Навигационна пътека

Актуализация : 18/06/2015

shopping

Кредити, заеми и ипотеки

Ипотеки

Банка в друга  страна от ЕС ще вземе търговско решение дали да приеме или да отхвърли молбата ви за ипотека въз основа на рисковия профил на предложения заем.

Банките не могат да дискриминират граждани на ЕС въз основа на националност.  Все пак, вашата страна на пребиваване или мястото, в което се намира имотът, който ще бъде ипотекиран, често могат да затруднят получаването на ипотека.

Банките често отказват да предоставят ипотеки за имоти, намиращи се в друга страна, или на лица, чийто източник на доходи или място на пребиваване не е в страната, в която се намира съответната банка.

Лична история

Попитайте вашата банка за нейната политика по отношение на риска, свързан с имоти в чужбина

Тъй като се готви да започне работа във Великобритания, Исмаил продава апартамента си във Франция. Той иска да получи заем от своята френска банка, за да си купи апартамент във Великобритания.

Банката не иска да му предостави заем, ако той използва намиращ се извън Франция имот като обезпечение.

Решението да отпусне или да откаже заем, когато обезпечението се намира в чужбина, се взема единствено от банката. Много банки смятат това за неприемлив риск в случай на прекратяване на изплащането на заема.

Потребителски кредит

Както при ипотеките, банките може да не желаят да предоставят заеми на граждани на страни, различни от тази, в която се намира банката, или дори да не желаят да отпускат заеми на работещи в друга държава от ЕС граждани на страната, в която се намира банката.

Банките могат да налагат такива ограничения на кредитирането. Те обаче не трябва да дискриминират граждани на страни от ЕС въз основа на тяхната националност.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.