Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επικαιροποίηση : 05/12/2011

Αγορές μέσω Διαδικτύου

Όταν κάνετε αγορές στην ΕΕ - είτε μέσω Διαδικτύου, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω καταλόγου - έχετε ορισμένα δικαιώματα ως καταναλωτές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα εξής:

Footnote

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.