Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 18/06/2015

shopping

Πιστώσεις, ενυπόθηκα και άλλα δάνεια

Ενυπόθηκα δάνεια

Εάν έχετε υποβάλει αίτηση για ενυπόθηκο δάνειο σε τράπεζα άλλης χώρας της ΕΕ, η τράπεζα θα αποφασίσει βάσει εμπορικών κριτηρίων αν θα την κάνει ή όχι δεκτή, εξετάζοντας το προφίλ κινδύνου του δανείου που ζητάτε.

Οι τράπεζες δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις σε βάρος πολιτών της ΕΕ λόγω υπηκοότητας.  Ωστόσο, η χώρα στην οποία κατοικείτε ή η τοποθεσία στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα που πρόκειται να υποθηκεύσετε συχνά καθιστούν δύσκολη την εξασφάλιση ενυπόθηκου δανείου.

Οι τράπεζες συχνά αρνούνται να χορηγήσουν δάνεια με εγγύηση ακίνητα που βρίσκονται σε άλλη χώρα. Επίσης, αρνούνται να χορηγήσουν δάνεια σε άτομα τα οποία κατοικούν ή έχουν εισοδήματα σε χώρα διαφορετική από αυτή στην οποία είναι εγκατεστημένη η τράπεζα.

Μια αληθινή ιστορία

Ρωτήστε την τράπεζά σας για την πολιτική διαχείρισης κινδύνου που ακολουθεί όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία εκτός εθνικών συνόρων

Ο Ισμαήλ, ο οποίος επρόκειτο σύντομα να ξεκινήσει τη νέα του δουλειά στο Ηνωμένο Βασίλειο, πούλησε το διαμέρισμά του στη Γαλλία. Στη συνέχεια, ζήτησε δάνειο από την τράπεζά του στη Γαλλία για να αγοράσει διαμέρισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τράπεζα αρνήθηκε να του χορηγήσει δάνειο αν χρησιμοποιούσε ως πρόσθετη ασφάλεια περιουσιακά στοιχεία εκτός Γαλλίας.

Όταν η εγγύηση είναι σε άλλη χώρα, μόνο η τράπεζα μπορεί να αποφασίσει αν θα χορηγήσει ή όχι το δάνειο. Πολλές τράπεζες θεωρούν ότι η περίπτωση αυτή ενέχει απαράδεκτο κίνδυνο αν ο δανειζόμενος αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου.

Καταναλωτική πίστη

Όπως στην περίπτωση των ενυπόθηκων δανείων, οι τράπεζες μπορεί να διστάζουν να δώσουν δάνειο σε άτομα που κατοικούν σε διαφορετική χώρα από αυτήν στην οποία είναι εγκατεστημένη η τράπεζα ή ακόμη σε άτομα που κατοικούν στην ίδια χώρα αλλά εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι τράπεζες μπορούν ελεύθερα να θέτουν τέτοιου είδους όρια κατά τη χορήγηση δανείων. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις σε βάρος πολίτη χώρας της ΕΕ λόγω υπηκοότητας.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.