Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επικαιροποίηση : 16/09/2015

Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες

Εάν ταξιδεύετε εντός της ΕΕ ή μεταφέρετε χρήματα από μια χώρα σε άλλη, ενδεχομένως να θέλετε ή να πρέπει να χρησιμοποιήσετε τραπεζικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξής:

  • Τραπεζικοί λογαριασμοί στην ΕΕ English: δικαιώματα και περιορισμοί όσον αφορά το άνοιγμα και τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού σε άλλη χώρα της ΕΕ
  • Πληρωμές, μεταφορές και επιταγές English: κόστος και τέλη τραπεζικών συναλλαγών μεταξύ χωρών της ΕΕ
  • Πιστώσεις, ενυπόθηκα και άλλα δάνεια: English περιορισμοί στη χορήγηση πιστώσεων και δανείων από τράπεζες σε άλλες χώρες της ΕΕ
  • Ασφαλιστικά προϊόντα English: αγορά ασφαλιστήριων συμβολαίων (π.χ. ασφάλεια ζωής) από εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλη χώρα της ΕΕ

Στην περίπτωση αυτή, στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.