Навигационна пътека

Актуализация : 31/01/2012

shopping

Вашето право на информация

Онлайн продавачите в ЕС са длъжни да ви предоставят следната информация преди да извършите покупка:

  • пощенски и електронен адрес на търговеца;
  • основни характеристики на стоките или услугите;
  • обща цена на стоките или услугите с включени всички дължими данъци и такси;
  • разходи за доставката;
  • условия за плащане;
  • дали е разрешено или не оттегляне от договора;
  • срок, за който е валидна офертата или цената;
  • минимален срок на договора.

Това се отнася за покупки от регистрирани онлайн търговци, но не и за покупки, направени през онлайн аукционни сайтове.

Винаги е от полза да проверите къде е регистриран онлайн търговецът, тъй като вашите права са валидни само пред продавачи, регистрирани в ЕС. Интернет адрес, завършващ с „.eu“, „.ie“, „.co.uk“ и т.н., не ви гарантира, че продавачът е установен в ЕС.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.