Navigačný riadok

Vytlačiť túto stránku

Najčastejšie otázky – Nakupovanie


Odpovede na otázky vypracovala Európska poradenská služba pre spotrebiteľov. Trápi vás iný problém? Obráťte sa na najbližšie Európske spotrebiteľské centrum. English

Mena a DPH

 • Musím z tovaru, ktorý si kúpim v inom členskom štáte EÚ, zaplatiť DPH?

  ÁNO   – bezcolné nakupovanie (napríklad na letiskách) môžu využiť len osoby s pobytom v nečlenských krajinách, ktoré cestujú mimo EÚ. Osoby s bydliskom v EÚ musia zaplatiť DPH aj pri svojich nákupoch v iných štátoch Únie.

  DPH nemusíte za určitých okolností zaplatiť pri nákupe vozidla v inom členskom štáte.

 • Môžem platiť eurom vo všetkých štátoch EÚ?

  NIE   – Európsku úniu tvorí v súčasnosti 28 štátov, ale len týchto 18 z nich používa euro:  Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko.

  Ostatné členské štáty sa majú k eurozóne pripojiť neskôr.

Zrušenie nákupu

 • Dostala som pozvánku do obchodu s nábytkom. Keď som obchod navštívila, podpísala som kúpnu zmluvu. Teraz som si všetko rozmyslela. Môžem objednávku zrušiť?

  Áno, ale iba so súhlasom predajcu. Aj keď sa na vás predajca najprv obrátil poštou, objednávku ste podpísali v obchode. Prečítajte si podmienky zmluvy, v ktorých by malo byť uvedené, ako (ak vôbec) môžte objednávku zrušiť.

Opravy, náhrady a vrátenie ceny

 • Kúpil som si skriňu, ale dvere sa nedajú poriadne zavrieť. Skriňa bola veľmi drahá a chcem, aby ju predajca vymenil. On to odmieta a navrhuje opravu chybných pántov. Nemôžem si sám vybrať, či chcem, aby mi predajca skriňu vymenil alebo opravil?

  ÁNO - môžte si sám vybrať, či chcete, aby vám výrobok vymenili alebo opravili. Predajca však môže vašu požiadavku odmietnuť, ak je preňho neprimerane drahá alebo ak je jej splnenie nemožné. Ak ide o drobnú chybu, ako vo vašom prípade, oprava môže byť tým najrýchlejším riešením.

 • Môj nový kožený gauč začal na niektorých miestach blednúť pár mesiacov po kúpe. Predajca tvrdí, že to je od môjho potu, čo sa mi zdá absurdné. Čo mám robiť?

  Podľa právnych predpisov EÚ sa na všetky nové výrobky kúpené od predajcov so sídlom v EÚ vzťahuje dvojročná záruka dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska. Počas tejto záručnej lehoty je predajca zodpovedný za všetky chyby výrobku. Normálne používanie gauča nemôže mať za následok jeho poškodenie.

  Niektoré druhy kože sú však mimoriadne citlivé – nevhodný čistiaci prostriedok alebo pot na nich môžu zanechať stopy. V takomto prípade vás však predajca musí upozorniť, že sa predmetný výrobok musí ošetrovať špeciálnym spôsobom.

 • Môj nový telefón nefunguje. Koho mám kontaktovať, predajcu alebo výrobcu?

  To závisí od toho, ktorú z dvoch záruk dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska chcete využiť: zákonnú alebo obchodnú záruku.

  Zákonná záruka zaväzuje predajcu. Trvá dva roky a vzťahuje sa na výrobky kúpené v EÚ.

  Predajca alebo výrobca vám môžu poskytnúť obchodnú záruku, ktorej podmienky sú vysvetlené v kúpnej zmluve. Podmienky obchodnej záruky výrobcu môžu byť pre vás výhodnejšie ako zákonná záruka. Obchodná záruka však nenahrádza zákonnú záruku. To znamená, že ak vám predajca poskytol napríklad ročnú obchodnú záruku, môžte stále využiť dvojročnú zákonnú záruku a požiadať v tejto lehote o nápravu.

 • Môj telefón, ktorý som si kúpil pred vyše rokom, prestal fungovať. Predajca ho odmieta opraviť na vlastné náklady. Nevzťahuje sa naň dvojročná zákonná záruka?

  Zákonná záruka trvá dva roky a platí na celom území EÚ. Na jej uplatnenie však musia byť splnené určité podmienky.

  Zákonná záruka pokrýva všetky chyby, o ktorých sa predpokladá, že existovali v čase dodania výrobku a ktoré sa preukázali počas prvých dvoch rokov. Kľúčovým obdobím je prvých šesť mesiacov po kúpe.

  • Akákoľvek chyba, ktorá sa objaví počas tohto obdobia sa považuje za chybu, ktorá existovala v čase dodania výrobku. Predajca musí opraviť alebo vymeniť váš telefón na vlastné náklady. Ak to nie je možné, musí vám vrátiť sumu, ktorú ste zaplatili.
  • Aj po šiestich mesiacoch naďalej ručí za chyby výrobku predajca. Ak však vaše tvrdenie spochybní, musíte dokázať, že chyba existovala v momente doručenia resp. kúpy výrobku. To je často mimoriadne náročné a pravdepodobne sa nezaobídete bez pomoci technického experta.
 • Môj televízor, ktorý som si kúpil pred troma mesiacmi, sa nedá zapnúť. Obchodníkovi, ktorý mi ho predal, už viac nedôverujem. Môžem ho požiadať o vrátenie peňazí?

  NIE HNEĎ   – podľa právnych predpisov EÚ vám predajca môže najprv ponúknuť opravu alebo výmenu televízora. Až po tom, čo tieto riešenia zlyhajú (napríklad oprava by bola pre predajcu príliš drahá alebo jej trvanie by bolo neúmerne dlhé), môžte požadovať vrátenie zaplatenej ceny.

 • Od obchodníka, ktorý ma navštívil doma, som si kúpil kuchynskú linku. Doručili mi však len jej časť. Čo mám robiť?

  Na nákup tovaru pri návšteve predajcu vo vašom dome, na pracovisku alebo mimo zvyčajných obchodných priestorov predajcu sa vzťahujú osobitné pravidlá EÚ dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska.

  Overte si podmienky doručenia v zmluve, ktorú ste podpísali. Ak lehota doručenia vypršala, adresujte predajcovi písomnú sťažnosť. Ak sa obchodník nachádza v inom členskom štáte EÚ, kontaktujte miestne Európske spotrebiteľské centrum English.

 • Predajca v Španielsku je ochotný opraviť môj nefunkčný fotoaparát. Kto však zaplatí za jeho odoslanie do Španielska a spätné doručenie na Slovensko?

  Podľa právnych predpisov EÚ dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska musia byť chybné výrobky v rámci dvojročnej zákonnej záruky opravené alebo vymenené na náklady predajcu   vrátane  nákladov za  poštovné.

  Môže sa však stať, že predajca chce zistiť, či mal fotoaparát poruchu aj v momente, keď ste si ho kupovali. V tom prípade je možné, že budete musieť zaplatiť za vrátenie fotoaparátu a požiadať predajcu o náhradu poštovného (za predpokladu, že predajca súhlasí s tým, že fotoaparát bol pokazený).

 • Tovar, ktorý som si objednal cez internet, bol síce doručený, ale v poškodenom stave. Čo mám robiť?

  Ak nakupujete cez internet, máte rovnaké práva, ako keď nakupujete v kamennom obchode:          

  • ak je kvalita tovaru nevyhovujúca, mate v závislosti od okolností nárok na opravu, výmenu, refundáciu, vrátenie zaplatenej ceny alebo na jej zníženie.
  • Všetky informácie o tovare alebo službe musia byť presné a nesmú zavádzať spotrebiteľa. Ak vám predajca poskytol o tovare nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, môžete mať nárok na refundáciu.

  Prečítajte si predajné podmienky na internetových stránkach predajcu. Informujte ho o svojom probléme a požiadajte o nápravu. Ak nedostanete uspokojivú odpoveď a predajca má sídlo v EÚ, kontaktujte Európske spotrebiteľské centrum English vo vašej domovskej krajine.

 • Žijem na Slovensku a v Španielsku som si kúpil fotoaparát. Ten však nefunguje. Čo mám urobiť?

  Podľa platných predpisov EÚ dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska platí, že váš fotoaparát musí zodpovedať opisu, ktorý vám poskytol predajca, musí byť vhodný na predpokladaný účel a jeho kvalita a funkčnosť by mali byť uspokojivé.

  Ak máte účet s kontaktnými údajmi predajcu,  kontaktujte ho a vysvetlite mu, aký máte s fotoaparátom problém, a či vám ho môže vymeniť alebo opraviť. Ak to nie je možné, požiadajte o refundáciu.

  Ak od predajcu nedostanete uspokojivú odpoveď, môžte sa obrátiť na európske spotrebiteľské centrum English na Slovensku alebo v Španielsku.

Záruky

 • Od ktorého momentu začína plynúť dvojročná zákonná záruka?

  Dvojročná zákonná záruka začína plynúť odo dňa, keď ste sa stal vlastníkom výrobku. To znamená, že ak ste si kúpili výrobok v obchode, zákonná záruka začína plynúť odo dňa predaja. Ak vám bol tovar doručený niekoľko dní po zaplatení, záruka začína plynúť odo dňa doručenia.

  Preto si vždy uschovajte doklad o kúpe alebo potvrdenie o dodaní tovaru.

 • Počítač, ktorý som si kúpil pred rokom, sa nedá zapnúť. Predajca uznal, že počítač má poruchu, ale nechce ho bezplatne opraviť, pretože záruka výrobcu platí len rok. Čo mám robiť?

  Predajca sa odvoláva na obchodnú záruku výrobcu vášho počítača. Tá však nijak nesúvisí so zákonnou zárukou, ktorou je viazaný predajca a ktorá trvá minimálne dva roky.

  Ak predajca uzná, že počítač má poruchu, musí ho bezplatne vymeniť alebo opraviť. O to, ako predajca vyrieši tento problém s výrobcom, sa ako spotrebiteľ nemusíte starať.

Nákup služieb

 • Chcem si kúpiť práčku od nemeckého internetového predajcu. Na jeho stránke však neviem nájsť žiadne kontaktné údaje.  Je to normálne?

  NIE   – predajca musí na svojich stránkach uviesť kontaktné informácie. Medzi povinné údaje patrí meno spoločnosti, registračné číslo, fyzická adresa (nie len P.O. box), e-mailová adresa a telefónne číslo.

Vrátenie tovaru a zrušenie nákupu

 • Objednal som si CD, ktoré mi však nikdy nedoručili. Predajca tvrdí, že za to môže pošta. Môže použiť takýto argument?

  NIE   – za doručenie objednaného tovaru zodpovedá predajca. On musí kontaktovať doručovateľa a dokázať, že tovar vám bol doručený. Ak to dokázať nevie, musí tovar poslať znova, alebo vám musí vrátiť peniaze.

 • Pred piatimi týždňami som si cez internet objednala knihu, ktorú mi ešte stále nedoručili. Čo mám robiť?

  Ak vám tovar nebol doručený v lehote 30 dní, môžete objednávku zrušiť. Ak ste už zaplatili, predajca vám musí peniaze vrátiť do 30 dní.

Opravy, náhrady a vrátenie ceny

 • Cez internet som si objednal gitaru. Keď mi ju doručili, zistil som, že je poškodená. Predajca mi nechce poslať novú, ani vrátiť peniaze. Tvrdí, že gitaru poškodila doručovateľská služba, na ktorú sa mám obrátiť. Môže takto argumentovať?

  NIE   – za doručenie objednaného tovaru zodpovedá predajca. Predajca musí gitaru bezplatne opraviť alebo vymeniť, alebo vám musí vrátiť peniaze.


  Pri doručení je vždy lepšie skontrolovať tovar v prítomnosti doručovateľa, aby nikto nemohol tvrdiť, že ste ho poškodili vy.

 • Tlačiareň, ktorú som si pred mesiacom kúpil na internete, prestala fungovať. Čo mám robiť?

  Pri nákupe cez internet máte rovnaké práva ako keby ste tovar kúpili v kamennom obchode, t. j. na vašu tlačiareň sa vzťahuje dvojročná zákonná záruka.

  Ak sa tlačiareň pokazila počas prvých šiestich mesiacov od dodania, kontaktujte predajcu. Musí ju bezplatne opraviť alebo vymeniť a ak to nie je možné, musí vám vrátiť peniaze. Ak sa tlačiareň pokazila po uplynutí šiestich mesiacov, musíte dokázať, že ste poruchu nespôsobili vy.

 • Časť kníh, ktoré som si objednal cez internet, bola poškodená a časť nebola doteraz doručená. Čo mám robiť?

  Ak nakupujete cez internet, máte rovnaké práva ako keď nakupujete v kamennom obchode:

  • ak je kvalita tovaru nevyhovujúca, máte za určitých predpokladov nárok na opravu, výmenu, vrátenie zaplatenej ceny alebo na jej zníženie.
  • Všetky informácie o tovare alebo službe musia byť presné a nesmú zavádzať spotrebiteľa. Ak vám predajca poskytol o tovare nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, je možné, že máte nárok na vrátenie peňazí.

  Prečítajte si predajné podmienky na internetových stránkach predajcu. Informujte ho o svojom probléme a požiadajte o nápravu. Ak nedostanete uspokojivú odpoveď a predajca má sídlo v EÚ, kontaktujte Európske spotrebiteľské centrum English vo vašej domovskej krajine.

Nákup prostredníctvom internetových dražieb

 • Aké sú moje práva v prípade kúpy tovaru v elektronickej aukcii?

  Aukcie sa od internetových obchodov líšia v mnohých ohľadoch.

  Ak si tovar kúpite v elektronickej aukcii, je možné, že sa na vašu transakciu nebudú vzťahovať právne predpisy upravujúce predaj na diaľku Deutsch English español français italiano. Aukcie sú výslovne vyňaté z rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ, ale niektoré štáty ich zahrnuli do svojich vnútroštátnych predpisov o predaji na diaľku.

  Navyše, ak si tovar kupujete od súkromnej osoby, na predaj sa nevzťahujú ani právne predpisy o ochrane spotrebiteľa dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska. Podmienky spotrebiteľského predaja sa vzťahujú na transakcie, pri ktorých súkromná osoba kupuje tovar alebo služby od profesionálneho predajcu (t. j. konajúceho v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti).

  Väčšina známych elektronických aukcií však na svojich stránkach poskytuje kupujúcim určitý stupeň ochrany a množstvo odporúčaní o bezpečnom nákupe.

 • V internetovej aukcii som si kúpil kávovar, ktorý nefunguje. Čo mám robiť?

  Ak si kupujete tovar od súkromnej osoby, nemáte nárok na zrušenie objednávky po dodaní a na zákonnú záruku, ktorá sa vzťahuje na tovar zakúpený od predajcu v kamennom obchode alebo na diaľku.

  V prípade aukcie sa môžte odvolať len na informácie, ktoré vám predávajúci poskytol v čase kúpy tovaru. Ak výrobok týmto informáciám nezodpovedá, môžte ho poslať späť a požiadať ho o vrátenie peňazí.

  Preto od predávajúceho vždy žiadajte odpoveď na všetky svoje otázky. Môžte sa tak vyhnúť nepríjemným prekvapeniam.

Bezpečnosť

 • Chcem si kúpiť práčku od nemeckého internetového predajcu. Na jeho stránke však neviem nájsť žiadne kontaktné údaje.  Je to normálne?

  NIE   – predajca musí na svojich stránkach uviesť kontaktné informácie. Medzi povinné údaje patrí meno spoločnosti, registračné číslo, fyzická adresa (nie len P.O. box), e-mailová adresa a telefónne číslo.

 • Internetový predajca odo mňa žiada množstvo osobných údajov. Je to normálne?

  Ak si tovar kupujete cez internet, musíte predajcovi poskytnúť určité osobné údaje (napríklad vaše meno, adresu a bankové údaje). Na internetových stránkach predajcu však musia byť uvedené informácie o ochrane osobných údajov kupujúcich.

  Predajca vám musí poskytnúť možnosť odmietnutia zhromažďovania osobných údajov a využitia kontaktných údajov na iné účely ako je predmetná obchodná transakcia. Obvykle si tieto možnosti môžte zvoliť označením príslušného políčka v objednávke.

Otvorenie bankového účtu

 • Na internete som videl reklamu francúzskej banky s ponukou lacného bežného účtu. Aké sú výhody vlastnenia bežného účtu v inom členskom štáte EÚ? A aké sú možné riziká?

  Ako osoba s bydliskom v EÚ si môžete kúpiť produkty a služby v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Banka sa však môže rozhodnúť, že vám účet nezaloží.

  Mali by ste sa dôkladne oboznámiť s tým, čo bude pre vás vlastnenie účtu v zahraničí znamenať v praxi. Ak napríklad pracujete v zahraničí, váš zamestnávateľ môže od vás požadovať, aby ste si v miestnej banke otvorili účet, na ktorý vám bude posielať mzdu. Alebo francúzska banka, ktorej ponuka vás zaujala, môže otvorenie účtu podmieniť adresou vo Francúzsku.

  Je tiež možné, že otvorenie účtu si bude vyžadovať vašu osobnú návštevu, počas ktorej si banka overí vašu identitu. Ak máte účet v zahraničí, je možné, že niektoré bežné transakcie budú trvať dlhšie a komunikácia s bankou bude zložitejšia.

Správa účtu

 • Aké poplatky musím zaplatiť, ak prevediem peniaze z môjho účtu na účet v inom členskom štáte?

  Za prevod peňazí na účet v inom členskom štáte zaplatíte rovnaký poplatok, ako by ste zaplatili za prevod vo vašom členskom štáte.

  Poplatky za rôzne transakcie sa medzi peňažnými inštitúciami líšia. Jedinou zákonnou požiadavkou je, že prevod na účet v inom členskom štáte nemôže stáť viac ako rovnaký typ transakcie realizovanej medzi dvoma domácimi účtami (za predpokladu, že ide o prevod sumy menšej ako 50 000 EUR).

 • Aké poplatky zaplatím, ak si v zahraničí vyberiem z bankomatu hotovosť?

  Ak máte bankový účet vedený v eurách a z bankomatu si v inom členskom štáte vyberiete hotovosť v tejto mene, zaplatíte rovnaký poplatok ako platíte pri výbere hotovosti v eurách doma.

  Ak si však vyberiete hotovosť v inej mene (napríklad v českých korunách alebo britských librách), budete musieť zaplatiť viac.

 • Počas dovolenky v Británii som si z bankomatu vybral 100 libier. Banka mi za tento výber naúčtovala poplatok. Je to v poriadku?

  ÁNO - v prípade výberu hotovosti v inej mene ako v eurách vám môže banka za výber z bankomatu naúčtovať osobitný poplatok.

  Ak si v inom štáte EÚ vyberiete z bankomatu hotovosť v eurách, vaša banka vám za túto transakciu nemôže naúčtovať viac ako na Slovensku.

 • Súkromné dôchodkové sporenie spoločnosti, v ktorej pracujem, spravuje penzijný fond so sídlom v inom členskom štáte. Je môj budúci dôchodok chránený?

  ÁNO   – spoločnosti môžu profitovať z výhod, ktoré ponúka jednotný trh EÚ a zakladať penzijné fondy v rôznych členských štátoch. Spoločnosti tak môžu ušetriť a váš dôchodok môže byť vyšší.

  Penzijné fondy musia v celej Únii dodržiavať prísne pravidlá, ktoré slúžia na zaistenie vysokej miery ochrany vkladov sporiteľov. Investičné pravidlá EÚ napríklad zaväzujú penzijné fondy, aby vaše peniaze investovali spôsobom, ktorý je pre vás najvýhodnejší.

 • Žijem na Slovensku a chcem si kúpiť práčku od predajcu v Nemecku. Budem musieť za bankový prevod zaplatiť poplatok?

  V prípade súm nižších ako 50 000 EUR platí, že bankový prevod v eurách medzi dvoma členskými krajinami nestojí viac ako bankový prevod v rámci jedného členského štátu.

  To znamená, že prevod na účet predajcu v Nemecku vás nebude stáť viac ako prevod hotovosti na iný účet na Slovensku. Pri prevode použite číslo účtu predajcu v tvare IBAN a uveďte BIC kód jeho banky.  Inak vám možno banka naúčtuje dodatočné poplatky.

Úvery, pôžičky a hypotéky

 • Moja manželka pracuje v Belgicku a chceme si tam kúpiť dom. Jej banka však odmieta pri rozhodnutí o poskytnutí hypotekárneho úveru zohľadniť môj príjem (ja pracujem vo Francúzsku). Nejde o prípad nezákonnej diskriminácie?

  Je na banke, či vám úver poskytne.

  Banka vás síce nemôže odmietnuť na základe vašej štátnej príslušnosti,   ale skutočnosť, že vaše stále bydlisko, pracovisko a nehnuteľnosť, na kúpu ktorej má byť poskytnutý hypotekárny úver, nie sú v tom istom štáte, môže pre ňu znamenať príliš veľké riziko.

Poistenie

 • Keď som si kúpil v zahraničí dom, uzavrel som aj poistenie nehnuteľnosti. V mojej krajine takéto poistenie zahŕňa právnu ochranu v prípade problémov s uznaním vlastníckeho práva. Moja zmluva o poistení nehnuteľnosti však neobsahuje žiadne ustanovenia o úhrade nákladov za právne služby. Sú tieto služby do poistenia zahrnuté automaticky?

  TO NIE JE ISTÉ – v mnohých členských štátoch EÚ sa poistenie nehnuteľnosti a poistenie právnej ochrany uzatvára zvlášť. Je možné, že poistenie právnych služieb budete musieť uzavrieť zvlášť.

Pomoc a poradenstvo