Kruimelpad

Bijgewerkt : 18/06/2015

shopping

Krediet, leningen en hypothecaire leningen

Hypothecaire leningen

Banken uit andere EU-landen moeten op basis van commerciële overwegingen beslissen om u al dan niet een hypothecaire lening toe te staan op basis van het met die lening verbonden risico.

Hoewel banken EU-burgers niet wegens hun nationaliteit mogen discrimineren, kan het land waar u woont of waar het goed gelegen is een hinderpaal zijn om een hypothecaire lening te krijgen.

Banken weigeren vaak hypothecaire leningen voor vastgoed in andere landen of aan mensen van wie de bron van inkomsten of woonst niet in het land van de bank ligt.

Een voorbeeld

Vraag uw bank naar hun risicobeleid voor buitenlands vastgoed.

Ismail verkocht zijn appartement in Frankrijk omdat hij korte tijd later in het Verenigd Koninkrijk zou beginnen werken. Hij wou daarna bij zijn Franse bank geld lenen om in het Verenigd Koninkrijk een appartement te kopen.

De bank was echter niet bereid om een buitenlands goed als onderpand voor een lening te accepteren.

Banken mogen vrij beslissen of zij dit al dan niet doen. Veel banken menen dat een buitenlands onderpand bij wanbetaling een onaanvaardbaar risico zou opleveren.

Consumentenkrediet

Net zoals bij hypothecaire leningen zijn banken ook bij consumentenkrediet soms terughoudend als de klant in een ander EU-land woont of werkt.

De banken mogen zelf beslissen of zij hiervoor beperkingen hanteren. Zij mogen EU-burgers echter niet op grond van hun nationaliteit discrimineren.

Hulp en advies

Hulp en advies

Vraag advies aan experts

In dit geval de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Retour au texte en cours.