Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
 
	Twitter
 
	Udostępnij na google+
 
	Udostępnij na linkedIn

Twoje prawa w internecie

Ostatnia aktualizacja : 14/03/2014

Zakupy przez internet

W dniu 13 czerwca 2014 r. w UE zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące praw konsumentów. Szczegółowe informacje na temat nowych praw oraz innych zmian znajdują się tutaj English.

Informacje przed dokonaniem zakupu

Masz prawo do otrzymania od sprzedawcy przejrzystych, dokładnych i zrozumiałych najważniejszych informacji na temat produktu lub usługi zanim dokonasz zakupu.
 Przykłady tego rodzaju informacji to:

 • główne cechy produktu
 • cena zawierająca podatki – oraz okres jej obowiązywania
 • koszty przesyłki
 • uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania
 • pełna nazwa sprzedawcy oraz adres jego siedziby i adres e-mail
 • informacje dotyczące prawa do wycofania się z umowy zakupu
 • w przypadku umów – minimalny okres obowiązywania.

Odnosi się to do zakupów dokonywanych u sprzedawców internetowych zarejestrowanych w UE, natomiast NIE odnosi się to do zakupów dokonywanych na aukcjach internetowych.

Zawsze dobrze jest sprawdzić, gdzie zarejestrowany jest sprzedawca. Adres internetowy kończący się na „.eu”, „.ie”, lub „.co.uk” itp. NIE gwarantuje, że sprzedawca ma siedzibę w UE i jest tu zarejestrowany.

Prawdziwa historia

Andrzej z Polski kupił książki u internetowego sprzedawcy – jednakże jego kartę kredytową obciążono na większą kwotę niż ta, która pojawiła się w momencie transakcji na stronie internetowej sprzedawcy.

Ponieważ prawo UE zobowiązuje sprzedawcę do wyświetlenia dokładnych i pełnych informacji, zanim klient dokona zakupu on-line, Andrzej powiadomił o tym fakcie zarówno sprzedawcę, jak i kompetentny polski urząd. Po interwencji odpowiednich organów krajowych Andrzejowi zwrócono różnicę.

Informacje, które powinny znaleźć się w Twojej umowie

Kiedy zawierasz umowę z dostawcą usługi, musi on podać Ci następujące informacje (lub zagwarantować, że klient będzie mógł je otrzymać szybko i bezproblemowo, gdy tylko będzie ich potrzebował):

 • nazwa i adres siedziby
 • adres e-mail lub adres strony internetowej
 • numer w rejestrze handlowym
 • tytuł zawodowy oraz szczegóły dotyczące VAT-u (w stosownych przypadkach)
 • stowarzyszenie zawodowe, do którego należy usługodawca (w stosownych przypadkach)
 • wszelkie pozostałe informacje umożliwiające szybki i skuteczny kontakt.

Umowa musi być spisana prostym i zrozumiałym językiem i nie może zawierać nieuczciwych warunków English.

Zamówienie usługi internetu

Usługodawca jest zobowiązany przekazać Ci następujące informacje:

 • wysokość cen, stawek i opłat, włącznie z dostępnymi opcjami i pakietami
 • standardowe warunki
 • jakość usługi (np. szybkość pobierania).

Prawdziwa historia

Laura z Rumunii chciała założyć sobie łącze internetowe w domu, jednakże nie była pewna jakości usług oferowanych w ramach różnych pakietów.

Na szczęście – ze względu na wymogi prawa – wszyscy usługodawcy przedstawili na swoich stronach wystarczające informacje. Ponadto Laura uzyskała jeszcze więcej informacji od rumuńskich organów regulacyjnych odpowiedzialnych za komunikację elektroniczną.

Dostawca usługi jest zobowiązany również do:

 • zawiadomienia Cię z wystarczającym wyprzedzeniem, w przypadku gdy chce zmienić warunki umowy (np. podwyższyć stawki)
 • umożliwić Ci wycofanie się z umowy bez konieczności poniesienia opłat karnych, jeżeli nie zaakceptujesz nowych warunków
 • zaoferować rozsądny minimalny okres trwania umowy – np. rok. Umowy o minimalnym okresie obowiązywania wynoszącym dwa lata lub więcej są nielegalne.

Prawdziwa historia

Eric chciał założyć sobie połączenie internetowe podczas swojego rocznego pobytu w Londynie w czasie wymiany studenckiej – jednakże kilkoro usługodawców powiedziało mu, że minimalny okres obowiązywania umowy wynosi dwa lata.

Po skonsultowaniu się z krajowym urzędem do spraw komunikacji elektronicznej oraz po zapoznaniu z przysługującymi mu prawami, Eric skontaktował się z dostawcami łącz internetowych i udało mu się podpisać umowę tylko na rok.

Pomoc