала над една година, но не повече от две години, можете да използвате двегодишната законова гаранция, за да поискате компенсация от продавача.

 • Няколко месеца след като го купих, коженият ми диван започва да губи цвета си. Според продавача причината е в моето изпотяване, което ми звучи абсурдно. Какво мога да направя?

  Правото на ЕС предвижда двегодишна гаранция dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska за всички стоки, купени от професионален продавач в Съюза. През този двегодишен период продавачът е отговорен за всички дефекти на продукта - вие трябва да можете да използвате дивана си нормално без това да води до появата на дефекти.

  Кожата обаче е деликатен материал, който лесно се поврежда от пот или от почистване с неподходящи продукти. В случаи като този при покупката на стоките продавачът трябва да ви информира дали те се нуждаят от някакви специални грижи.

 • Преди малко повече от година си купих телефон, който спря да работи. Продавачът отказва да го поправи безплатно. Нямам ли двегодишна законова гаранция?

  Законовата гаранция е валидна за период от 2 години в целия ЕС. Има обаче някои условия.

  Законовата гаранция обхваща дефекти, за които се приема, че са съществували по време на доставката и са се проявили в рамките на две години. В случая обаче решаващи са първите шест месеца след покупката:

  • всеки дефект, появил се през този период, се приема за съществувал по време на доставката. В такъв случай продавачът трябва да поправи или замени вашия телефон безплатно (или да ви върне парите, ако поправката или замяната е невъзможна).
  • След шест месеца все още можете да търсите отговорност от продавача за всички дефекти, появили се през 2-годишния гаранционен период. Ако обаче продавачът оспори това, трябва да можете да докажете, че дефектът е съществувал по време на доставката. Често това е трудно, а може да ви се наложи да използвате и технически специалист.
 • Продавачът в Испания е готов да поправи моя дефектен фотоапарат, но кой трябва да плати транспортните разходи за връщането му в Испания и обратно?

  Съгласно правото на ЕС dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska, в рамките на законовия двегодишен гаранционен период дефектни продукти трябва да се поправят или заменят без никакви разходи за потребителя. Тук се включват и разходите за транспорт. Затова по принцип продавачът трябва да заплати всички транспортни разходи (когато вие връщате дефектния фотоапарат на продавача; когато той ви изпраща обратно поправения фотоапарат).

  Продавачът обаче може да поиска да провери дали фотоапаратът е бил дефектен, когато сте го купили. В този случай може да се наложи да заплатите връщането на фотоапарата на продавача и да поискате възстановяване на разходите, ако продавачът се съгласи, че фотоапаратът е бил дефектен.

 • Телевизорът ми не работи, въпреки че е купен само преди 3 месеца. Вече нямам доверие на магазина, от който го купих - мога ли да поискам да ми върнат парите?

  НЕ, НЕ ВЕДНАГА - Съгласно правото на ЕС продавачът трябва да ви даде избор между поправка или замяна на дефектния телевизор. Ако се окаже, че и двете разрешения на проблема са невъзможни (например ако отнемат твърде много време или са много скъпи за продавача), можете да поискате да ви върнат парите.

Гаранции

 • Вече не мога да стартирам компютъра, който си купих преди малко повече от година. Продавачът е съгласен, че е дефектен, но няма да го поправи безплатно, понеже гаранцията на производителя е валидна само 1 година. Какво мога да направя?

  Гаранцията, която има предвид продавачът, е търговската гаранция на производителя за вашия компютър. Това няма нищо общо с вашата законова гаранция, която е задължителна за продавача и е със срок две години.

  Ако продавачът е съгласен, че компютърът ви е дефектен, трябва да го поправи или замени безплатно. Продавачът трябва да уреди въпроса с производителя.

 • Кога започва двегодишната законова гаранция?

  Двегодишният период започва от деня, в който получите продукта. Ако си купите някакъв продукт в магазин и си тръгнете оттам с него, периодът на гаранцията започва от тази дата. Ако сте платили за продукта, но той ви е доставен по-късно, 2-годишният период започва от датата на доставката.

  Затова винаги трябва да пазите разписките и документите за доставка.

Покупка на услуги

 • Искам да купя перална машина от германски сайт. Не мога да открия на сайта информация за връзка с продавача. Нормално ли е това?

  НЕ - По закон продавачът трябва да предостави на уебсайта си основна информация, така че при проблеми да можете да се свържете с него. Тази информация включва името на компанията, нейният регистрационен номер, физическото ѝ местоположение (не просто пощенска кутия), електронен адрес и телефонен номер.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган