Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 31/01/2012

shopping

Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Οι διαδικτυακοί πωλητές στην ΕΕ οφείλουν να σας παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από οποιαδήποτε αγορά:

  • την ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εμπόρου
  • τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών
  • τη συνολική τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων
  • τα τέλη παράδοσης
  • τον τρόπο πληρωμής
  • εάν έχετε δικαίωμα ή όχι να αρνηθείτε τη σύμβαση
  • την περίοδο ισχύος της προσφοράς ή της τιμής
  • την ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης.

Αυτό ισχύει για αγορές από εγγεγραμμένα διαδικτυακά καταστήματα, αλλά όχι για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω ιστοσελίδων για πλειστηριασμούς.

Σε κάθε περίπτωση, είναι καλό να ελέγχετε αν ο διαδικτυακός πωλητής είναι εγγεγραμμένος, επειδή τα δικαιώματά σας ισχύουν μόνο για πωλητές που είναι εγγεγραμμένοι στην ΕΕ. Διαδικτυακή διεύθυνση που λήγει σε ".eu", ".ie", ή ".co.uk" κ.λπ. δεν αποτελεί εγγύηση ότι ο πωλητής είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Footnote

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.