Navigačný riadok

Aktualizované : 31/01/2012

shopping

Reklamácie

Oprava, výmena tovaru, vrátenie peňazí

Pri nákupe v internetovom obchode v rámci máte počas prvých dvoch rokov právo žiadať o bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru, ak sa na ňom vyskytne chyba alebo nezodpovedá opisu, t. j. máte rovnaké práva ako pri nákupe v kamennom obchode.

Ak tovar nie je možné opraviť alebo vymeniť v primeranom čase alebo primeraným spôsobom, môžete požiadať o vrátenie zaplatenej kúpnej ceny alebo zľavu.

Reklamácia v prípade nedoručenia

Podľa právnych predpisov EÚ vám musí byť tovar objednaný cez internet doručený do 30 dní od zadania objednávky, ak ste sa s predajcom nedohodli inak.

Ak výrobok, ktorý ste zaplatili, nie je k dispozícii, predajca je povinný vás o tejto skutočnosti informovať a do 30 dní vám musí vrátiť peniaze.

Odmietnutie predaja

Internetové obchody v EÚ nemôžu odmietnuť predaj zákazníkom z iného členského štátu EÚ. Takýto postup je nezákonný.

Ak sa napríklad pokúšate kúpiť knihy alebo hudbu cez internet od predajcu, ktorý má sídlo v EÚ, ale nastavenie jeho webovej lokality vám to neumožní alebo vás presmeruje na internetový obchod vo vašom domovskom štáte (ktorý môže ponúkať iné výrobky alebo ceny) len preto, že žijete v inom členskom štáte EÚ, tento internetový predajca koná v rozpore s právnymi predpismi.

V takomto prípade môžete požiadať o pomoc miestne Európske spotrebiteľské centrum čeština dansk Deutsch français italiano Nederlands polski română svenska.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.