Navigačný riadok

Aktualizované : 31/01/2012

shopping

Vaše právo na informácie

Internetoví obchodníci v musia spotrebiteľom pri predaji na diaľku poskytnúť tieto informácie:

  • svoju poštovú a emailovú adresu,
  • základný opis tovaru alebo služby,
  • celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane všetkých poplatkov a DPH,
  • náklady na dodanie,
  • platobné podmienky,
  • poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
  • lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,
  • minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť.

Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky transakcie medzi spotrebiteľom a registrovaným internetovým obchodníkom, nie však na nákup tovaru alebo služieb prostredníctvom elektronických aukcií.

Pre istotu si vždy overte sídlo predajcu, pretože vaše práva sa uplatňujú len na nákupy tovaru a služieb od predajcov so sídlom v EÚ. Internetová adresa, ktorá sa končí na „.eu“, „.cz“, „.co.uk“ atď. nie je zárukou toho, že sídlo predajcu sa nachádza v EÚ.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.