Навигационна пътека

Разпечатайте страницата

Често задавани въпроси - Пазаруване


Тези въпроси са зададени на Европейската служба за съвети на потребителите, която отговаря. Имате ли въпроси? Свържете се с вашия местен Европейски потребителски център. English

Валута и данък добавена стойност (ДДС)

 • Всички европейски страни ли приемат еврото?

  НЕ   -  В момента ЕС има 28 държави-членки, но само 18 използват еврото: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.

  Предвидено е и други страни да се присъединят към тях.

 • Трябва ли да плащам ДДС за продукти, които купувам в друга страна от ЕС?

  ДА   - Безмитното пазаруване, например на летищата, е възможно само за граждани на страни извън ЕС, които пътуват за страна извън Съюза. Гражданите на ЕС трябва да плащат ДДС, дори когато пазаруват в друга страна от Съюза.

  Има случаи, в които може да бъдете освободени от плащане на ДДС - например когато купувате автомобил в друга страна от ЕС.

Анулиране на покупка

 • След като получих по пощата рекламни материали от магазин за мебели, отидох в него и подписах договор за покупка. Сега промених решението си. Мога ли да анулирам поръчката?

  Само със съгласието на продавача. Въпреки че първоначално от магазина са ви изпратили рекламни материали по пощата, вие сте подписали договор в магазина и поради това той е окончателен. Винаги четете текста, написан с дребен шрифт в договора, за да знаете при какви условия - ако това изобщо е възможно - можете да анулирате поръчката си.

Поправки, замени, възстановяване на платени суми

 • Живея във Великобритания и си купих фотоапарат в Испания. Той обаче не работи. Какво да направя?

  Съгласно правилата на ЕС dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska стоките трябва да отговарят на описанието, предоставено от продавача, да бъдат годни за употреба, а качеството и работата им трябва да бъдат задоволителни.

  Надяваме се, че все още пазите разписката с данните за връзка с продавача. Първо трябва да се свържете с него, за да обясните проблема си и да поискате фотоапарата ви да бъде поправен или заменен. Ако това не може да стане, трябва да поискате да ви бъдат върнати парите.

  Ако отговорът на продавача не ви удовлетворява, можете да се  свържете с вашия местен Европейски потребителски център English или с центъра в страната, в която сте извършили покупката.

 • Купените от мен онлайн стоки не бяха доставени/пристигнаха повредени. Какво мога да направя?

  Когато пазарувате онлайн, имате същите права както при покупка в магазин:

  • ако купите стоки, чието качество е незадоволително, в зависимост от обстоятелствата може да имате право на поправка, замяна, връщане на парите или отстъпка в цената.
  • всяка информация за стоки и услуги трябва да е точна и да не е подвеждаща. Ако ви е била предоставена невярна или подвеждаща информация, може да имате право да ви върнат парите.

  Проверете условията и политиката за възстановяване на суми на уебсайта на продавача. Свържете се с него, обяснете проблема си и попитайте какво решение предлага. Ако не получите удовлетворителен отговор и ако продавачът е базиран в ЕС, можете да се свържете с Европейския потребителски център English във вашата страна.

 • Купих кухня от търговец, посетил ме вкъщи. Само част от нея ми бе доставена. Какво да направя?

  Има специални правила на ЕС dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska за стоките, купени от търговец по време на посещение в дома ви, на вашето работно място или по време на проява извън сградите, в които търговецът обикновено извършва своята дейност.

  Проверете условията за доставка в подписания от вас договор. Ако периодът на доставка, определен в договора, е изтекъл, оплачете се писмено на търговеца. Ако той се намира в друга страна от ЕС, свържете се с Европейския потребителски център във вашата страна English.

 • Купих си гардероб, но една от вратите му не се затваря както трябва. Беше много скъп и бих искал продавачът да го замени. Той обаче отказва и предлага вместо това да поправи дефектния шарнир. Не мога ли да избирам между поправка или замяна?

  ДА   - Вие решавате дали дефектният продукт да бъде поправен или заменен, освен ако избраното от вас не се окаже невъзможно или твърде скъпо за продавача. Ако дефектът на продукта е незначителен - както е в този случай - поправката може би е най-бързото решение.

 • Новият ми телефон не работи. С кого да се свържа - с продавача или с производителя?

  Зависи от това на кой от двата вида гаранция за продукта dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska искате да се позовете: законовата гаранция или търговската гаранция.

  Законовата гаранция е задължителна за продавача. Тя е валидна за срок от 2 години и важи за продукти, купени в ЕС.

  Продавачът или производителят могат също така да ви предоставят търговска гаранция, чиито условия са обяснени в договора ви; условията на търговската гаранция на производителя могат да предлагат повече предимства, отколкото законовата гаранция. Търговската гаранция не заменя двегодишната законова гаранция. Ако сте получили едногодишна търговска гаранция при покупката на продукта и от нея е изминала над една година, но не повече от две години, можете да използвате двегодишната законова гаранция, за да поискате компенсация от продавача.

 • Няколко месеца след като го купих, коженият ми диван започва да губи цвета си. Според продавача причината е в моето изпотяване, което ми звучи абсурдно. Какво мога да направя?

  Правото на ЕС предвижда двегодишна гаранция dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska за всички стоки, купени от професионален продавач в Съюза. През този двегодишен период продавачът е отговорен за всички дефекти на продукта - вие трябва да можете да използвате дивана си нормално без това да води до появата на дефекти.

  Кожата обаче е деликатен материал, който лесно се поврежда от пот или от почистване с неподходящи продукти. В случаи като този при покупката на стоките продавачът трябва да ви информира дали те се нуждаят от някакви специални грижи.

 • Преди малко повече от година си купих телефон, който спря да работи. Продавачът отказва да го поправи безплатно. Нямам ли двегодишна законова гаранция?

  Законовата гаранция е валидна за период от 2 години в целия ЕС. Има обаче някои условия.

  Законовата гаранция обхваща дефекти, за които се приема, че са съществували по време на доставката и са се проявили в рамките на две години. В случая обаче решаващи са първите шест месеца след покупката:

  • всеки дефект, появил се през този период, се приема за съществувал по време на доставката. В такъв случай продавачът трябва да поправи или замени вашия телефон безплатно (или да ви върне парите, ако поправката или замяната е невъзможна).
  • След шест месеца все още можете да търсите отговорност от продавача за всички дефекти, появили се през 2-годишния гаранционен период. Ако обаче продавачът оспори това, трябва да можете да докажете, че дефектът е съществувал по време на доставката. Често това е трудно, а може да ви се наложи да използвате и технически специалист.
 • Продавачът в Испания е готов да поправи моя дефектен фотоапарат, но кой трябва да плати транспортните разходи за връщането му в Испания и обратно?

  Съгласно правото на ЕС dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska, в рамките на законовия двегодишен гаранционен период дефектни продукти трябва да се поправят или заменят без никакви разходи за потребителя. Тук се включват и разходите за транспорт. Затова по принцип продавачът трябва да заплати всички транспортни разходи (когато вие връщате дефектния фотоапарат на продавача; когато той ви изпраща обратно поправения фотоапарат).

  Продавачът обаче може да поиска да провери дали фотоапаратът е бил дефектен, когато сте го купили. В този случай може да се наложи да заплатите връщането на фотоапарата на продавача и да поискате възстановяване на разходите, ако продавачът се съгласи, че фотоапаратът е бил дефектен.

 • Телевизорът ми не работи, въпреки че е купен само преди 3 месеца. Вече нямам доверие на магазина, от който го купих - мога ли да поискам да ми върнат парите?

  НЕ, НЕ ВЕДНАГА - Съгласно правото на ЕС продавачът трябва да ви даде избор между поправка или замяна на дефектния телевизор. Ако се окаже, че и двете разрешения на проблема са невъзможни (например ако отнемат твърде много време или са много скъпи за продавача), можете да поискате да ви върнат парите.

Гаранции

 • Вече не мога да стартирам компютъра, който си купих преди малко повече от година. Продавачът е съгласен, че е дефектен, но няма да го поправи безплатно, понеже гаранцията на производителя е валидна само 1 година. Какво мога да направя?

  Гаранцията, която има предвид продавачът, е търговската гаранция на производителя за вашия компютър. Това няма нищо общо с вашата законова гаранция, която е задължителна за продавача и е със срок две години.

  Ако продавачът е съгласен, че компютърът ви е дефектен, трябва да го поправи или замени безплатно. Продавачът трябва да уреди въпроса с производителя.

 • Кога започва двегодишната законова гаранция?

  Двегодишният период започва от деня, в който получите продукта. Ако си купите някакъв продукт в магазин и си тръгнете оттам с него, периодът на гаранцията започва от тази дата. Ако сте платили за продукта, но той ви е доставен по-късно, 2-годишният период започва от датата на доставката.

  Затова винаги трябва да пазите разписките и документите за доставка.

Покупка на услуги

 • Искам да купя перална машина от германски сайт. Не мога да открия на сайта информация за връзка с продавача. Нормално ли е това?

  НЕ - По закон продавачът трябва да предостави на уебсайта си основна информация, така че при проблеми да можете да се свържете с него. Тази информация включва името на компанията, нейният регистрационен номер, физическото ѝ местоположение (не просто пощенска кутия), електронен адрес и телефонен номер.

Връщане и анулиране

 • Поръчах компактдиск, който така и не получих. Свързах се с продавача, който твърди, че отговорността е на пощата, а не негова. Прав ли е?

  НЕ  - Продавачът отговаря за доставката на закупената от вас стока. Именно продавачът трябва да се свърже със службата, отговаряща за доставката и да докаже, че продуктът е бил доставен. Ако продавачът не може да го докаже, трябва да ви изпратят продукта отново или да ви върнат парите.

 • Преди пет седмици поръчах онлайн книга, която е спряна от печат. Купих я за рождения ден на съпруга ми, но той мина, а поръчката все още не е изпълнена. Какво мога да направя?

  Ако поръчаният от вас продукт не ви бъде доставен в рамките на 30 дни, можете да анулирате поръчката. Ако вече сте платили, продавачът трябва да ви върне парите в рамките на 30 дни.

Поправки, замени, възстановяване на платени суми

 • Купените от мен онлайн стоки не бяха доставени/пристигнаха повредени. Какво да направя?

  Когато пазарувате онлайн, имате същите права както при покупка в магазин:

  • ако купите стоки, чието качество е незадоволително, в зависимост от обстоятелствата може да имате право на поправка, замяна, връщане на парите или отстъпка в цената.
  • всяка информация за стоки и услуги трябва да е точна и да не е подвеждаща. Ако ви е била предоставена невярна или подвеждаща информация, може да имате право да ви върнат парите.

  Проверете условията и политиката за възстановяване на суми на уебсайта на продавача. Свържете се с него, обяснете проблема си и попитайте какво решение предлага. Ако не получите удовлетворителен отговор и ако продавачът е базиран в ЕС, можете да се свържете с Европейския потребителски център English във вашата страна.

 • Купих си китара от онлайн магазин, но тя пристигна счупена. Продавачът не иска да ми изпрати нова китара или да ми върне парите, тъй като според него повредата не е по негова вина, а по вина на доставчика. Прав ли е?

  НЕ   - Продавачът отговаря за доставката на закупената от вас стока. Той трябва да поправи или замени вашата китара или да ви върне парите.


  Когато стоките ви бъдат доставени, хубаво е да проверите състоянието им в присъствието на доставчика, така че да няма съмнения, че повредата се е появила по-късно.

 • Принтерът, който купих преди 4 седмици онлайн, се повреди. Какво мога да направя?

  Вие имате същите потребителски права, каквито бихте имали, ако бяхте купили принтера от магазин - тоест двегодишна гаранция за нови стоки.

  Ако принтерът ви се повреди през първите 6 месеца след доставката, свържете се с продавача. Той трябва да поправи или замени принтера ви или да ви върне парите, ако поправката или замяната са невъзможни. Ако от доставката са изминали 6 месеца, вие трябва да докажете, че не сте причинили повредата на принтера, което може да се окаже трудно.

Продажби с наддаване

 • Какви са правата ми, когато купувам стоки онлайн от аукционен сайт?

  Аукционните сайтове се различават от онлайн магазините в няколко важни аспекта:

  Когато купувате нещо на интернет търг, не сте задължително защитени от законодателството за продажби от разстояние Deutsch English español français italiano. Търговете са изрично изключени от тези закони на ЕС, въпреки че някои държави включват онлайн търговете в законодателството за продажби от разстояние.

  Ако купувате стоки от физическо лице, а не от компания, както често се случва при онлайн търгове, сделката не е обхваната от законодателството за потребителите dansk Deutsch ελληνικά English español suomi français italiano Nederlands português svenska. При една „потребителска“ сделка имаме частно лице, купуващо стоки или услуги от продавач, действащ в рамките на своята професионална дейност, за разлика от случая, когато двама души действат като частни лица.

  Всички утвърдени аукционни сайтове обаче предлагат на купувачите някакво ниво на защита, както и много съвети за безопасно пазаруване.

 • Купих си кафемашина от онлайн търг, но тя не работи. Какво мога да направя?

  Когато купувате от физическо лице, нямате право нито да анулирате покупката, след като ви е била доставена, нито законови гаранции, каквито имате, когато купувате от професионален продавач.

  В този случай можете да разчитате само на информацията, с която сте разполагали при покупката. Ако купеният от вас продукт не отговаря на рекламата, можете да го изпратите обратно и да поискате да ви върнат парите.

  Не се колебайте да задавате подробни въпроси на частни продавачи, за да избегнете неприятни изненади!

Безопасност

 • Искам да купя перална машина от германски сайт. Не мога да открия на сайта информация за връзка с продавача. Нормално ли е това?

  НЕ - По закон продавачът трябва да предостави на уебсайта си основна информация, така че при проблеми да можете да се свържете с него. Тази информация включва името на компанията, нейният регистрационен номер, физическото ѝ местоположение (не просто пощенска кутия), електронен адрес и телефонен номер.

 • Онлайн продавач ми иска много лични данни. Имам ли повод да се безпокоя?

  За да пазарувате онлайн, трябва да съобщите на продавача някои лични данни (обикновено вашето име, адрес и банкови данни). Уебсайтът обаче трябва да посочва в каква степен вашите лични данни ще бъдат защитени.

  Той трябва да ви даде възможност да откажете събирането на данни и да заявите, че не желаете информацията за контакти с вас да бъде използвана за каквито и да е други цели, освен за въпросната трансакция. На практика това обикновено става с поставяне на отметка в кутийка на формуляра за поръчка.

Откриване на банкова сметка

 • Докато сърфирах в мрежата, попаднах на оферта за откриване на текущи сметки във френска банка. Какви са предимствата на откриването на текуща сметка в друга страна от ЕС? Какви са рисковете от това?

  Като гражданин на ЕС можете да купувате продукти и услуги навсякъде в Съюза. Всяка банка обаче решава дали да ви позволи да откриете сметка при нея.

  Трябва да обърнете голямо внимание на това какво ще означава за вас на практика да имате банкова сметка в чужбина. Например някои работодатели може да настояват да имате местна банкова сметка, в която да ви превеждат заплатата. Или пък френската банка, която ви интересува, може да настоява да имате адрес във Франция.

  Може да се наложи да отидете да откриете сметката в банката лично, за да докажете самоличността си. Някои обикновени банкови трансакции може да отнемат повече време, ако сметката ви е в чужбина, и може да ви е по-трудно да подадете оплакване.

Банкови операции

 • Живея в Белгия и искам да купя перална машина от продавач в Германия. Ще трябва ли да плащам банкови такси, ако платя чрез банков превод?

  При суми под 50 000 евро международен банков превод в ЕС ще ви струва колкото трансфер между две банкови сметки в една и съща страна.

  Така че вашият банков превод до германския продавач ще струва толкова, колкото плащане към банкова сметка в Белгия. Уверете се, че сте съобщили на вашата банка BIC и IBAN кодовете на банковата сметка на продавача. Ако не направите това, може да се наложи да платите допълнителни такси.

 • Изтеглих 100 лири от банкомат във Великобритания, докато бях там на почивка. Според последното банково извлечение за това теглене съм платил такса. Законно ли е това?

  ДА   - Ако теглите сума във валута, различна от евро, участващите в трансакцията банки могат да изискат плащане на такса.

  Когато теглите суми в евро в друга страна от ЕС таксата на банката не може да превишава таксата за подобни трансакции във вашата страна.

 • Каква такса ще заплатя, ако прехвърля пари от моята сметка в сметка в друга страна от ЕС?

  За превод на пари в сметка в друга страна от ЕС не могат да искат от вас да платите такса, по-висока от таксата за превод на пари между две сметки във вашата страна.

  Таксите за различни плащания на различните банки се различават. Единственото законово изискване е таксата за паричен превод в друга страна от ЕС да не превишава вътрешната такса за подобен превод (при условие, че преведената сума е под 50 000 евро).

 • Какви такси ще платя за използване на банкомат в чужбина?

  Ако имате банкова сметка в евро и изтеглите сума в евро от банкомат в друга държава от ЕС, таксата ще е същата както когато теглите пари във вашата страна.

  Ако теглите от банкомат сума във валута, различна от евро (датски крони, британски лири и пр.), ще платите допълнителни такси.

 • Частната пенсионна схема на моята компания се ръководи от пенсионен фонд в друга страна от ЕС. Защитена ли е пенсията ми?

  ДА - Компаниите могат да се възползват от единния пазар на ЕС, за да създават пенсионни фондове в други страни от Съюза. Това може да доведе до икономии на разходи за вашата компания и евентуално до по-висока пенсия за вас.

  Пенсионните фондове, независимо в коя страна от ЕС се намират, трябва да спазват строги правила, за да се гарантира високо ниво на сигурност. Така например правилата за инвестициите на ЕС изискват пенсионните фондове да инвестират парите ви във ваш интерес.

Кредити, заеми и ипотеки

 • С жена ми искаме да си купим къща в Белгия, където тя работи. Нейната банка обаче няма да вземе предвид моята заплата при оценяването на нашето искане за ипотека (аз работя във Франция). Това не е ли незаконна дискриминация?

  Банките в ЕС вземат търговско решение дали да приемат или не вашето искане за ипотека въз основа на рисковия профил на предлагания заем.

  Банките не могат да дискриминират граждани на ЕС въз основа на националностВашата страна на пребиваване, вашият източник на приходи или местоположението на имота, който ще бъде ипотекиран, обаче често могат да затруднят получаването на ипотека, ако не става дума за една и съща страна.

Застраховане

 • Купих застраховка на правото на собственост, когато си купих къща в чужбина. В родината ми застраховката на правото на собственост покрива юридическите разходи в случай на проблеми с признаване на собствеността. В застрахователния договор за моята нова къща няма конкретни условия за юридически разходи - включени ли са те?

  НЕ НЕПРЕМЕННО - В много страни от ЕС застраховката на правото на собственост и застраховката за юридически разходи са отделни. Възможно е да ви е нужна отделна застраховка за покриване на юридически разходи.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган