Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 18/06/2015

shopping

Kredyty konsumenckie, hipoteczne i pożyczki

Kredyty hipoteczne

Jeśli złożysz wniosek o przyznanie kredytu hipotecznego w banku mającym siedzibę w innym kraju UE, bank rozpatrzy go, podejmując decyzję biznesową na podstawie oceny ryzyka pożyczki, o którą złożyłeś wniosek.

Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.  Jednak uzyskanie kredytu hipotecznego może okazać się trudne z uwagi na Twój kraj zamieszkania  lub lokalizację nieruchomości, która ma zostać obciążona hipoteką.

Banki często odmawiają  kredytu hipotecznego na nieruchomości położone w innym kraju. Niechętnie przyznają go też osobom, których źródło dochodu lub miejsce zamieszkania znajduje się w innym kraju niż siedziba banku.

Prawdziwa historia

Zapytaj w swoim banku o jego politykę oceny ryzyka dotyczącego nieruchomości zagranicznych.

Ismail znalazł pracę w Wielkiej Brytanii. Przed wyjazdem sprzedał swoje mieszkanie we Francji. Następnie chciał uzyskać pożyczkę w swoim banku we Francji na zakup mieszkania w Wielkiej Brytanii.

Bank nie chciał mu udzielić pożyczki, której zabezpieczeniem miała być nieruchomość poza Francją.

Decyzja w sprawie pożyczki, której zabezpieczenie znajduje się innym kraju, zależy wyłącznie od banku. Wiele banków uznaje, że w przypadku niespłacania rat ryzyko takiej pożyczki jest zbyt duże.

Kredyt konsumencki

Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych, banki mogą odmówić udzielenia kredytu osobom zamieszkałym na stałe w kraju innym niż kraj siedziby banku, a nawet osobom, które mieszkają w tym samym kraju, lecz pracują za granicą.

Banki mogą dowolnie ustalać tego rodzaju ograniczenia w udzielaniu pożyczek. Nie mogą jednak dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.

Pomoc i porady

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

W tym przypadku 27 państw UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia

Retour au texte en cours.