Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 31/01/2012

shopping

Meta tiġri xi ħaġa ħażina

Tiswijiet, bdil, rifużjoni

Meta tixtri mingħand ħanut fuq l-internet fl-UE, għandek sentejn biex titlob tiswijiet jew bdil b'xejn jekk l-oġġetti jinzertaw difettużi jew mhux kif irreklamati - l-istess bħal li kieku xtrajthom minn ġo ħanut.

Jekk il-prodott ma jistax jissewwa jew jidbiddel fi żmien raġonevoli jew mingħajr inkonvenjenza, tista' titlob flusek lura jew tnaqqis fil-prezz.

Rimedju meta l-oġġett ma jasalx

Skont il-liġijiet tal-UE, l-oġġetti li tordna minn fuq l-internet għandhom jaslulek fi 30 jum, sakemm ftehimt mod ieħor mal-bejjiegħ.

Jekk l-oġġett li ħallast għalih ma jkunx disponibbli, il-bejjiegħ għandu jinformak u jroddlok flusek lura fi żmien 30 jum.

Ċaħda ta' bejgħ

Huwa illegali għall-ħwienet tal-internet ibbażati fl-UE li jirrifjutaw li jbigħulek għax tkun f'pajjiż differenti tal-UE.

Pereżempju, jekk tipprova tixtri mużika jew kotba minn fuq l-internet mingħand bejjiegħ ibbażat fl-UE imma mhux qed jirnexxilek jew qed tiġi redirezzjonat lejn il-ħanut web f'pajjiżek (li forsi għandu prodotti jew prezzijiet differenti), sempliċiment għax tgħix f'pajjiż differenti tal-UE, mela l-bejjiegħ fuq l-internet qed jaġixxi illegalment.

Biex issib l-għajnuna fid-difiża ta' drittijietek f'din it-tip ta' sitwazzjoni, ikkuntattja ċ-ċentru Ewropew tal-konsumatur f'pajjiżek čeština dansk Deutsch français italiano Nederlands polski română svenska.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Footnote

F'dan il-każ, is-27 stat membru tal-UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja

Retour au texte en cours.