Navigatsioonitee

Printige lehekülg

KKK – Ostud


Need küsimused laadis üles ja vastas neile Euroopa tarbijanõustamise teenistus. Kas teil on veel küsimusi? Võtke ühendust kohaliku Euroopa tarbijakeskusega. English

Valuuta ja käibemaks

 • Kas kõik Euroopa riigid tunnustavad valuutana eurot?

  EI   - Praegu on ELis 28 liikmesriiki, kuid üksnes 18 neist on kasutusel euro: Austrias, Belgias, Eestis, Iirimaal, Itaalias, Hispaanias, Kreekas, Küprosel, Läti, Luksemburgis, Madalmaades, Maltal, Portugalis, Prantsusmaal, Saksamaal, Slovakkias, Sloveenias ja Soomes.

  Teistel on kavas ühineda.

 • Kas ma pean mõnest teisest ELi liikmesriigist ostetud kaupade pealt maksma käibemaksu?

  JAH   - Käibemaksuvabad ostud, näiteks lennujaamades, on üksnes mõeldud väljastpoolt ELi pärit isikutele, kelle sihtkoht asub EList väljaspool. ELis elavad isikud peavad maksma käibemaksu isegi siis, kui nad ostavad midagi mõnest teisest ELi liikmesriigist.

  Erandjuhtudel võidakse teid käibemaksust vabastada, kui te ostate auto mõnes teises ELi liikmesriigis.

Ostu tühistamine

 • Pärast mööblipoelt saadud kutset läksin ma sinna ja kirjutasin ostulepingule alla. Nüüdseks olen aga meelt muutnud. Kas ma saan oma tellimuse tühistada?

  Üksnes juhul, kui müüja on sellega nõus. Kuigi saite kutse posti teel, kirjutasite te lepingule alla kaupluses ning seega on see lõplik. Lugege lepingul väikeses kirjas olev tekst selle olemasolu korral läbi ning saage teada, millistel tingimustel ja kas üldse on teie tellimust võimalik tühistada.

Parandused, asendused, hüvitised

 • Hispaanias asuv müüja on valmis minu defektset kaamerat parandama, kuid kes peab maksma edasi-tagasi postikulude eest?

  ELi õigusaktide dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska alusel tuleb õigusega tagatud kaheaastase garantiiperioodi jooksul defektsed tooted parandada või asendada ilma mingisuguste lisakuludeta tarbijale. See hõlmab ka postikulu. Seega peab müüja põhimõtteliselt katma kõik postikulud (kui saadate defektse kaamera müüjale ja kui müüja saadab parandatud kaamera teile tagasi).

  Müüja võib siiski avaldada soovi kaamerat lähemalt uurida, et teada saada, kas see oli ikka ostmise ajal defektne. Sellisel juhul peate võib-olla kõigepealt kaamera tagasisaatmise eest maksma ning taotlema postikulu hüvitamist, juhul kui müüja on nõus sellega, et see tõepoolest oli defektne.

 • Internetist ostetud tooteid ei toimetatud kohale / olid saabudes vigased. Mida teha?

  Kui sooritate oste Internetis, on teil täpselt samad õigused, kui seda kaupluses tehes:          

  • kui ostate tooteid, mille kvaliteet on ebarahuldav, on teil sõltuvalt olukorrast õigus lasta need parandada, asendada, nende eest raha tagasi saada või saada hinnaalandust;
  • mis tahes teave toodete või teenuste kohta peab olema täpne ja mitteeksitav. Kui teile on antud valet või eksitavat teavet, võib teil olla õigus raha tagasi saada.

  Kontrollige tingimusi ning tagastusvõimalusi müüja veebisaidilt. Võtke nendega ühendust, et selgitada oma probleemi ning küsida sellele lahendust. Kui te ei saa rahuldavat vastust ning müüja asukohaks on EL, võite ühendust võtta Euroopa tarbijakeskusega English oma koduriigis.

 • Ma elan Ühendkuningriigis ning ma ostsin Hispaanias olles kaamera. See ei tööta. Mida teha?

  ELi eeskirjade dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska alusel peavad tooted olema täpselt sellised nagu müüja on neid kirjeldanud, töökorras ning rahuldava kvaliteedi ja tulemustega.

  Loodetavasti on teil ikka veel alles ostukviitung müüja andmetega. Peaksite kõigepealt ühendust võtma just temaga ning selgitama oma probleemi ja paluma kaamera remonti või asendamist. Kui see ei ole võimalik, peaksite taotlema raha tagastamist.

  Kui te ei saa müüjalt rahuldavat vastust, võite ühendust võtta oma kohaliku Euroopa Tarbijakeskusega English või selle riigi omaga, kus te ostu sooritasite.

 • Mu televiisor ei lülitu sisse, kuigi ma ostsin selle alles kolm kuud tagasi. Ma ei usalda enam seda kauplust, kust ma selle ostsin – kas ma võin raha tagasi nõuda?

  EI, MITTE KOHE – ELi õigusaktide alusel peab müüja andma teile valiku defektse televiisori parandamise või selle asendamise vahel. Kui kumbki lahendus ei toimi (nt kui see võtab ülemäära palju aega või on müüjale liiga kulukas), võite raha tagasi nõuda.

 • Mu uus telefon ei tööta. Kellega peaksin ühendust võtma – kas müüja või tootjaga?

  See sõltub sellest, millist kahest tootegarantiist dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska soovite kasutada: õiguslikku või kaubagarantiid.

  Õiguslik garantii on siduv müüja jaoks. See kehtib kaks aastat ning hõlmab ELis ostetud tooteid.

  Müüja või tootja võivad teile samuti anda kaubagarantii, mille tingimusi selgitatakse lepingus. Tootjapoolse kaubagarantii tingimused võivad teile õigusliku garantii omadest kasulikumad olla. Kaubagarantii ei asenda kaheaastast õiguslikku garantiid. Kui ostu sooritades antakse teile üheaastane kaubagarantii, võite ikka kasutada kaheaastast õiguslikku garantiid, et nõuda viimase alusel pärast ühe aasta ja vähem kui kahe aasta möödumist müüjalt hüvitist.

 • Mõni kuu pärast ostmist hakkab mu nahkdiivan kuluma. Müüja väidab, et see tuleneb minu higistamisest, mis näib absurdne. Mida teha?

  ELi õigusaktidega on sätestatud kaheaastane garantii dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska mis tahes uutele toodetele, mis ostetakse ELis tegutsevalt kutseliselt müüjalt. Selle kaheaastase ajavahemiku jooksul vastutab müüja toote juures ilmnenud mis tahes vea eest. Te peaksite saama oma diivanit kasutada tavapäraselt, ilma et ilmneksid mingid vead.

  Nahk on siiski õrn materjal, mida valede materjalidega puhastamine või higi kergesti kahjustab.  Sellisel juhul peab müüja teid ostu sooritades teavitama sellest, kas toodetega tuleb mingil kindlal viisil ümber käia.

 • Ostsin köögimööbli kauplejalt, kes külastas mu kodu. Üksnes osa sellest on kohale toimetatud. Mida teha?

  Teie kodu või töökohta külastavalt kauplejalt või tema äriruumidest väljaspool toimuval üritusel tema käest ostetavad kaubad on hõlmatud konkreetsete ELi eeskirjadega dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska.

  Kontrollige teie poolt allakirjutatud lepingus olevaid kohaletoimetamistingimusi. Kui lepingus sätestatud kohaletoimetamisperiood on möödunud, peaksite kauplejale esitama kirjaliku kaebuse. Kui kaupleja asub mõnes teises ELi liikmesriigis, võtke ühendust oma kohaliku Euroopa tarbijakeskusega English.

 • Ostsin riidekapi, kuid üks selle ustest ei sulgu korralikult. Riidekapp oli väga kallis ning ma soovin, et müüja selle uuega asendaks. Kuid müüja keeldub seda tegemast ning pakub, et parandab hoopis vigase hinge. Kas parandamise ja asendamise vaheline valik ei ole mitte minu teha?

  JAH   – On teie valida, kas vigane toode parandatakse või asendatakse, välja arvatud juhul, kui teie valik osutub müüjale teostamatuks või ebaproportsionaalselt kulukaks. Siiski, kui toote viga on väike nagu käesoleval juhul, võib parandamine osutuda kõige kiiremaks lahenduseks.

 • Ostsin veidi rohkem kui aasta tagasi telefoni, mis nüüd enam ei tööta. Müüja keeldub seda tasuta parandamast. Kas mul ei olegi kaheaastast õiguslikku garantiid?

  Õiguslik garantii kehtib kogu Euroopas kaks aastat. Kuid sellega on seotud teatavad tingimused.

  Õiguslik garantii hõlmab kõiki defekte, mis olid juba eeldatavasti olemas kättesaamishetkel ning mis ilmnesid kahe järgneva aasta jooksul. Siiski on siin olulise tähtsusega kuuekuuline ostujärgne ajavahemik:

  • kuue kuu jooksul ilmneva mis tahes vea puhul eeldatakse, et see oli juba olemas toote kättesaamisel. Sellisel juhul peab müüja teie telefoni tasuta ära parandama või asendama (või teile raha tagasi maksma, kui parandus või asendamine ei ole võimalikud).
  • Pärast kuue kuu möödumist võite siiski pidada müüjat kogu kaheaastase garantiiperioodi jooksul vastutavaks mis tahes defektide eest. Kui müüja selle vaidlustab, siis peate suutma tõestada, et defekt oli olemas juba kättesaamishetkel. Sageli on see keerukas ning ilmselt peate selleks kasutama tehnikaspetsialisti abi.

Tagatised

 • Millal hakkab kaheaastane õiguslik garantii kehtima?

  Kaheaastane garantiiperiood algab päevast, mil te saite toote oma valdusse. Kui te läksite kauplusse ning väljusite sealt koos tootega, siis algab garantiiperiood asjaomasest kuupäevast. Kui te maksite toote eest, kuid see toimetati teieni hiljem, algab kaheaastane periood kättetoimetamiskuupäevast.

  Seepärast hoidke kassatšekid ja tarneteated alati alles.

 • Minu arvuti, mille ostsin veidi rohkem kui aasta tagasi, ei hakka enam tööle. Müüja on samuti arvamusel, et see on vigane, kuid keeldub seda tasuta parandamast, sest tootjapoolne garantii kehtib ainult üks aasta. Mida teha?

  Garantii, millele müüja viitab, on teie arvuti suhtes kehtiv tootjapoolne kaubagarantii. See ei ole mingil viisil seotud teie õigusliku garantiiga, millega on seotud müüja. Õiguslik garantii kehtib kaks aastat.

  Kui müüja nõustub sellega, et teie arvuti on vigane, peab ta selle tasuta parandama või uuega asendama. Edasi on juba nende probleem see juhtum omavahel tootjaga lahendada.

Teenuste ostmine

 • Soovin ühelt Saksamaa veebisaidilt osta pesumasinat. Aga ma ei leia saidilt müüja kontaktandmeid. Kas see on normaalne?

  EI   - Müüja peab seaduse alusel oma veebisaidil avaldama enda kohta peamised andmed, et teil oleks probleemide tekkimisel võimalik temaga ühendust võtta. Selline teave peab sisaldama ettevõtte nime, registreerimisnumbrit, füüsilist asukohta (mitte ainult postkasti numbrit), e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Tagastamised ja tühistamised

 • Tellisin CD, mis kunagi minuni ei jõudnud. Võtsin müüjaga ühendust ning tema kohaselt on vastutav postiteenistus ja mitte tema. Kas tal on õigus?

  EI  – Müüja vastutab teie ostu kättetoimetamise eest. Müüja peab postiteenistusega ühendust võtma ning tõestama, et toode toimetati kohale. Kui müüjal ei ole võimalik seda tõestada, peab ta teile toote uuesti saatma või raha tagasi maksma.

 • Tellisin viis nädalat tagasi Internetist läbimüüdud tiraažiga raamatu. Ostsin selle oma abikaasale sünnipäevaks, mis möödus, ilma et ma oleksin oma tellimuse kätte saanud. Mida teha?

  Kui teie tellitud toodet ei tarnita 30 päeva jooksul, võite tellimuse tühistada. Kui te olete selle eest juba tasunud, peab müüja teile 30 päeva jooksul raha tagastama.

Parandused, asendused, hüvitised

 • Internetist ostetud tooteid ei toimetatud kohale / olid saabudes vigased. Mida teha?

  Kui sooritate oste Internetis, on teil täpselt samad õigused, kui seda kaupluses tehes:

  • kui ostate tooteid, mille kvaliteet on ebarahuldav, on teil sõltuvalt olukorrast õigus lasta need parandada, asendada, nende eest raha tagasi saada või saada hinnaalandust;
  • mis tahes teave toodete või teenuste kohta peab olema täpne ja mitteeksitav. Kui teile on antud valet või eksitavat teavet, võib teil olla õigus raha tagasi saada.

  Kontrollige tingimusi ning tagastusvõimalusi müüja veebisaidilt. Võtke nendega ühendust, et selgitada oma probleemi ning küsida sellele lahendust. Kui te ei saa rahuldavat vastust ning müüja asukohaks on EL, võite ühendust võtta Euroopa tarbijakeskusega English oma koduriigis.

 • Neli nädalat tagasi Internetist ostetud printer läks just katki. Mida teha?

  Teil on samaväärsed õigused, kui juhul, mil oleksite ostnud selle kauplusest, s.t uute kaupade puhul kehtiv kaheaastane garantii.

  Kui teie printer läks katki kuue kuu jooksul pärast kohaletoimetamist, võtke ühendust müüjaga. Ta peab teie printeri parandama või asendama uuega või maksma teile raha tagasi, kui parandamine või asendamine ei osutu võimalikuks. Pärast kuue kuu möödumist peate te suutma tõestada, et teie ei põhjustanud masina katkiminekut ning see võib olla keerukas.

 • Ostsin Internetipoest kitarri, kuid see jõudis minuni katkisena. Müüja ei taha mulle saata uut kitarri ega raha tagasi maksta. Ta ütleb, et kahju ei ole põhjustatud tema süül, vaid selles on süüdi transpordiettevõte. Kas tal on õigus?

  EI   – Müüja vastutab teie ostu kättetoimetamise eest. Müüja peab teie kitarri parandama või asendama uuega või teile raha tagasi maksma.


  Kui tooted tuuakse teile kulleriga, on alati hea kontrollida teie tellitud kauba seisukorda kulleri juuresolekul. Sellisel juhul ei ole võimalik hiljem väita, et kahju tekitati pärast seda, kui te kauba enda valdusse saite.

Oksjonitega tegelevad veebisaidi

 • Millised on mu õigused, kui ostan kaupu mõnelt Internetioksjoni veebisaidilt?

  Oksjonisaidid erinevad Internetipoodidest mitmel viisil.

  Kui ostate midagi Internetioksjonilt, ei pruugi teid kaugmüüki käsitlevad õigusaktid Deutsch English español français italiano kaitsta. Oksjonid on asjaomastest ELi õigusaktidest teadlikult välja jäetud, kuigi mõned riigid on kaugmüüki käsitlevaid õigusakte laiendanud ka Internetioksjonidele.

  Kui ostate kaupu eraisikult ja mitte ettevõttelt, nagu sageli Internetioksjonide puhul on, ei ole tehing tarbijakaitset käsitlevate õigusaktidega dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska hõlmatud. Tarbijatehingu puhul ostab eraisik kaupu või teenuseid müüjalt, kes tegutseb oma tegevus- või kutsealas, vastupidiselt kahele eraisikule, kes tegutsevad eraviisiliselt.

  Siiski pakuvad kõik usaldusväärsed oksjonisaidid ostjatele teatavat kaitset ning lisaks sellele veel küllaga nõu nende saidil ohutuks ostude tegemiseks.

 • Ostsin Internetioksjonilt kohvimasina, kuid see ei tööta. Mida teha?

  Kui ostate midagi eraisikult, ei ole teil õigust pärast kauba kohaletoimetamist oma ostu tühistada ega õiguslikke garantiisid, mis teil on siis, kui sooritate ostu kutseliselt müüjalt.

  Käesoleval juhul võite tugineda üksnes teabele, mis teil oli ostu tehes. Kui teie ostetud toode ei vasta eelnevalt kirjeldatule, võite selle tagasi saata ning raha tagasi küsida.

  Küsige eraisikust müüjatelt kindlasti üksikasjalikku teavet, et vältida ebameeldivaid üllatusi!

Ohutus

 • Internetis kaupleja küsib minult palju isikuandmeid. Kas peaksin olema mures?

  Selleks et osta Internetist asju, peate te müüjale avaldama teatavad isikuandmed (tavaliselt oma nime, aadressi ja pangaandmed). Kuid veebisaidil peab kirjas olema, millises ulatuses teie isikuandmeid kaitstakse.

  Veebisait peab teile pakkuma võimalust keelduda andmete kogumisest ning öelda, et te ei soovi oma kontaktandmete kasutamist mis tahes muul eesmärgil peale käimasoleva tehingu. Seda saab tavaliselt teha, märgistades tellimuslehel vastava kasti.

 • Soovin ühelt Saksamaa veebisaidilt osta pesumasinat. Aga ma ei leia saidilt müüja kontaktandmeid. Kas see on normaalne?

  EI   - Müüja peab seaduse alusel oma veebisaidil avaldama enda kohta peamised andmed, et teil oleks probleemide tekkimisel võimalik temaga ühendust võtta. Selline teave peab sisaldama ettevõtte nime, registreerimisnumbrit, füüsilist asukohta (mitte ainult postkasti numbrit), e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

Pangakonto avamine

 • Internetis surfates leidsin ma pakkumise, mis hõlmas pangakontosid ühes Prantsusmaa pangas. Millised eelised on pangakonto avamisel mõnes teises ELi liikmesriigis? Millised on seonduvad riskid?

  ELi elanikuna võite osta tooteid ja teenuseid mis tahes ELi liikmesriigist. Kuid on pankade otsustada, kas nad loovad teile pangakonto.

  Peaksite pöörama suurt tähelepanu sellele, mida pangakonto omamine välisriigis teile tegelikkuses tähendab. Näiteks võivad mõned tööandjad nõuda, et teil oleks kohalik pangakonto, kuhu nad teile palka maksaksid. Samas võib ka teid huvitav Prantsusmaa pank nõuda, et teil oleks Prantsusmaa aadress.

  Võib-olla peate konto avamiseks isiklikult panka minema, et tõendada oma isikut. Kui teie konto asub välisriigis, võivad mõned tavalised pangatehingud võtta kauem aega ning kaebuse esitamine võib teile keerukam olla.

Igapäevapangandus

 • Elan Belgias, kuid soovin ühelt Saksamaa edasimüüjalt osta pesumasinat. Kas ma pean maksma teenustasu, kui ma maksan pangaülekandega?

  Vähem kui 50 000 eurose ülekande puhul ei maksa rahvusvaheline pangaülekanne eurodes ELi piires teile rohkem kui pangaülekanne ühe ja sama riigi kahe pangakonto vahel.

  Seega ei maksa teie pangaülekanne Saksamaa edasimüüjale rohkem kui siis, kui te teeksite ülekande mõnele pangakontole Belgias. Veenduge, et esitate oma pangale edasimüüja pangakonto BIC- ja IBAN-koodid. Vastasel juhul peate võib-olla maksma lisatasu.

 • Kui palju ma pean maksma, kui ma võtan välismaal automaadist sularaha välja?

  Kui teie pangakontol on eurod ning te kasutate mõnes teises ELi liikmesriigis sularaha väljavõtmiseks sularahaautomaati, ei maksa te selle eest rohkem kui sularaha väljavõtmisel oma koduriigis.

  Kui võtate sularahaautomaadist raha välja muudes valuutas (Taani kroon, Suurbritannia naelsterling jne), peate te maksma lisatasu.

 • Kui palju pean maksma selle eest, et kanda raha oma pangakontolt mõnes teises ELi liikmesriigis asuvale pangakontole?

  Teilt ei tohi mõne teise ELi liikmesriigi pangakontole raha kandes nõuda suuremat teenustasu, kui te peaksite maksma kahe pangakonto vaheliste tehingute puhul teie koduriigis.

  Erinevate maksete teenustasud eri institutsioonide vahel on siiski erinevad. Ainus õiguslik nõue on, et teise ELi liikmesriiki tehtava ülekande teenustasu ei oleks suurem riigisisese ülekande teenustasust sama tüüpi ülekande puhul (kui ülekantav summa on väiksem kui 50 000 eurot).

 • Minu tööandjaks oleva ettevõtte erapensioniskeemi haldab ühes teises ELi liikmesriigis asuv pensionifond. Kas minu pensionihüvitised on kaitstud?

  JAH   – Ettevõtjad võivad kasutada ELi ühtse turu eeliseid ja luua pensionifondid mõnesse teise ELi liikmesriiki. See võib kaasa tuua kokkuhoidu teie tööandjale ning võimalik, et ka suuremaid pensionihüvitisi teile.

  Nii teie koduriigis kui ka mõnes teises ELi liikmesriigis asuvad pensionifondid peavad järgima rangeid reegleid, et tagada kõrge turvalisuse tase. ELi investeerimiseeskirjades nõutakse näiteks, et pensionifondid investeeriksid teie raha teile parimates huvides.

 • Võtsin Ühendkuningriigis puhkusel olles sealsest sularahaautomaadist välja 100 naelsterlingit. Minu viimaselt pangaaruandelt on näha, et minult võeti selle tehingu eest teenustasu. Kas see on lubatud?

  JAH – Kui võtsite sularahaautomaadist välja muud valuutat kui eurosid, võivad tehingus osalevad pangad teilt teenustasu võtta.

  Kui te võtsite mõnes teises ELi liikmesriigis sularahaautomaadist välja eurosid, ei tohi pank teilt võtta suuremat teenustasu kui siis, kui oleksite sama tehingu teinud oma koduriigis.

Krediidid, laenud ja hüpoteegid

 • Soovime koos abikaasaga osta maja Belgias, kus ta töötab. Kuid tema pank ei arvesta meie laenutaotluse puhul minu palka (minu töökoht asub Prantsusmaal). Kas see ei ole mitte ebaseaduslik diskrimineerimine?

  ELi liikmesriikide pangad teevad äriotsuse teie laenutaotluse rahuldamise kohta, tuginedes asjaomase laenu riskiprofiilile.

  Pangad ei tohi diskrimineerida ühtegi ELi kodanikku tema kodakondsuse alusel.  Siiski võib tulenevalt teie elukohariigist või sissetulekust või kinnisvara asukohast tekkida eluasemelaenu saamisel raskusi, kui need kõik ei ole samas riigis.

Kindlustus

 • Võtsin omandiõiguskindlustuse, kui ma ostsin välismaal maja. Minu koduriigis katab omandiõiguskindlustus õiguskulud omandi tunnustamisega seotud probleemide puhul. Minu uue maja kindlustusleping ei sisalda üldse õiguskulusid käsitlevaid erisätteid – kas need on hõlmatud?

  MITTE ILMTINGIMATA – Mitmetes ELi liikmesriikides hoitakse omandiõiguskindlustus ja õiguskulude kindlustus üksteisest lahus. Õiguskulude katmiseks peate võib-olla võtma eraldi kindlustuse.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega