Навигационна пътека

Разпечатайте страницата

Актуализация : 16/09/2015

Финансови продукти и услуги

Ако пътувате в ЕС или превеждате пари в чужбина, може да искате или да ви се наложи да използвате услугите на банки в други държави от Съюза.

Научете повече за:

  • Банкови сметки в ЕС English: права и ограничения при откриването и използването на банкова сметка в друга страна от ЕС
  • Плащания, преводи и чекове English: разходи и такси за банкови трансакции между страни от ЕС
  • Кредити, заеми и ипотеки English: ограничения за получаване на кредити и заеми от банки в други страни от ЕС
  • Застрахователни продукти English: покупки на полици (например животозастрахователни) от компания със седалище в друга страна от ЕС

В този случай 28-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.