Ścieżka nawigacji

Drukuj

Ostatnia aktualizacja : 16/09/2015

Produkty i usługi finansowe

Podczas podróży w obrębie UE lub przy robieniu przelewów zagranicznych trzeba czasem skorzystać z usług zagranicznych banków.

Więcej informacji:

  • Rachunki bankowe w UE English: prawa przysługujące konsumentom otwierającym rachunek bankowy w innym kraju UE i korzystającym z niego
  • Płatności, przelewy i czeki English: koszty i opłaty od transakcji bankowych między krajami UE
  • Kredyty, pożyczki i hipoteki English ograniczenia w dostępie do kredytów i pożyczek w zagranicznych bankach
  • Produkty ubezpieczeniowe English: zakup polisy (np. ubezpieczenia na życie) od przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym kraju UE

W tym przypadku w 27 państwach członkowskich oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii

Retour au texte en cours.