Navigacijski put

Ažurirano : 18/06/2015

shopping

Krediti, zajmovi i hipoteke

Hipoteke

Banka u drugoj državi EU-a donijet će odluku o tome hoće li odobriti vaš zahtjev za hipotekom na temelju profila rizika predloženog zajma.

Banke ne smiju diskriminirati između državljana EU-a na temelju nacionalnosti.  Međutim, zemlja u kojoj živite ili u kojoj se nalazi vaša nekretnina koju želite staviti pod hipoteku često mogu otežati odobravanje hipoteke.

Banke često odbijaju hipoteke za nekretnine koje se nalaze u drugoj zemlji ili osobama čiji izvor prihoda ili prebivalište nisu u zemlji u kojoj se nalazi banka.

Primjer

Pitajte banku o politici rizika za nekretnine izvan nacionalnih granica

Budući da je ubrzo trebao početi raditi na novom radnom mjestu u Ujedinjenoj Kraljevini, Ismail je prodao svoj stan u Francuskoj. Nakon toga je zatražio kredit od svoje banke u Francuskoj kako bi kupio stan u Ujedinjenoj Kraljevini.

Banka mu nije željela odobriti kredit ako će kao jamstvo koristi nekretninu koja se nalazi izvan Francuske.

Ovisi o banci hoće li prihvatiti kredit s jamstvom koje se nalazi u drugoj zemlji. Mnoge banke to smatraju neprihvatljivim rizikom za slučaj neotplaćivanja kredita.

Potrošački kredit

Kao i u slučaju hipoteka, banke mogu biti nesklone davati kredite državljanima drugih zemalja izvan one u kojoj banka ima sjedište ili čak državljanima istih zemalja koji rade u drugoj zemlji EU-a.  

Banke same mogu odrediti takva ograničenja za kredite. Međutim, ne smiju diskriminirati protiv nekoga iz države EU-a na temelju njihove nacionalnosti.

Pomoć i savjeti

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein and Norway

Retour au texte en cours.