Sökväg

Uppdaterat : 18/06/2015

shopping

Försäkringar

Försäkringsbolagen kan sälja sina produkter i hela EU – antingen genom att själva etablera sig i andra länder eller genom att erbjuda sina tjänster över gränserna direkt eller via mellanhänder.

Du kan därför jämföra produkter på EU-marknaden för att hitta det bästa erbjudandet för t.ex. livförsäkring, hemförsäkring eller bilförsäkring.

Det här gäller bara privata försäkringar och pensionsfonder – inte din socialförsäkring eller dina intjänade pensionsrättigheter.

När du tecknar en försäkring i ett annat EU-land kommer tillsynsmyndigheterna i det landet och i ditt hemland att utbyta information om

  • försäkringens risknivå
  • försäkringsbolagets betalningsförmåga
  • vilka typer av risker som försäkringsbolaget är godkänt för i etableringslandet.

De flesta försäkringsprodukter säljs via försäkringsförmedlare (mäklare eller agenter). Innan du skriver på något avtal måste de ge dig viktig information, bland annat

  • deras koppling till försäkringsbolagen
  • om de agerar som försäkringsagent eller försäkringsmäklare.

Du bör också få skriftlig information om

  • din försäkringsansökan och dina försäkringsbehov
  • skälen till deras eventulla råd om försäkringsprodukten.

Med hjälp av informationen kan du sedan avgöra om det föreslagna försäkringsavtalet är rätt för dig.

Hjälp och råd

I detta fall, de 27 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

Retour au texte en cours.