Sti

Opdateret : 18/06/2015

shopping

Forsikringsprodukter

Forsikringsselskaber kan sælge deres produkter i hele EU – enten ved selv at etablere sig i andre lande eller ved at tilbyde deres tjenester på tværs af grænserne, direkte eller via mellemled.

Du har derfor frit valg på EU-markedet, når du vil finde det bedste tilbud på f.eks. livsforsikring, husstandsforsikring og bilforsikring.

Dette gælder kun for private forsikringer og pensionsfonde – ikke for din  socialsikring eller dine optjente pensionsrettigheder.

Når du tegner en forsikring i et andet EU-land, vil tilsynsmyndighederne i det pågældende land og i dit hjemland udveksle oplysninger om:

  • forsikringens risikoniveau
  • forsikringsselskabets solvens
  • hvilke typer risici forsikringsselskabet er godkendt for i etableringslandet.

De fleste forsikringsprodukter sælges via forsikringsformidlere (mæglere eller agenter). De skal give dig vigtige oplysninger,  inden du skriver under på kontrakten, bl.a. om:

  • deres tilknytning til forsikringsselskaber
  • hvorvidt de optræder som forsikringsagent eller forsikringsmægler

Du skal også have skriftlig information om:

  • din forsikringsansøgning og dine forsikringsbehov
  • baggrunden for deres eventuelle råd om forsikringsprodukt.

Ud fra disse oplysninger kan du så afgøre, om den foreslåede forsikringsaftale er noget for dig.

Hjælp og rådgivning

I dette tilfælde de 27 EU-lande plus Island, Liechtenstein og Norge

Retour au texte en cours.