Navigatsioonitee

Printige lehekülg

Ajakohastatud : 16/09/2015

Finantstooted ja -teenused

Kui reisite ELis või teete piiriüleseid rahaülekandeid, soovite võib-olla kasutada või peate kasutama teiste ELi liikmesriikide pankade teenuseid.

Siit leiate teavet järgmise kohta:

  • pangakontod ELis English: õigused ja piirangud pangakonto avamisel ning kasutamisel teises ELi liikmesriigis;
  • maksed, ülekanded ja pangatšekid English: ELi liikmesriikide vaheliste pangatehingute kulud ja tasud;
  • krediidid, laenud ja eluasemelaenud English – piirangud krediidi ja laenude saamisel teiste ELi liikmesriikide pankadest;
  • kindlustustooted English: kindlustuslepingu (nt elukindlustus) sõlmimine äriühinguga, kelle asukoht on teises ELi liikmesriigis.

Antud juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.