Mogħdija tan-navigazzjoni

Mistoqsijiet frekwenti- Xiri minn fuq l-internet


Dawn il-mistoqsijiet saru f'servizz ta' parir għall-konsumatur Ewropew. Għandek xi mistoqsijiet? Ikkuntattja ċ-Ċentru tal-Konsumatur Ewropew lokali tiegħek. English

Oġġetti meħuda lura u kanċellazzjonijiet

 • Ordnajt CD li ma waslet qatt. Ikkuntattjajt lill-bejjiegħ u qalli li tal-posta huma responsabbli, mhux hu. Għandu raġun?

  LE  - Il-bejjiegħ huwa responsabbli għall-konsenja ta' dak li tixtri mingħandu. Huwa l-bejjiegħ li għandu jikkuntattja lis-servizz tal-konsenja u juri li l-prodott wasal. Jekk il-bejjiegħ ma jistax juri dan, ikollu jibgħatlek il-prodott mill-ġdid jew iroddlok flusek lura.

 • Ħames ġimgħat ilu ordnajt ktieb "out-of-print" minn fuq l-internet. Kien rigal għal żewġi li għalaq sninu u l-ktieb baqa' ma wasalx. X'nista' nagħmel?

  Jekk prodott li tordna ma jasalx fi żmien 30 jum, tista' tħassar l-ordni. Jekk diġà ħallast, il-bejjiegħ irid iroddlok il-flus lura fi żmien 30 ġurnata.

Tiswijiet, tibdil, rifużjonijiet

 • Il-printer li xtrajt erba' ġimgħat ilu minn fuq websajt mhux qed jaħdem. X'nista' nagħmel?

  Għandek l-istess drittijiet tal-konsumatur bħal li kieku xtrajtu minn ħanut, jiġifieri sentejn garanzija fuq oġġetti ġodda.

  Jekk il-printer tħassar fi żmien sitt xhur minn meta wasallek, ikkuntattja lill-bejjiegħ. Għandu d-dmir li jsewwieh jew jagħtik printer ġdid jew inkella jagħtik flusek lura jekk dan ma jkunx possibbli. Wara sitt xhur, trid turi li ma kontx int li ħassart il-printer. Dan jista' jkun diffiċli.

 • Xi affarijiet li xtrajt ma waslux jew waslu bil-ħsara. X'nista' nagħmel?

  Meta tixtri minn fuq l-internet, għandek l-istess drittijiet bħal meta tixtri minn ħanut:

  • Jekk tixtri affarijiet li ma jkunux ta' kwalità tajba, tista' tkun intitolata li jsewwuhomlok, jibdluhomlok jew jagħtuk flusek lura jew inaqqsulek il-prezz - skont iċ-ċirkostanzi.
  • l-informazzjoni kollha dwar oġġetti jew servizzi għandha tkun preċiża u mhux qarrieqa. Jekk ingħatajt informazzjoni falza jew qarrieqa, tista' tkun intitolata għal flusek lura.

  Ivverifika t-termini u l-kundizzjonijiet fuq is-sit web tal-bejjiegħ. Ikkuntattjah biex tispjega l-problema u itlob soluzzjoni. Jekk ma jagħtikx risposta sodisfaċenti u jkun ibbażat fl-UE, tista' tikkuntattja ċ-ċentru Ewropew tal-konsumaturi English f'pajjiżek.

 • Xtrajt kitarra mingħand ħanut fuq l-internet u waslitli mkissra. Il-bejjiegħ ma jridx jibgħatli kitarra ġdida jew jagħtini l-flus lura għax qed jgħid li l-ħsara ma kinetx it-tort tiegħu imma ta' dawk li ġarrew il-kitarra. Għandu raġun?

  LE   - Il-bejjiegħ huwa responsabbli għall-konsenja ta' dak li tixtri mingħandu. Il-bejjiegħ huwa marbut li jsewwi l-kitarra jew jagħtik oħra. Inkella jrid iroddlok flusek lura.


  Meta jaslulek l-affarijiet dejjem tajjeb li tiċċekkja l-kundizzjoni tal-affarijiet fil-preżenza tal-persuna li wasslithomlok, biex b'hekk ma jkunux jistgħu jgħidu wara li l-ħsara għamiltha int.

Siti tal-irkant

 • X'inhuma drittijieti meta nixtri minn fuq sit web tal-irkant?

  Is-siti tal-irkant huma differenti mill-ħwienet fuq l-internet:

  Meta tixtri xi ħaġa minn irkant fuq l-internet mhux bilfors għandek il-protezzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-bejgħ mill-bogħod Deutsch English español français italiano. L-irkant huwa speċifikament eskluż minn dawn il-liġijiet tal-UE, għalkemm ċerti pajjiżi estendew il-leġiżlazzjoni tal-bejgħ mill-bogħod biex tinkludi l-irkant fuq l-internet.

  Jekk tixtri prodotti mingħand individwu privat minflok minn kumpanija, kif ġeneralment jiġri f'irkant fuq l-internet, it-tranżazzjoni mhijiex koperta mil-leġiżlazzjoni tal-konsumatur dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska. Tranżazzjoni tal-konsumatur tinvolvi individwu privat li jixtri oġġetti jew servizzi mingħand bejjiegħ li jaġixxi fin-negozju jew professjoni tiegħu, bil-kontra ta' żewġ individwi li jaġixxu f'kapaċità privata.

  Madankollu, is-siti t-tajbin tal-irkant fuq l-internet joffru lix-xerrejja xi livell ta' ħarsien u ħafna pariri dwar ix-xiri sigur fuq is-sit tagħhom.

 • Xtrajt magna tal-kafè minn irkant fuq l-internet imma ma taħdimx. X'nista' nagħmel?

  Meta tixtri xi ħaġa mingħand individwu privat, m'għandekx dritt tikkanċella x-xiri tiegħek wara li jasal jew il-garanziji legali li jkollok meta tixtri mingħand bejjiegħ professjonali.

  F'dan il-każ, kull ma għandek huwa l-informazzjoni li kellek meta xtrajt l-oġġett. Jekk il-prodott li xtrajt mhuweix kif kien irriklamat, tista' tibagħtu lura u titlob il-flus lura.

  Tiddejjaqx tistaqsi l-bejjiegħa privati mistoqsijiet fid-dettall biex tevita li tispiċċa b'xi sorpriża kerha!

Sikurezza

 • Bejjiegħ fuq l-internet qed jitlobni ħafna dettalji personali. Għandi ninkwieta?

  Sabiex tixtri minn fuq l-internet, trid tagħti ċerti dettalji personali (normalment ismek, l-indirizz u d-dettalji tal-bank). Madankollu, is-sit web għandu jistqarr kemm se tkun protetta l-informazzjoni privata dwarek.

  Is-sit għandu jagħti l-għażla li wieħed jirrifjuta l-ġbir ta' dejta u li jgħid li ma jridx li d-dettalji tiegħu jintużaw għal xi raġuni oħra apparti t-tranżazzjoni. Fil-verità, dan normalment iseħħ billi tittikkja kaxxa fuq il-formola.

 • Nixtieq nixtri magna tal-ħasil minn fuq sit web Ġermaniż. Ma nista nsib id-dettalji ta' kuntatt tal-bejjiegħ imkien fuq is-sit. Normali dan?

  LE   - Bil-liġi l-bejjiegħ irid juri l-informazzjoni bażika fuq is-sit biex tkun tista' tikkuntattjah jekk ikollok xi problemi. Dan jinkludi isem il-kumpanija, in-numru ta' reġistrazzjoni, il-post fiżiku fejn jinsabu (mhux sempliċiment P.O.box), l-email u n-numru tat-telefown.

Għajnuna u pariri

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikseb parir dwar drittijietek fl-UE / Solvi l-problemi ma' awtorità pubblika