Navigačný riadok

Aktualizované : 18/06/2015

shopping

Úvery, pôžičky a hypotéky

Hypotéky

Banka v inom členskom štáte EÚ sa na základe komerčných dôvodov a po zvážení všetkých súvisiacich rizík rozhodne, či schváli vašu žiadosť o poskytnutie hypotéky.

Banky nemôžu diskriminovať žiadneho občana EÚ na základe štátnej príslušnosti.  Avšak mimo vášho štátu trvalého pobytu alebo štátu, kde sa nachádza nehnuteľnosť, na ktorú sa viaže hypotéka,  sa často môžete stretnúť s ťažkosťami pri získavaní hypotéky.

Banky často zamietajú poskytnutie hypoték na nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v inom štáte, alebo osobám, ktoré nemajú príjmy alebo trvalé bydlisko v štáte, kde banka pôsobí.

Príbeh

Vyžiadajte si od vašej banky informácie o politike hodnotenia rizík pri kúpe nehnuteľností v zahraničí.

Keďže Ismail získal pracovné miesto v Spojenom kráľovstve, predal svoj byt vo Francúzsku. Svoju francúzsku banku chcel požiadať o poskytnutie hypotéky na kúpu bytu v Spojenom kráľovstve.

Nakoľko chcel ako záruku poskytnúť nehnuteľnosť mimo Francúzska, banka s poskytnutím pôžičky za týchto podmienok nesúhlasila.

Je na rozhodnutí banky, či bude alebo nebude súhlasiť s poskytnutím úveru zabezpečeného záložným právom na nehnuteľnosť situovanú v zahraničí. Veľa bánk to považuje za neakceptovateľné riziko v prípade nesplácania úveru.

Spotrebiteľský úver

Podobne ako v prípade hypoték banky môžu mať zdržanlivý postoj k poskytovaniu pôžičiek osobám, ktoré nemajú pobyt v štáte pôsobenia banky, alebo dokonca osobám s trvalým pobytom, ktoré pracujú v inom členskom štáte EÚ.

Banky si samé stanovujú pravidlá poskytovania pôžičiek v takýchto prípadoch. Nemôžu však diskriminovať občanov EÚ na základe ich štátnej príslušnosti.

Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.